Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Plan pracy komisji na rok 2015

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr IV/104/15

z dnia 2 marca 2015 r.

 

PLAN PRACY KOMISJI POLITYKI REGIONALNEJ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA I INFRASTRUKTURY

na rok 2015

Lp.

Termin realizacji

Tematyka posiedzenia

Organ przedstawiający zagadnienie

1.

Styczeń

Przyjęcie planu pracy Komisji na 2015 rok.

 

2.

Luty

1. Przedstawienie informacji dot. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

2. Realizacja polityki terytorialnej w województwie kujawsko-pomorskim.

a. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

b. Obszary rozwoju społeczno-gospodarczego 

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Mienia

 

Departament Rozwoju Regionalnego

3.

Marzec

 1. Analiza kosztów realizacji umów na przewozy pasażerskie w transporcie kolejowym.

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego

4.

Kwiecień

1. Raport o stanie wdrażania Strategii Województwa. Plan modernizacji 2020   

2. Realizacja Wojewódzkiego Planu Transportowego.

 Departament Rozwoju Regionalnego

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego

5.

Maj

1. Realizacja polityki terytorialnej w województwie kujawsko-pomorskim z uwzględnieniem systemu transportowej platformy modalnej.

 

Departament Rozwoju Regionalnego

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego

6.

Czerwiec

1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2014 rok w działach:

    150 - przetwórstwo przemysłowe, 600 – transport i łączność,

    700 – gospodarka mieszkaniowa, 710 – działalność usługowa.

2. Sprawozdanie z realizacji akcji „Zima 2014/2015.

3. Informacja o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013, w tym za 2014 r.

4. Informacja na temat przygotowanego przez Zarząd Województwa projektu  pilotażowego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego na drogach wojewódzkich: „Budowa, przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich rejonu Włocławek w ramach PPP”

Skarbnik Województwa

Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej.

Departament Rozwoju Regionalnego.

Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej.

 

7.

Sierpień

1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich z uwzględnieniem ścieżek rowerowych oraz przejść dla pieszych.

2. Stan prac nad Kontraktem Terytorialnym.  

Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej.

Departament Rozwoju Regionalnego.  

8.

Wrzesień

1. Raport/ Informacja na temat wykorzystania środków unijnych na inwestycje drogowe w perspektywie finansowej na lata 2007-2013.

2. Wdrażanie idei RLKS w Województwie Kujawsko-Pomorskim.   

Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej.

Departament Rozwoju Regionalnego.

9.

 

Październik

 

  1. Stan prac nad identyfikacją inteligentnych specjalizacji w ramach RIS.

Departament Rozwoju Regionalnego

10.

Listopad

1. stan prac nad przygotowaniem Planu Zagospodarowania Przestrzennego  Województwa.

2. Informacja o realizacji projektów z grupy Bit City.

3. Stan prac nad przygotowaniem Kujawsko-Pomorskiego Planu Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej. 

Departament Rozwoju Regionalnego.

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego

11.

Grudzień

1. Zaopiniowanie Projektu budżetu na 2016 rok.

2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2016 rok.

3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w 2015 roku.

4. Analiza efektów wdrażania RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.   

Skarbnik Województwa

Departament Rozwoju Regionalnego.

 

 

<kwiecień 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Ilość wyświetleń: 11309180
Data: 2024-04-20