Sesja absolutoryjna

Zarząd województwa otrzymał absolutorium za wykonania zeszłorocznego budżetu. Zanim przystąpiono do obrad nad działalnością finansową województwa w 2016 r., radni wysłuchali wystąpienia gościa specjalnego XXXII sesji sejmiku (29 maja br.) komisarza Unii Europejskiej ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisa Andriukaitisa.

Komisarz Vytenis Andriukaitis chwalił Województwo Kujawsko-Pomorskie za inwestycje związane z medycyną i dobrze funkcjonującą opiekę zdrowotną w naszym regionie, która stoi na bardzo wysokim poziomie. Podkreślił też, że jesteśmy jednym z najlepiej współpracujących z Komisją Europejską regionów. Na zakończenie spotkania z komisarzem, radni zrobili sobie z nim wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Po tej części przystąpiono do realizacji porządku obrad XXXII sesji sejmiku, której głównym punktem było przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa za rok 2016, przyjęcie stanowiska radnych w  sprawie uczczenia 27.rocznicy odrodzenia samorządu w Polsce oraz projektu uchwały w sprawie wojewódzkiego planu gospodarki odpadami na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028.

Skarbnik województwa Paweł Adamczyk, omawiając wykonanie budżetu w roku 2016, przedstawił prezentację porównującą osiągnięte przez nas wskaźniki z innymi województwami. Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wojciech Jaranowski odczytał pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej, a radny Marek Nowak pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, po czym swoje opinie i uwagi na temat realizacji budżetu zaprezentowały kluby radnych – Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Prawa i Sprawiedliwości. Dyskusja radnych województwa zakończona została głosowaniem o udzielenie absolutorium dla zarządu. Zarząd otrzymał absolutorium. Przeciwko zagłosowali tylko radni opozycyjnego klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Dużo emocji wzbudziło zaproponowane przez grupę radnych stanowisko sejmiku w  sprawie uczczenia 27.rocznicy odrodzenia samorządu w Polsce, w którym radni wyrazili „sprzeciw wobec wszelkich prób ograniczania kompetencji samorządów regionalnych” i swój niepokój wobec działań rządu i parlamentu w tym zakresie. Po długiej dyskusji stanowisko zostało przyjęte większością głosów.

W stosunku do pozostałych uchwał sejmik wykazał się jednomyślnością. Podjęto m.in. uchwałę w sprawie „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” oraz w sprawie wykonania ww. planu, w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Aleksandrów Kujawski, nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i wyznaczeniu Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej WFOŚiGW.

Radni podjęli również uchwały w sprawie przyznania medalu za zasługi na rzecz województwa dla dwóch firm – dla ANWILU S.A. i Kujawskiej Fabryki Maszyn Rolniczych Sp. z o.o.. Medale zostaną wręczone na uroczystej sesji Sejmiku Województwa we Włocławku – 5 czerwca.

Marszałek województwa przedstawił radnym raport z realizacji Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ w 2016 r. Jak co roku radni przyjęli informację Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w naszym województwie w roku minionym.

Pełny porządek obrad tutaj.

 

Fot. Andrzej Goiński

Kancelaria Sejmiku

29 maja 2017 r.

 

<wrzesień 2020>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
Honorowi Obywatele Województwa Kujawsko-PomorskiegoStowarzyszenie Radnych Województwa Kujawsko-PomorskiegoDokumentyWyróżnienia Samorządu WojewództwaRegionalny konkurs wiedzy  o samorządznie terytorialnym20 lat Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Ilość wyświetleń: 4821925
Data: 2020-09-19