Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

XXXVI sesja sejmiku

Zanim przystąpiono do realizacji merytorycznej części XXXVI sesji, zarząd województwa i radni podziękowali za wieloletnią współpracę odchodzącemu na emeryturę dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Franciszkowi Złotnikiewiczowi. Funkcję dyrektora KPZMiUW pełnił od początku 2011 r., przedtem w latach 2008–2010 był członkiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

Jednym z najważniejszych punktów sesji było uchwalenie Programu ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Program ochrony środowiska stanowi podstawę zarządzania środowiskiem na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Jest on dokumentem spajającym wszystkie inne dokumenty i działania dotyczące ochrony środowiska i przyrody w naszym regionie.

Przyjęto również uchwałę w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy. Decyzja sejmiku umożliwi przekazanie projektu do uzgodnienia gminom i Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. W najbliższych latach zostaną podjęte prace nad podobnymi aktami prawnymi dotyczącymi pozostałych obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach tzw. funduszu drzewkowego, czyli rekompensaty ekologicznej na terenach gmin, gdzie została wybudowana autostrada A1, zostanie udzielona pomoc finansowa dla Gminy Lubień Kujawski.

Podczas sesji radni województwa podjęli uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 16 szkół, dla których organem prowadzącym jest samorząd województwa. Zmiany te są spowodowane koniecznością dostosowania szkół podległych marszałkowskiej administracji do nowej struktury szkolnictwa, wprowadzonej ustawą Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.

Czytelnicy z toruńskiego Rubinkowa mogą spodziewać się podniesienia standardu funkcjonowania filii Książnicy Kopernikańskiej w tej dzielnicy. Radni podjęli uchwałę w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej. Dzięki temu Filia nr 16 będzie mogła zostać przeniesiona do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. Raszei 1. Dotychczas filia znajdowała się w pawilonie handlowym na piętrze, gdzie nie było windy, co stanowiło spore utrudnienie dla osób niepełnosprawnych korzystających z biblioteki. Mała powierzchnia nie pozwalała też na właściwe rozmieszczenie księgozbioru.

Radni zapoznali się także z informacją o działalności spółek własnych województwa za rok 2016 oraz wysłuchali podsumowania działań realizowanych w 2016 r. w ramach Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020. Celem programu jest zwiększenie udziału ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym, m.in. poprzez aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie kujawsko-pomorskim.

Aura w ostatnich tygodniach nie rozpieszcza mieszkańców naszego regionu i nie daje zapomnieć o problemach. Najbardziej dotknięte podczas sierpniowej nawałnicy powiaty województwa kujawsko-pomorskiego jeszcze długo będą porządkowały lasy i pola, a także odbudowywały zniszczoną infrastrukturę. Sytuację dodatkowo utrudniają obfite opady, które powodują, że część rolników nie może na swoich polach wykonywać żadnych prac ani zabiegów agrotechnicznych, przez co nie są w stanie dochować terminów zasiewów stosownych poplonów w ramach tzw. zazieleniania.

Sejmik na sesji w dniu 25 września podjął stanowisko, w którym zwraca się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o zmianę przepisów, co pozwoliłoby tym rolnikom uniknąć ewentualnych konsekwencji finansowych związanych z niedotrzymaniem terminów zazieleniania. Treść stanowiska tutaj.

Dodatkowo radni przyjęli również apel w sprawie wspólnych działań na rzecz likwidacji skutków nawałnicy, jaka przeszła nad częścią województwa kujawsko-pomorskiego w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. Treść apelu tutaj.

Pełny porządek obrad XXXVI sesji sejmiku tutaj.

 

Fot. Mikołaj Kuras

Kancelaria Sejmiku

25 wrzesnia 2017 r.

<luty 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123

Ilość wyświetleń: 10769385
Data: 2024-02-24