Plany inwestycyjne w Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

Marcowe posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyło się w Filharmonii Pomorskiej  im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy. Głównym tematem spotkania były plany inwestycyjne tej instytucji. W posiedzeniu poza członkami komisji uczestniczyli: wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniew Ostrowski, radni województwa Roman Jasiakiewicz i Maciej Świątkowski, dyrektor Departamentu Promocji Edyta Macieja-Morzuch, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jerzy Janczarski, dyrektor Filharmonii Pomorskiej Maciej Puto, wraz  ze swoim zastępcą Cezarym Nelkowskim i pełnomocnikiem ds. inwestycji Elżbietą Krzyżanowską, radni Miasta Bydgoszczy Agnieszka Bąk, Katarzyna Zwierzchowska, Stefan Pastuszewski, Jakub Mendry i Andrzej Młyński, kierownik delegatury w Bydgoszczy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Elżbieta Dygaszewicz, dyrektor Biura Kultury Bydgoskiej Magdalena Zdończyk, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Anna Rembowicz-Dziekciowska oraz Miejski Konserwator Zabytków Sławomir Marcysiak.

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego zaliczana jest do czołowych polskich artystycznych instytucji muzycznych. Pełni bardzo istotną rolę w kreowaniu społecznego i gospodarczego rozwoju tak dla Bydgoszczy, jak i całego naszego województwa.

Gmach Filharmonii niestety nie zaspokaja już w pełni potrzeb widzów ani artystów i nie spełnia standardów XXI wieku. Obecne warunki lokalowe, techniczne oraz inne związane z infrastrukturą nie pozwalają na właściwą realizację powierzonej instytucji misji i mimo posiadania sali koncertowej o unikalnej w skali Europy akustyce, nie jest w stanie spełnić podstawowych standardów logistycznych, funkcjonalnych oraz organizacyjnych stawianych nowoczesnym instytucjom kultury. Konieczna jest zatem rozbudowa i remont istniejącego obiektu.

Planowany zakres inwestycji to przede wszystkim: budowa nowego obiektu, połączonego funkcjonalnie z już istniejącym, remont i przebudowa istniejącego budynku oraz budowa podziemnych parkingów.  W celu przeprowadzenia planowanej inwestycji konieczna jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dotychczas obowiązujące zapisy uniemożliwiają podjęcie jakichkolwiek prac, ponieważ nie dopuszczają zabudowy na działce, na  której  znajduje się budynek Filharmonii. Aktualnie toczy się procedura zmiany planu, który powinien umożliwić ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu architektoniczno-urbanistycznego „Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej  w Bydgoszczy”. Zmiana zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które umożliwią rozbudowę Filharmonii zgodnie z jej potrzebami i oczekiwaniami, jest dla planów rozwojowych Filharmonii decyzją strategiczną, umożliwiającą podjęcie konkretnych działań zmierzających do realizacji inwestycji.

Pierwszym i najważniejszym krokiem po uchwaleniu planu będzie ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu architektoniczno – urbanistycznego „Rozbudowa  i remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy”, do którego zostaną zaproszeni najwybitniejsi architekci.

Pod koniec roku 2017 Filharmonia otrzymała dofinansowanie zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej” w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Całkowita wartość projektu to 15 352 650 zł, w tym budżet województwa: 4 740 760 zł.

W drugiej części posiedzenia członkowie komisji zapoznali się z informacją na temat wydarzeń kulturalnych współfinansowanych przez samorząd województwa, ale organizowanych przez inne instytucje czy stowarzyszenia. Informacje przedstawili dyrektor Departamentu Promocji Edyta Macieja-Morzuch i dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jerzy Janczarski.

Na posiedzeniu pozytywnie zaopiniowane zostały również trzy projekty uchwał:

  • projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2017 r. – druk 29/18.
  • projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz – druk nr 30/18.
  • projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz – druk nr 31/18.

 

Fot. K. Szewczyk

 

Kancelaria Sejmiku

13 marca 2018 r.

 

<maj 2020>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Honorowi Obywatele Województwa Kujawsko-PomorskiegoStowarzyszenie Radnych Województwa Kujawsko-PomorskiegoDokumentyWyróżnienia Samorządu WojewództwaRegionalny konkurs wiedzy  o samorządznie terytorialnym20 lat Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Ilość wyświetleń: 4637485
Data: 2020-05-31