Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwalił budżet województwa na 2018 r.

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego na sesji, która odbyła się 18 grudnia br. uchwalił budżet województwa na 2018 r. Samodzielna gospodarka finansowa to jedna z najważniejszych prerogatyw współczesnego samorządu terytorialnego, stanowiąca jednocześnie główne narzędzie służące realizacji celów zapisanych w strategii rozwoju województwa. Przygotowanie i uchwalenie budżetu to procedura wymagająca systematycznej pracy departamentów , szczególnie Departamentu Finansów, komisji sejmikowych oraz zarządu województwa.

Zadania zapisane w budżecie mają istotny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy województwa i jakość życia mieszkańców. Dla radnych województwa, którzy są przedstawicielami różnych części naszego regionu, ale również różnych ugrupowań politycznych, nie zawsze wszystkie zadania są tak samo ważne, dlatego przy uchwalaniu budżetu województwa konieczny jest kompromis, rzetelna ocena dochodów i prawidłowe rozpoznanie potrzeb i najpilniejszych wydatków województwa. Rzadko udaje się przyjąć uchwałę budżetową jednomyślnie. Tym razem do przyszłorocznych planów finansowych nie udało się przekonać radnych z klubu Prawo i Sprawiedliwość, którzy zagłosowali przeciw. Pozostałe kluby były za przyjęciem budżetu. Budżet województwa na 2018 r. został przyjęty większością głosów. Więcej na jego temat tutaj.

Wraz z kończącym się rokiem ważne jest również uporządkowanie tegorocznych finansów – korekta budżetu województwa na rok 2017 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017–2038 oraz ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r.

Ponadto sejmik rozpatrzył i przyjął uchwałę  zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2016 r. Dach zabytkowego kościoła w Wąwelnie został zniszczony podczas nawałnicy, która przeszła przez nasze województwa 11 sierpnia br. Parafia pw. św. Marii Magdaleny w Wąwelnie zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o zwiększenie dotacji z budżetu województwa, żeby móc naprawić dach świątyni. Kościół, a zwłaszcza jego rokokowe wnętrze, stanowi najcenniejszy zabytek na terenie gminy Wąwelno. Uchwała zawiera też korektę wysokości dotacji dla gminy Nowe, gdzie w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zmniejszyła się wartość całkowita zadania.

Kolejnym punktem porządku obrad było rozpatrzenie i podjęcie uchwał zmieniających uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjno-Zakaźnemu im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Toruniu. Dotychczasowe statuty jednostek należało dostosować do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.

Sejmik województwa przyjął także kolejny pakiet uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w części uchwał dotyczących obszarów chronionego krajobrazu.

Przyjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r. oraz uchwałę w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia go do kategorii drogi powiatowej. Uchwała dotyczy odcinka drogi wojewódzkiej Nr 252 o długości 3,5 km od ronda Solidarności w Inowrocławiu do skrzyżowania z obwodnicą Inowrocławia tj. węzła Jacewo DK15/25. W związku ze zmianą układu drogowego w tym miejscu odcinek nie spełnia już kryteriów drogi wojewódzkiej.

Pełny porządek XL sesji sejmiku tutaj. Zanim przystąpiono do jego realizacji, wręczono na sesji Medal Honorowy za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dziennikowi Toruńskiemu „Nowości”. Medal odebrali redaktor naczelny „Nowości” Artur Szczepański, zastępca redaktora Mariusz Załuski, prezes Polska Press Oddział w Bydgoszczy Marek Ciesielski i wiceprezes Tomasz Wojciekiewicz.

Następnie o głos zabrał dotychczasowy przewodniczący Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Roman Rogalski, który w grudniu kończy swoją kadencję. W swoim wystąpieniu podziękował sejmikowi i zarządowi za determinację w działaniach na rzecz budowy stopnia wodnego w Siarzewie i Kaskady Dolnej Wisły. Podkreślił, że głównym celem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego jest pomoc w rozwiązywaniu kryzysów społecznych, ale równie ważna jest troska o zrównoważony rozwój wszystkich sektorów gospodarki i o zapewnienie społeczeństwu dobrobytu.

Po zakończeniu sesji wszyscy radni wraz z zarządem podzielili się opłatkiem i życzyli sobie wzajemnie radosnych świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym nowym roku.

 

Fot. Łukasz Piecyk

 

Kancelaria Sejmiku

19 grudnia 2017 r.

 

<październik 2019>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Honorowi Obywatele Województwa Kujawsko-PomorskiegoStowarzyszenie Radnych Województwa Kujawsko-PomorskiegoDokumentyWyróżnienia Samorządu WojewództwaRegionalny konkurs wiedzy  o samorządznie terytorialnym20 lat Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Ilość wyświetleń: 4216105
Data: 2019-10-22