Plan zagospodarowania przestrzennego województwa

W czwartek 5 lipca odbyło się ostatnie przed okresem wakacyjnym posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury. Komisja zapoznała się z projektem Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, który przedstawił dyrektor Mariusz Leszczyński wraz ze swoim zastępcą, Ewą Birek z Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku.

 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa to najważniejszy, obok strategii rozwoju województwa, dokument będący narzędziem planowania przestrzennego, określający zamierzenia rozwojowe województwa i ponadregionalne zamierzenia administracji rządowej. Wraz ze strategią stanowi integralny element systemu planowania rozwoju regionu, pełniąc rolę koordynacyjną wobec wszystkich podejmowanych w jego obszarze przedsięwzięć. Plan, podobnie jak strategia, nie ma charakteru aktu prawa powszechnie obowiązującego. Ustalenia planu należy traktować jako zobowiązanie struktur samorządu województwa do realizacji zapisanych w nim działań.

 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa określa podstawowe elementy sieci osadniczej województwa i ich powiązania komunikacyjne oraz infrastrukturalne; system obszarów chronionych, w tym obszary ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego, ochrony uzdrowisk, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym; granice i zasady zagospodarowania obszarów funkcjonalnych o znaczeniu ponadregionalnym oraz w zależności od potrzeb o znaczeniu regionalnym; obszary szczególnego zagrożenia powodzią; granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych; obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin i udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla.

 

Projekt Planu zagospodarowania przestrzennego został sporządzony z udziałem szerokiego grona zainteresowanych, których wnioski po analizie zostały częściowo uwzględnione. Szczególną rolę w procesie sporządzania Planu mają jednostki samorządu terytorialnego położone na terenie województwa i bezpośrednio z nim graniczące.

Kancelaria Sejmiku

6 lipca 2018 r.

<maj 2019>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Honorowi Obywatele Województwa Kujawsko-PomorskiegoStowarzyszenie Radnych Województwa Kujawsko-PomorskiegoDokumentyWyróżnienia Samorządu WojewództwaRegionalny konkurs wiedzy  o samorządznie terytorialnym20 lat Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Ilość wyświetleń: 3926645
Data: 2019-05-26