Pałac Lubostroń

W czerwcu członkowie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyli posiedzenie komisji w jednej z samorządowych instytucji kultury – Pałacu Lubostroń. Organizatorem instytucji  jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, a głównymi celami działania instytucji jest trwała ochrona i konserwacja zespołu pałacowo-parkowego w Lubostroniu, promocja dziedzictwa narodowego oraz upowszechnianie różnych form kultury i sztuki.

Pałac otoczony jest kilkudziesięciohektarowym parkiem (ok. 40 ha), przechodzącym płynnie w las. Niestety w sierpniu 2017 roku dwie nawałnice wyrządziły zarówno w parku, jak i w lesie ogromne straty. Powalonych zostało ponad 1200 drzew. Wichura zniszczyła także krzewy i runo leśne, ogrodzenie parku, drogi i aleje parkowe, mur ogrodzeniowy oraz linię brzegową stawu.

Udało się uzyskać pomoc finansową z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. NFOŚiGW na odbudowę zabytkowego parku w Lubostroniu przyznał dotację w wysokości 2.350.000,00 zł. W 2018 roku zaplanowane zostało usunięcie przewróconych drzew (600 szt.), usunięcie korzeni (1288 szt.), uzupełnienie ubytków ziemi (3976 m³), zabezpieczenie uszkodzonych drzew (170 szt.), odbudowa zniszczonych ogrodzeń oraz renowacja i rekonstrukcja skarpy stawu. Pozostałe prace w tym m.in. dalsze nasadzenia, renowacja trawników, odtworzenie runa leśnego zaplanowano na rok 2019.

Pałac Lubostroń potrzebuje jednak dalszego wsparcia. Brakuje 1.296.000,00 zł. na dokończenie odbudowy parku, oraz 50.000,00 zł na wyposażenie instytucji w sprzęt niezbędny do prowadzenia prac w parku, w lesie i stadninie. Instytucja w związku z realizacją projektu będzie musiała ponieść również koszty związane z zatrudnieniem inspektorów nadzoru nad prowadzonymi pracami.

W dalszej części posiedzenia komisja zapoznała się z informacją o przebiegu konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego wynikającego z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zaplanowano na rok 2018, tak jak w latach ubiegłych kwotę w wysokości 1.050.000,00 zł.

Ponadto na posiedzeniu radni pozytywnie zaopiniowali cztery projekty uchwał:

- projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego – druk nr 76/18.

- projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego – druk nr 77/18.

- projekt uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2017 r. – druk nr 78/18.

- projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego druk nr 79/18.

 

Kancelaria Sejmiku

14 czerwca 2018 r.

<maj 2020>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Honorowi Obywatele Województwa Kujawsko-PomorskiegoStowarzyszenie Radnych Województwa Kujawsko-PomorskiegoDokumentyWyróżnienia Samorządu WojewództwaRegionalny konkurs wiedzy  o samorządznie terytorialnym20 lat Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Ilość wyświetleń: 4637512
Data: 2020-05-31