Wyjazdowe posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska

Głównym tematem majowego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii był stan środowiska w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r. i informacja na temat realizowanego przez cztery parki krajobrazowe i Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego projektu „BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi i bioodpowiedzialni.”

Na specjalne zaproszenie Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska dr Elwiry Jutrowskiej członkowie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii wybrali się 22 maja 2017 r. do delegatury WIOŚ we Włocławku, aby na miejscu wysłuchać informacji o stanie środowiska w naszym województwie i zwiedzić bogato wyposażone laboratorium.

Chociaż w ostatnim roku temat smogu stał się bardzo popularny i w sposób szczególny nagłaśniany przez media, z informacji WIOŚ wynika, że jakość powietrza w minionym roku nie odbiegała od jakości powietrza w latach poprzednich. W minionym roku na terenie naszego województwa stwierdzono trzy przepadki przekroczenia poziomu informowania ustalone dla pyłu PM10. Dotyczyły one stacji komunikacyjnej przy ul. Piłsudskiego w Grudziądzu. W Grudziądzu też przekroczono wartość normatywną stężenia pyłu PM2,5 (ul. Sienkiewicza). Na terenie naszego województwa obserwowano w 2016 r. wysokie stężenie dla bezo(a)pirenu, najwyższe w Nakle nad Notecią i w centrum Grudziądza. Dopuszczalny poziom stężeń SO2 nigdzie nie został przekroczony.

W województwie kujawsko-pomorskim wiele do życzenia pozostawia jakość wód płynących i jezior. Jeśli chodzi o klasyfikację ekologiczną wód płynących, to tylko Brda na stanowisku Piła-Młyn ma II klasę czystości, 38 punktów spełniło wymogi III klasy czystości i aż 4 punkty wykazały słaby stan, tj. IV klasę. Jeśli chodzi o jeziora, to siedem jezior na terenie naszego województwa wykazało dobry stan wód, a najlepszą jakością charakteryzowało się jezioro Stelchno i Jezuickie.

Jeżeli chodzi o poziom hałasu, to dopuszczalne normy przekroczono w 28 spośród 163 badanych zakładów. Największe naruszenia komfortu akustycznego stwierdza się wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych w centralnych częściach miast, szczególnie tam, gdzie przebiegają drogi krajowe i wojewódzkie. W Solcu Kujawskim stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu kolejowego w porze nocnej.

W drugiej części posiedzenia, które odbyło się w siedzibie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w Kowalu, będącego liderem projektu „BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi i bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim”, radni i zaproszeni goście wysłuchali informacji na temat zadań zrealizowanych w ramach tego projektu. Ze środków pochodzących z projektu wyposażono m.in. pracownie dydaktyczne w Gostynińsko-Włocławskim oraz w Brodnickim Parku Krajobrazowym, utworzono ogród edukacyjny wokół pracowni dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i osiem ścieżek edukacyjnych na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego, nagrano film 3D „Tajemnice przyrody GWPK”, zorganizowano liczne konferencje przyrodnicze, seminaria, warsztaty i szkolenia oraz wydano szereg publikacji, m.in. „Podręczny Atlas Wiśni, Czereśni i Śliw”, „Podręczny Atlas Dawnych Odmian Grusz”, „Przyroda Fortyfikacji Dolnej Wisły”, „Grzyby i Porosty Dolnej Wisły”, „Informator Przyrodniczo-Turystyczny GWPK” i „Przewodnik Rezerwaty Przyrody w Dolinie Dolnej Wisły”.

Szczególne zainteresowanie radnych wzbudził projekt realizowany przez Wdecki Park Krajobrazowy, który zorganizował dla uczniów gimnazjów warsztaty dotyczące ochrony bioróżnorodności, a później dla uczestników warsztatów dwuetapowy konkurs ekologiczny. Główną nagrodą był czek na 20 000 zł dla szkoły na wyposażenie pracowni biologicznej. Nagroda trafiła do Gimnazjum w Zespole Szkół w Cekcynie.

Łączna wartość projektu „BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi i bioodpowiedzialni” to ponad 3,3 mln zł, a skorzystało z niego ponad 220 tys. osób z naszego województwa.

W drugiej części posiedzenia komisja zapoznała się także z Planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016–2022 z perspektywą na lata 2023–2028 i załączonym do niego planem inwestycyjnym, określającym potrzebną infrastrukturę, dotyczącą odpadów komunalnych. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” oraz w sprawie wykonania ww. planu.

Członkowie komisji zapoznali się także z proponowanymi zmianami w statucie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Projekty uchwał w sprawie nadania statutu WFOŚGWiPE w Toruniu oraz w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej WFOŚGWiPE w Toruniu zostały zaopiniowane pozytywnie.

 

Kancelaria Sejmiku

25 maja 2017 r.

<wrzesień 2020>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
Honorowi Obywatele Województwa Kujawsko-PomorskiegoStowarzyszenie Radnych Województwa Kujawsko-PomorskiegoDokumentyWyróżnienia Samorządu WojewództwaRegionalny konkurs wiedzy  o samorządznie terytorialnym20 lat Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Ilość wyświetleń: 4818996
Data: 2020-09-18