Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Plan pracy komisji na rok 2015

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr IV/104/15

z dnia 2 marca 2015 r.

PLAN PRACY KOMISJI PRACY, POMOCY SPOŁECZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA

na rok 2015

Lp.

Termin realizacji

Tematyka posiedzenia

Organ przedstawiający zagadnienie

1.

Styczeń

1. Informacja o stanie organizacji Państwowej Straży Pożarnej i działalności systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 roku.

2. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2014.   

Państwowa Straż Pożarna - Komenda

Wojewódzka w Toruniu.

Policja - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy.

2.

Luty

1. Analiza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Założenia wojewódzkiego programu polityki społecznej.

3. Analiza Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

4. Analiza potrzeb osób autystycznych i instytucji zajmujących się autyzmem.  

Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

Regionalny Ośrodek Polityki

Społecznej w Toruniu

Departament Rozwoju Regionalnego

Departament Spraw Społecznych 

3.

Marzec

1. Sprawozdanie z realizacji w roku 2014 Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020.

2. Stan prac nad opracowaniem Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

3. Działalność Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu.

Departament Spraw Społecznych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu

4.

Kwiecień

  1. Sprawozdanie z realizacji programu wojewódzkiego Pt. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r.” w 2014 r.
  2. Sprawozdanie z realizacji w roku 2014 Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania rodziny na lata 2014-2020 Rodzina jest najważniejsza.  
  3. Informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim  w 2014 i 2015.
  4. Wyniki badania ewaluacyjnego projektu systemowego ROPS w Toruniu i jego wpływu na podniesienie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.   

Departament Spraw Społecznych

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

5.

Maj

1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2014 rok w działach dotyczących działalności Komisji.

Skarbnik Województwa

 

6.

Czerwiec

1. Wsparcie dla osób młodych w województwie kujawsko-pomorskim w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2. Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim.  

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu 

7.

Sierpień

1. Działalność i rozwój placówek opiekuńczo-wychowawczych na przykładzie wybranej jednostki na terenie województwa – komisja wyjazdowa.

 

8.

Wrzesień

1.Priorytety VII POKL w województwie kujawsko-pomorskim – podsumowanie i efekty

2.Podsumowanie wdrażania Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich POKL w ramach podsumowania całego komponentu regionalnego POKL. 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

9.

Październik

1. Kryteria ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2016 r.

2. Migracje mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w kontekście realizacji zadania świadczenia rodzinne w obszarze koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

10.

Listopad

1. Określenie zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r.

2. Krajowy Fundusz Szkoleniowy – informacja na temat możliwości pozyskania środków na szkolenie pracowników.

3. Działalność podmiotów ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim, wyniki monitorowania PES oraz możliwość ich pozyskania na podstawie przeprowadzonego badania.     

Departament Spraw Społecznych

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

11.

Grudzień

1.Zaopiniowanie projektu budżetu na 2016 rok.

2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w 2015 r.

3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2016 r.

Skarbnik Województwa

 

 

<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 56529064
Data: 2024-06-22