Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Plan pracy komisji na rok 2016

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr  XV/314/15

z dnia 21 grudnia  2015 r.

 

PLAN PRACY KOMISJI PRACY, POMOCY SPOŁECZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA na rok 2016

 

Lp.

Termin realizacji

Tematyka posiedzenia

 

Organ przedstawiający zagadnienie

1.

Luty

1. Informacja o stanie organizacji Państwowej Straży Pożarnej i działalności systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku.

2. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2015.   

3. Analiza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach działalności komisji.

4. Założenia wojewódzkiego programu polityki społecznej.

5. Analiza Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach działalności komisji.   

6. Informacja na temat wdrażania programów operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie polityki społecznej.

Państwowa Straż Pożarna - Komenda

Wojewódzka w Toruniu.

Policja - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy.

Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu

Departament Rozwoju Regionalnego  

2.

Marzec

1. Wspólne posiedzenie Komisji z Wojewódzką Radą ds. Polityki Senioralnej.  

2. Sprawozdanie częściowe z realizacji wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015. (dotyczy roku 2015).

3. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku.

4. Sprawozdanie z realizacji w roku 2015 Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020.

5. Informacja na temat wdrażania programów operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie polityki społecznej.

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia, Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

3.

Kwiecień

1. Raport z realizacji Kujawsko-Pomorskiego Programu wspierania rodziny na lata 2014-2022 „Rodzina jest najważniejsza” za rok 2015.

2. Raport z realizacji „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020”, za rok 2015.  

3. Informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim za 2015 i 2016 rok

4. Informacja na temat wdrażania programów operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie polityki społecznej.

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia, Wydział Polityki Społecznej   

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy

4.

Maj

1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2015 rok w działach dotyczących działalności Komisji.

2. Sprawozdanie z realizacji Programu Zrozumieć Autyzm w Województwie Kujawsko-Pomorskim. 

3. Informacja na temat wdrażania programów operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie polityki społecznej.

 Skarbnik Województwa

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia,

5.

Czerwiec

1. Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2015.

2. Informacja na temat wdrażania programów operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie polityki społecznej.

Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu

6.

Sierpień

1. Informacja na temat wdrażania RPO w zakresie działalności WUP (oś 8).

2. Informacja na temat wdrażania programów operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie polityki społecznej.

3. Działalność i rozwój placówek opiekuńczo-wychowawczych na przykładzie wybranej jednostki na terenie województwa – komisja wyjazdowa.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

7.

Wrzesień

1. Rozwój ekonomii społecznej w regionie – podsumowanie działań zrealizowanych w 2015 roku w ramach „Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz ekonomii Społecznej do roku 2020”

2. Informacja na temat wdrażania programów operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie polityki społecznej.

Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu

8.

Październik

1. Kryteria ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2017 r.

2. Migracje mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w kontekście realizacji zadania świadczenia rodzinne w obszarze koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

3. Informacja na temat wdrażania programów operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie polityki społecznej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu

9.

Listopad

1. Określenie zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.

2. Program współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 r.

3. Informacja na temat wdrażania programów operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie polityki społecznej.

 Departament Spraw Społecznych i Zdrowia 

 

10.

Grudzień

1.Zaopiniowanie projektu budżetu na 2017 rok.

2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w 2016 r.

3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2017 r.

Skarbnik Województwa

 

 

<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 56504940
Data: 2024-06-22