Rok 2018

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

XLV sesja z dnia 28 maja 2018 roku:

XLV/744/18 28.05.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok zobacz  
XLV/745/18 28.05.2018 w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLV/746/18 28.05.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz 1
XLV/747/18 28.05.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zobacz  
XLV/749/18 28.05.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie zobacz  
XLV/750/18 28.05.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie zobacz  
XLV/751/18 28.05.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia zobacz  
XLV/752/18 28.05.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie zobacz  
XLV/753/18 28.05.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Miradzkich zobacz  
XLV/754/18 28.05.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zobacz  
XLV/755/18 28.05.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy zobacz  
XLV/756/18 28.05.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Stelchno zobacz  
XLV/757/18 28.05.2018 w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy zobacz 1
XLV/758/18 28.05.2018 w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy zobacz 1
XLV/759/18 28.05.2018 w sprawie projektu zmian Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLV/760/18 28.05.2018 w sprawie wyróżnienia Nagrodą Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae zobacz  
XLV/761/18 28.05.2018 w sprawie wyróżnienia Nagrodą Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae zobacz  
XLV/762/18 28.05.2018 w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLV/763/18 28.05.2018 w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  

 

 

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

XLIII sesja z dnia 23 kwietnia 2018 roku:

XLIII/730/18 23.04.2018 w sprawie zawarcia umowy o współpracy regionalnej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim (Rzeczpospolita Polska) a Żupanią Medzimurską (Republika Chorwacji) zobacz 1
XLIII/731/18 23.04.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 zobacz

uzasadnienie

1; 2

 

XLIII/732/18 23.04.2018 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018 zobacz  
XLIII/733/18 23.04.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLIII/734/18 23.04.2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Brześć Kujawski zobacz  
XLIII/735/18 23.04.2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!” na lata 2018-2021 zobacz 1
XLIII/736/18 23.04.2018 w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu zobacz 1
XLIII/737/18 23.04.2018 w sprawie wyrażenia opinii do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych zobacz  
XLIII/738/18 23.04.2018 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 228 „Gołąbki”, nr 208 „Gąsawa” oraz nr 207 „Niedźwiedzi Kierz” zobacz  
XLIII/739/18 23.04.2018 w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie zobacz  
XLIII/740/18 23.04.2018 w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich zobacz  
XLIII/741/18 23.04.2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLIII/742/18 23.04.2018 w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XLIII/743/18 23.04.2018 nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  

 

 

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

XLII sesja z dnia 19 marca 2018 roku:

XLII/708/18 19.03.2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania zobacz  
XLII/709/18 19.03.2018 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2017 r. zobacz

1

2

XLII/710/18 19.03.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz zobacz  
XLII/711/18 19.03.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz zobacz  
XLII/712/18 19.03.2018 w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2018 zobacz  
XLII/713/18 19.03.2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe zobacz

zał.

1;2;3;4;5;6;7;8;

9;10;11;12

XLII/714/18 19.03.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zobacz  
XLII/715/18 19.03.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zobacz  
XLII/716/18 19.03.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich zobacz  
XLII/717/18 19.03.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego zobacz  
XLII/718/18 19.03.2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły zobacz 1
XLII/719/18 19.03.2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Łąki Nadnoteckie zobacz

zał.

1;2;3;4

XLII/720/18 19.03.2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi zobacz 1
XLII/721/18 19.03.2018 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zobacz  
XLII/722/18 19.03.2018 w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji zobacz 1
XLII/723/18 19.03.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Pakość zadania zarządzania drogą wojewódzką Nr 255 zobacz 1
XLII/724/18 19.03.2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zobacz 1
XLII/725/18 19.03.2018 w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej zobacz  
XLII/726/18 19.03.2018 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 199 „Lubanie” zobacz  
XLII/727/18 19.03.2018 w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie zobacz  
XLII/728/18 19.03.2018 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 143 „Głęboczek” zobacz  
XLII/729/18 19.03.2018 w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie zobacz  

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

XLI sesja z dnia 5 lutego 2018 roku:

XLI/682/18 05.02.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Aleksandrów Kujawski zobacz  
XLI/683/18 05.02.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mrocza zobacz  
XLI/684/18 05.02.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Aleksandrów Kujawski zobacz  
XLI/685/18 05.02.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żnin zobacz  
XLI/686/18 05.02.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu zobacz  
XLI/687/18 05.02.2018 w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie zobacz  
XLI/688/18 05.02.2018 w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie zobacz  
XLI/689/18 05.02.2018 w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie zobacz  
XLI/690/18 05.02.2018 w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie zobacz  
XLI/691/18 05.02.2018 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 91 „Ruda” zobacz  
XLI/692/18 05.02.2018 w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie zobacz  
XLI/693/18 05.02.2018 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 91 „Ruda” zobacz  
XLI/694/18 05.02.2018 w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie zobacz  
XLI/695/18 05.02.2018 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 116 „Rzęczkowo” i nr 138 „Gutowo” zobacz  
XLI/696/18 05.02.2018 w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie zobacz  
XLI/697/18 05.02.2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie zobacz 1
XLI/698/18 05.02.2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie zobacz 1
XLI/699/18 05.02.2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie zobacz 1
XLI/700/18 05.02.2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Stelchno zobacz 1
XLI/701/18 05.02.2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Miradzkich zobacz 1
XLI/702/18 05.02.2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zobacz 1
XLI/703/18 05.02.2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia zobacz 1
XLI/704/18 05.02.2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy zobacz 1
XLI/705/18 05.02.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej zobacz  
XLI/706/18 05.02.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich zobacz  
XLI/707/18 05.02.2018 w sprawie rozpatrzenia petycji zobacz  

 

<czerwiec 2018>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
450. rocznica urodzin Anny WazównyHonorowi Obywatele Województwa Kujawsko-PomorskiegoStowarzyszenie Radnych Województwa Kujawsko-PomorskiegoDokumentyWyróżnienia Samorządu WojewództwaRegionalny konkurs wiedzy  o samorządznie terytorialnymGaleria zdjęć

Ilość wyświetleń: 3121439
Data: 2018-06-22