Posiedzenie komisji ochrony środowiska

W czwartek 24 maja odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii. Głównym tematem posiedzenia była informacja o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 r.

Wyniki badań, jakie prowadzi WIOŚ w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie jakości powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, poziomu hałasu i promieniowania elektromagnetycznego przedstawił radnym naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Jacek Goszczyński.

W roku 2017 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego stwierdzono dwukrotne przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10. Oba przypadki zostały zarejestrowane przez stację pomiarową w Grudziądzu. Dużym problemem jest wysokie stężenie benzo(a)pirenu. Od lat utrzymuje się w naszym województwie niski poziom stężeń SO2 i nigdzie nie został przekroczony żaden z poziomów dopuszczalnych.

Klasyfikacja stanu ekologicznego wód płynących wykazała, że jedynie Lutryna, Brda na stanowisku w Smukale oraz Wda na stanowisku w Starej Rzece i Gródku spełniały wymogi dobrego potencjału ekologicznego odpowiadającego II klasie czystości. Jeśli chodzi o jeziora, to spośród 26 badanych, jedynie trzy charakteryzowały się bardzo dobrym stanem wód – Ostrowskie Wschodnie i Zachodnie oraz Stelchno. Zły stan stwierdzono w przypadku jezior: Stobno, Wolickiego, Mielna, Świętego i Tonowskiego.

Monitoring wód podziemnych prowadzony w 2017 r. wykazał, że prawie 70% badanych otworów charakteryzowało się zadowalającą jakością wód tj. II lub III klasy czystości. W całym województwie nie stwierdzono wód o I klasie czystości.

W zakresie hałasu przemysłowego w 2017 r. w całym regionie poddano kontroli 144 zakłady i stwierdzono 14 przypadków naruszeń dopuszczalnych norm. Jeżeli chodzi o hałas komunikacyjny, to do naruszeń dochodzi wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych w centralnych częściach miast, a w szczególności wzdłuż ulic o zwartej zabudowie wielorodzinnej lub jednorodzinnej, którymi przebiegają drogi krajowe lub wojewódzkie. 

W przypadku promieniowania elektromagnetycznego w żadnym z monitorowanych punktów znajdujących się na terenie naszego województwa w 2017 r. nie stwierdzono przekroczeń ustalonej normy.

W drugiej części posiedzenia Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe i pakiet ośmiu projektów uchwał dotyczących obszarów chronionego krajobrazu. Są to uchwały dostosowujące dotychczasowe akty do obowiązujących przepisów prawnych.

 

Kancelaria Sejmiku

29 maja 2018 r.

<maj 2020>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Honorowi Obywatele Województwa Kujawsko-PomorskiegoStowarzyszenie Radnych Województwa Kujawsko-PomorskiegoDokumentyWyróżnienia Samorządu WojewództwaRegionalny konkurs wiedzy  o samorządznie terytorialnym20 lat Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Ilość wyświetleń: 4632788
Data: 2020-05-27