Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

XLVII sesja sejmiku

Radni województwa podczas XLVII sesji sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w poniedziałek 25 czerwca przyjęli stanowisko w sprawie podjęcia działań zmierzających do zwiększenia zasobów ochrony zdrowia poprzez rozwój kadr medycznych oraz apel w sprawie długotrwałej suszy rolniczej występującej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Sejmik województwa zaniepokojony sytuacją na rynku pracy w sektorze służby zdrowia oraz w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia z wnioskiem o podjęcie właściwych działań w celu zwiększenia dostępności do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, zwiększenia liczby miejsc specjalizacji dla podstawowych specjalizacji lekarskich w naszym województwie oraz o przekazywanie dotacji finansowej z budżetu państwa wyższym szkołom niepublicznym kształcącym na kierunku pielęgniarstwo. Treść stanowiska.

W ostatnim czasie problemem, który wymaga natychmiastowych decyzji rządu, są straty spowodowane przez suszę w województwie kujawsko-pomorskim i innych rejonach naszego kraju. Susza w Polsce jest spowodowana nie tylko brakiem opadów deszczu, ale też wysokimi temperaturami panującymi w ostatnich miesiącach. Tegoroczne temperatury w kwietniu i maju były znacznie wyższe niż w latach poprzednich. Jest to sytuacja bardzo trudna dla rolników, którzy spodziewają się dużo niższych plonów. Województwo kujawsko-pomorskie charakteryzuje się wysokim poziomem produkcji rolniczej, a  w wyniku suszy poniesie straty, które w konsekwencji przełożą się na dużo mniejsze dochody rolników. Treść apelu.

Podczas czerwcowej sesji radni zapoznali się również z corocznie sporządzanym raportem z realizacji strategii rozwoju województwa do roku 2020, informacją nt. realizacji w zakresie I grupy Kujawsko-Pomorskiego Planu Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej 2014-2020 oraz z oceną zasobów pomocy społecznej w naszym województwie w 2017 r., stanowiącą analizę sytuacji społecznej, demografii i rynku pracy w naszym regionie.

Jeśli chodzi o działania samorządu województwa w zakresie polityki społecznej, to w minionym roku szczególną uwagę poświęcono seniorom. W naszym województwie, podobnie jak w całym kraju, z roku na rok wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym, zwłaszcza tych, którzy ukończyli 85 lat. Dlatego samorząd województwa we współpracy z samorządami gminnymi i powiatowymi stara się stale zwiększać ofertę wsparcia skierowanego do osób starszych. Działania te obejmują nie tylko usługi opiekuńcze i ofertę instytucji pomocowych, ale również zwiększenie oferty aktywizującej seniorów np. dziennych domów pomocy społecznej, klubów i świetlic dla seniorów itp., żeby starsi ludzie, których kondycja fizyczna i psychiczna na to pozwala, jak najdłużej mogli przebywać w społeczności lokalnej.

Podczas XLVII sesji sejmiku radni rozpatrzyli i podjęli szereg uchwał z zakresu kultury i ochrony zabytków. Radni przyjęli m.in. uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2017 r. Jest to aktualizacja udzielonych w marcu tego roku dotacji. Była ona konieczna ze względu na to, że niektóre podmioty zrezygnowały z przyznanej dotacji i uwolnione środki można rozdysponować między tych, którzy złożyli wnioski o zwiększenie dotacji. Niektórzy beneficjenci, którzy złożyli wnioski na dwie dotacje, chcieliby je połączyć; inni wystąpili o zmianę zakresu prac planowanych w ramach dotacji. Te wszystkie wnioski powodują, iż zapisy podjętej w marcu uchwały w tym przedmiocie musiały zostać skorygowane.

Dodatkowo radni zdecydowali o przyznaniu kolejnych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w trzech parafiach województwa kujawsko-pomorskiego: na remont kościoła parafii p.w. św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy, gdzie w wyniku przeprowadzonych prac archeologicznych ołtarzowi głównemu grozi zawalenie, na odbudowę dachu po pożarze kościoła w Ciężkowie niedaleko Szubina oraz na prace konserwatorskie przy wieży kościoła w Wielkich Łunawach w gminie Chełmno.

Samorząd województwa przyznał również dofinansowanie w wysokości 20 tys. zł na organizację XII Aleksandrowskiego Międzynarodowego Festiwalu „Dwóch Cesarzy”. Festiwal, który odbędzie się w dniach 23-25 sierpnia 2018 r. jest największą imprezą muzyczną w Aleksandrowie Kujawskim. Obejmuje cykl koncertów prezentujących muzykę różnych narodowości i kultur związanych z historią miasta i jego wielokulturowością.

Dotację z budżetu województwa otrzyma również gmina Gąsawa, która uzyskane środki chciałaby przeznaczyć na przygotowanie dokumentacji projektowej pod geotermię. Na terenie gminy Gąsawa występują podziemne zbiorniki wód geotermalnych. Gdyby udało się doprowadzić do powstania tam geotermii, szacuje się, że energia, którą można by uzyskać z wód geotermalnych, pokryłaby potrzeby ciepłownicze gminy, a nawet pozwoliłaby rozwinąć sprzedaż energii.

Radni województwa przyjęli również uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne od 2018/2019 do 2022/2023. Są to stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie (wypłacane przez 10 miesięcy roku szkolnego) dla uzdolnionych gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości.

Pełny porządek obrad wraz z materiałami – tutaj

 

Fot. Łukasz Piecyk

 

Kancelaria Sejmiku

25 czerwca 2018 r.

<maj 2021>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

Ilość wyświetleń: 5315356
Data: 2021-05-07