Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Radnych czeka pracowity tydzień

Radnych województwa przed sesją czeka pracowity okres – od 18 do 22 września odbywają się posiedzenia komisji sejmiku, w tym trzy zamiejscowe – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa w poniedziałek 18 września br. spotkała się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu, a komisje kultury i edukacji pojadą w piątek 22 września do Bydgoszczy.

W poniedziałek 18 września br. poza posiedzeniem Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa odbyły się również posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki oraz Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa. Członkowie Komisji Sportu i Turystyki wysłuchali raportu na temat stanu infrastruktury sportowej i turystycznej na obszarach, które w sposób szczególny zostały dotknięte sierpniowymi nawałnicami.

Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa rozmawiała o promocji gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego z jednostkami samorządu terytorialnego. Od 2016 do 2023 r. są realizowane w naszym województwie dwa takie projekty: „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych” i „Invest in Bit City 2 Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego”. Oba projekty mają na celu zwiększenie rozpoznawalności naszego regionu na mapie Polski i Europy jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowę marki gospodarczej województwa. Pierwszy projekt, tj. „Expressway” Województwo Kujawsko-Pomorskie realizuje w partnerstwie z gminami: Chełmża, Kowal, Aleksandrów Kujawski, Choceń, Brześć Kujawski, Płużnica i Świecie. W drugi projekcie, tj. „Invest in Bit City 2” partnerami są: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” oraz pięć miast prezydenckich z naszego regionu. Projekt jest skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców z naszego województwa, zwłaszcza tych reprezentujących branże określone jako tzw. inteligentne specjalizacje. Dla nich zostaną przygotowane m.in. dwie misje gospodarcze oraz zostaną podjęte działania w celu ułatwienia zagranicznych kontaktów gospodarczych.  W drugiej części posiedzenia radni zapoznali się z publikacjami wydanymi przy wsparciu środków Województwa.

Na czwartek 21 września br. swoje posiedzenia zaplanowały aż cztery komisje. Członkowie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia (godz. 10.00, Urząd Marszałkowski w Toruniu, patio A) wysłuchają informacji dotyczącej działalności i finansowania lecznictwa szpitalnego w naszym województwie od 1 października 2017r. Będą też dyskutowali na temat dostępu pacjentów do świadczeń uzdrowiskowych.

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii (godz. 10.00, Urząd Marszałkowski w Toruniu, patio B) zapozna się i zaopiniuje projekt Programu ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017–2020 z perspektywą na lata 2021–2024. Radni zaopiniują również projekt uchwały intencyjnej w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy.

O godz. 11.30 w s. 208 Urzędu Marszałkowskiego swoje pierwsze powakacyjne posiedzenie rozpocznie Komisja Rewizyjna, która tym razem przeanalizuje sytuację w Uzdrowisku Ciechocinek S.A. oraz w Sanatorium „Przy Tężni” w Inowrocławiu.

Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury (godz. 12.00, Urząd Marszałkowski, patio B) omówi sprawy dotyczące remontów i modernizacji dróg wojewódzkich z trzeciej grupy dróg z Kujawsko-Pomorskiego Planu Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej.

Komisja edukacji i komisja kultury wyjadą w piątek 22 września do Bydgoszczy. Członkowie Komisji Edukacji i Nauki (początek o godz. 9.30) spotkają się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille΄a, gdzie zapoznają się z działalnością placówki, natomiast członkowie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego (początek o godz. 13.00) zwiedzą i zapoznają się z działalnością Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy.

Dodatkowo wszystkie komisje będą opiniowały na swoich posiedzeniach projekty uchwał sejmiku, które znajdą się w porządku obrad najbliższej sesji sejmiku, która odbędzie się w poniedziałek 25 września br.

 

Kancelaria Sejmiku

18 września 2017 r.

<luty 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123

Ilość wyświetleń: 10762347
Data: 2024-02-23