Przygotowania do audytu krajobrazowego w województwie kujawsko-pomorskim

Zaopiniowanie projektu budżetu na 2018 rok było jednym z głównych punktów obrad listopadowego posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W pierwszej części spotkania skarbnik województwa Paweł Adamczyk przedstawił radnym informację na temat wysokości planowanych środków przeznaczonych na wydatki związane z przetwórstwem przemysłowym, transportem i łącznością, gospodarką mieszkaniową oraz działalnością usługową, jakie przewiduje projekt budżetu województwa na 2018 r. Po przeprowadzonej dyskusji, projekt został zaopiniowany pozytywnie.

W kolejnym punkcie obrad Sławomir Flanz zastępca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, kierownik oddziału w Toruniu przedstawił radnym „Informację nt. audytu krajobrazowego w województwie kujawsko-pomorskim”.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, implementująca do prawa krajowego zapisy Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, określiła mechanizmy ukierunkowane na ochronę i planowanie krajobrazu. Jednym z nich jest audyt krajobrazowy. Zakres problematyki audytu krajobrazowego określa art. 38 a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Audyt krajobrazowy obejmie cały obszar województwa kujawsko-pomorskiego. Wyszczególnia on także typy krajobrazów występujących na jego obszarze, ich cechy charakterystyczne, wartości jak i lokalizację krajobrazów uznanych za priorytetowe.

Celem audytu krajobrazowego będzie wskazanie m.in. zagrożeń dla możliwości zachowania obszarów i obiektów, formułowanie rekomendacji i wniosków mających służyć ich ochronie oraz propozycji lokalnych form architektonicznych w obszarach krajobrazów priorytetowych.

Dyrektor poinformował także radnych, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyznaczył Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, jako jednostkę odpowiedzialną za wykonanie projektu audytu krajobrazowego dla województwa kujawsko-pomorskiego w ramach swoich zadań statutowych.

Pełnomocnik Marszałka ds. Dróg Wodnych w Departamencie Rozwoju Regionalnego Stanisław Wroński przedstawił w kolejnym punkcie obrad informację dot. stanu oraz uwarunkowań formalno-prawnych realizacji stopnia wodnego poniżej Włocławka. Radni zapoznali się m.in. z charakterystyką techniczną, parametrami projektowanego stopnia jak i korzyściami wynikającymi z jego budowy poniżej Włocławka

W trakcie posiedzenia komisja zaopiniowała również pozytywnie projekty uchwał Zarządu Województwa:

  • w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji (druk nr 146/17);
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Aleksandrów Kujawski (druk nr 148/17);
  • w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym (druk nr 174/17).

 

Kancelaria Sejmiku

29 listopada 2017 r.

<listopad 2018>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
450. rocznica urodzin Anny WazównyHonorowi Obywatele Województwa Kujawsko-PomorskiegoStowarzyszenie Radnych Województwa Kujawsko-PomorskiegoDokumentyWyróżnienia Samorządu WojewództwaRegionalny konkurs wiedzy  o samorządznie terytorialnymGaleria zdjęć

Ilość wyświetleń: 3534709
Data: 2018-11-18