Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Plan pracy komisji na rok 2016

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XV/314/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.

PLAN PRACY KOMISJI PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA na rok 2016

L.p.

Termin realizacji

Zagadnienia

Przedstawia

zagadnienie

1.

styczeń

 1. Ochrona zdrowia pracujących – realizacja zadań własnych z zakresu medycyny pracy oraz możliwości pozyskania wsparcia finansowego w ramach RPO.
 2. Zabezpieczenie świadczeń medycznych w województwie kujawsko-pomorskim  – przedstawienie przez dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ danych w zakresie podpisanych kontraktów we wszystkich rodzajach świadczeń zdrowotnych.

Konsultant wojewódzki ds. medycyny pracy

 

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy

 

2.

 

luty

 

 1. Problematyka chorób nowotworowych w województwie kujawsko-pomorskim.
 2. Opieka nad osobami z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) w województwie kujawsko-pomorskim.

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

Konsultant wojewódzki ds. pulmonologii

Dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy

Kierownik Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy

 

3.

marzec

 1. Projekt Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim na lata 2016-2020.
 2. Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii i innym Uzależnieniom oraz HIV/AIDS w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS

4.

kwiecień

 1. Harmonogram realizacji konkursów  w obszarze ochrony zdrowia w ramach RPO 2014-2020.
 2. Stopień zaawansowania wdrożenia wojewódzkiej koncepcji zintegrowanego ratownictwa medycznego opartego o dyspozytornie pogotowia ratunkowego

Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego

Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego

Konsultant wojewódzki ds. medycyny ratunkowej

5.

maj

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa kujawsko-pomorskiego za rok 2015 w dziale 851 - Ochrona zdrowia.
 2. Zdrowie psychiczne i samobójstwa – propozycja programu skierowanego na poprawę zdrowia psychicznego do realizacji w ramach RPO.

Skarbnik Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego

Konsultant wojewódzki ds. psychiatrii

6.

czerwiec

 1. Dostępność do opieki długoterminowej i usług z zakresu geriatrii (ze wskazaniem możliwości finansowania z RPO).

Konsultant wojewódzki  ds. pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych

Konsultant wojewódzki ds. geriatrii

7.

sierpień

 1. Sytuacja finansowana SPZOZ, dla których podmiotem założycielskim jest Samorząd Województwa – wykonanie za 2015 rok.
 2. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Kierownicy jednostek ochrony zdrowia Urzędu Marszałkowskiego,

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

 

8.

 

wrzesień

 

 1. Informacja o działalności Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych Sp. z o.o. w kontekście stanu realizacji inwestycji w wojewódzkich jednostkach opieki zdrowotnej.
 2. Stan zaawansowania prac nad regionalną mapą potrzeb zdrowotnych województwa kujawsko-pomorskiego.

Prezes KPIM Sp. z o.o.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Dyrektor Wydziału Zdrowia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego

 

9.

październik

 1. Sytuacja kadrowa lekarzy i pielęgniarek w województwie kujawsko-pomorskim oraz problemy w dziedzinie kadr medycznych.

Przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu

Przedstawiciel Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Przedstawiciel Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

Przedstawiciel Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Przedstawiciel Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Włocławku

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

10.

listopad

 1. Informacja kierowników jednostek ochrony zdrowia podległych UM o stanie realizacji świadczeń medycznych w okresie  I – IX 2016 r. – ocena bieżącej sytuacji finansowej oraz omówienie przewidywanego wyniku finansowego na koniec roku

Kierownicy jednostek ochrony zdrowia Urzędu Marszałkowskiego.

 

 

11.

grudzień

 1. Zaopiniowanie projektu budżetu województwa na rok 2017 w dziale 851 – Ochrona zdrowia
 2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w 2016 roku.
 3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2017 rok.

Skarbnik Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

<październik 2023>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

Ilość wyświetleń: 9823125
Data: 2023-10-01