Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille΄a w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille΄a w Bydgoszczy był miejscem wrześniowego posiedzenia Komisji Edukacji i Nauki.Dyrektor ośrodka przedstawiła komisji obszerną informację z działalności oraz zamierzeń ośrodka. Ośrodek jest najstarszą w Polsce placówką kształcącą dzieci i młodzież z dysfunkcją wzroku. Dzięki wysoko wyspecjalizowanej kadrze pedagogicznej, mało licznymi klasami, innowacjom pedagogicznym, nowatorskim metodom pracy, specjalistycznym środkom dydaktycznym oraz nowoczesnej bazie dydakatyczno-rewalidacyjnej możliwa jest indywidualna praca z uczniem.

Główne cele realizowane przez placówkę to m.in.:

 • przygotowanie uczniów do aktywności i samodzielności życiowej oraz zdawania egzaminów zewnętrznych,
 • przygotowanie do świadomego uczestnictwa w życiu zawodowym, społecznym, politycznym i gospodarczym kraju i Europy,
 • zapewnienie wielospecjalistycznej  rewalidacyjnej opieki i przyjaznego klimatu sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi wychowanków,
 • kształtowanie dojrzałej, aktywnej osobowości wychowanków gotowych do podejmowania decyzji i reagowania na zmiany zachodzące we współczesnym świecie,
 • upowszechnianie modelu placówki otwartej na różne formy współpracy i wspieranie rodzin oraz środowiska osób z dysfunkcjami,
 • współdziałanie ze środowiskiem lokalnym, placówkami oświatowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami i uczelniami wyższymi w celu integracji środowisk.

W wyniku rozbudowy i remontów placówka dysponuje:

 • budynkiem historycznym z 1872 roku, po kapitalnym remoncie w 2015 roku,
 • pawilonem dydaktyczno-rewalidacyjnym oddanym do użytku 01.09.2012 roku,
 • warsztatami szkolnymi z 1976 roku, w trakcie remontu ze środków UE,
 • salą gimnastyczną z 1900 roku znajdującą się poza kompleksem budynków ( około 200m), po remoncie,
 • w 2017, dzięki przychylności samorządu województwa i prezydentowi miasta Bydgoszcz, placówka pozyskała historyczną willę przy ul. 3 Maja 11 z przeznaczeniem na przedszkole dla dzieci niewidomych i słabowidzących. 

Od 1999 roku Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy jest placówką stowarzyszoną w UNESCO. Posiada certyfikat  „BALTIK SEA PROJEKT" (UNESCO). Jest „Szkołą z klasą”,  „Szkołą bez przemocy”,  „Obiektem bez barier 2009”. Otrzymali nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz insygnia Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ponadto są placówką promującą zdrowie.

Ośrodek cyklicznie realizuje kampanię społeczną: „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”, w której wzięło udział 10 000 osób w 2016 roku.

Ośrodek realizuje również innowacje pedagogiczne:

 • „Od konkretu do abstrakcji” projekt unijny,
 • „Bezpieczny bohater”,
 • „Infobrokerstwo i bezpieczeństwo w sieci,
 • „Bezwzrokowa obsługa klawiatury”,

Ośrodek realizuje projekty unijne:

 • „W drodze do sukcesu” projekt systemowy 3.3.4 realizowany w 56 szkołach podstawowych województwa,
 • „Równa szansa” projekt 3.3.1 podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego,

Ośrodek realizuje także projekty unijne jednostek samorządu terytorialnego „Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie” projekt 6.3.2 – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego.

Uczestniczy w projektach rządowych takich jak: „BEZPIECZNA+”; „WYPRAWKA SZKOLNA”; „KSIĄŻKA NASZYCH MARZEŃ”; „WARZYWA I OWOCE W SZKOLE”; „MLEKO W SZKOLE”; „SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”

Ośrodek uczestniczy w projektach, programach, grantach: „Wspólna przestrzeń wspólna sprawa”, „Radosna szkoła”, „Na fali”, „Ratujemy i uczymy ratować”, „Piramida zdrowego stylu życia”, „Chrońmy dzieci”, „Żyj smacznie i zdrowo”, „Wychodzenie z cienia”, „Teatr dostępny pn. zobacz, usłysz, poczuj teatr”. Organizuje imprezy kulturalne i integracyjne dla uczniów, emerytowanych pracowników, rodziców i środowiska lokalnego. Ponadto organizuje konferencje z cyklu „Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka” (VI edycja).

Radni podczas dyskusji zastanawiali się czy dla dziecka słabo widzącego lub niewidomego lepszy jest specjalny ośrodek czy szkoła integracyjna. Ponadto radni dowiedzieli się, że od 2018 roku ma wejść w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji znoszące nauczanie indywidualne ucznia w domu, ale umożliwiające tworzenie grup 2-3 osobowych w ośrodku.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 września ustawy Prawo oświatowe, radni podczas posiedzenia komisji zaopiniowali pakiet projektów uchwał przekształcających dotychczasowe szkoły sześcioletnie w ośmioletnie, zasadniczą szkołę zawodową w branżową szkołę I stopnia, szkołę policealną specjalną w szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.

Na zakończenie posiedzenia komisja zwiedziła ośrodek. Radni zobaczyli jak wyglądają zajęcia z dzieckiem niedowidzącym lub posiadającym inne schorzenia oraz jak nowocześnie są wyposażone poszczególne sale, pracownie m.in. sala komputerowa czy warsztaty gastronomiczne. 

 

Kancelaria Sejmiku

28 wrzesnia 2017 r.

<luty 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123

Ilość wyświetleń: 10761836
Data: 2024-02-23