Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Plan pracy komisji na rok 2016

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV/314/15

z dnia 21 grudnia 2015 r.

PLAN PRACY KOMISJI POLITYKI REGIONALNE, ROZWOJU WOJEWÓDZTWA I INFRASTRUKTURY na rok 2016

 

L.p.

Termin realizacji

Zagadnienia

Organ przedstawiający zagadnienie

2.

luty

 1. Kujawsko-pomorski plan spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020.
 2. Analiza efektów wdrażania RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Departament Rozwoju Regionalnego

3.

 

marzec

 1. Raport z realizacji Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+A
 2. Omówienie Planu remontów i modernizacji dróg wojewódzkich z trzeciej grupy dróg z Kujawsko-Pomorskiego Planu Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żnin.

Departament Rozwoju Regionalnego

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego

4.

 

kwiecień

 1. Analiza kosztów realizacji umów na przewozy pasażerskie w transporcie kolejowym.
 2. Stan wdrażania Polityki terytorialnej w województwie kujawsko-pomorskim.

(wyjazdowe posiedzenie w biurze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Bydgoszczy)

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego

Departament Rozwoju Regionalnego

 

5.

 

 

maj

 1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2015 rok w działach: 150 - przetwórstwo przemysłowe, 600 – transport i łączność, 700 – gospodarka mieszkaniowa, 710-działalność usługowa.
 2.  Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego.
 3. Społeczno-Gospodarcza Rada ds. Modernizacji Regionu jako nowe ciało eksperckie
 4. w procesie wdrażania Strategii rozwoju województwa.
 5. Realizacja Wojewódzkiego Planu Transportowego.

 

Departament Rozwoju Regionalnego

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego

 

 

6.

 

 

czerwiec

 1. Przygotowanie do wdrażania procesu rewitalizacji w województwie kujawsko-pomorskim.
 2. Stan prac nad wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.
 3. Działania Urzędu Marszałkowskiego w zakresie nadzoru nad szkoleniem kierowców w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

Departament Rozwoju Regionalnego

Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej.

 

 

7.

sierpień

 1. Problemy polityki miejskiej w województwie kujawsko-pomorskim.
 2. Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Samorządowe „Salutaris” jako instrument budowania solidaryzmu   samorządowego (dokonania i perspektywa działań).

Departament Rozwoju Regionalnego

 

8.

 

 

wrzesień

 1. Zmiany na sieci dróg wojewódzkich w 2015 i 2016 roku w świetle art. 10. Ustawy o drogach publicznych oraz perspektywa na kolejne lata.
 2. Informacja dotycząca stanu prawnego w zakresie zarządzania zasobami wodnymi (Prawo wodne, Masterplany, mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego, plany zarządzania ryzykiem powodziowym oraz plany gospodarowania wodami).

Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej.

Departament Rozwoju Regionalnego

 

9.

 

październik

1. Informacja dotycząca uwarunkowań i realizacji stopnia wodnego poniżej Włocławka.

Departament Rozwoju Regionalnego

 

 

10.

 

listopad

 

 1. Informacja dotycząca realizacji platformy multimodalnej w rejonie Bydgoszczy i Solca Kujawskiego oraz Promu Solec Kujawski – Zławieś Wielka.

Departament Rozwoju Regionalnego

 

 

11.

 

grudzień

 

1.  Podsumowanie pracy Komisji, sporządzenie sprawozdania z działalności za 2016 r.

2.  Zaopiniowanie Projektu budżetu na 2017 r.

3.  Opracowanie planu pracy Komisji na 2017 r.

 

 

<kwiecień 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Ilość wyświetleń: 11309888
Data: 2024-04-20