XXXI sesja sejmiku

W poniedziałek (24 kwietnia) odbędzie się XXXI sesja sejmiku województwa, podczas której zostanie podsumowany Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Szkoły, których finaliści zdobyli najwięcej tytułów laureatów w konkursie dla gimnazjalistów i których zespoły zajęły trzy pierwsze miejsca w konkursie dla szkół ponadgimnazjalnych odbiorą nagrody przewodniczącego sejmiku.

Porządek obrad kwietniowej sesji przewiduje m.in. przedstawienie informacji o stanie wdrażania polityki terytorialnej w województwie kujawsko-pomorskim, w tym ZIT, rozpatrzenie i przyjęcie „Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017–2020”, przedstawienie informacji o realizacji zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w latach 2014–2016 oraz informacji o realizacji zadania zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w minionym sezonie.

Radni wysłuchają także sprawozdania zarządu województwa z realizacji rocznego i wieloletniego programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi za rok 2016. W ubiegłym roku zarząd województwa ogłosił 25 otwartych konkursów ofert (w tym jeden unieważniono) obejmujących 8 obszarów tematycznych, w wyniku których zrealizowano 548 projektów.

Kolejny temat, którym zajmie się sejmik, to sytuacja na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 i 2017 r., którą przedstawi dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dodatkowo radni wysłuchają sprawozdania z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy za rok 2016 w zakresie nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Radni rozpatrzą i podejmą uchwały dotyczące udzielenia pomocy finansowej na zadania realizowane w ramach projektu pn. „Przywrócenie równowagi ekologicznej gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015”. Pomoc otrzymają gminy: Włocławek, Lubanie, Lubień Kujawski, Brześć Kujawski i Waganiec. Wsparcie trafi na realizację takich zadań jak: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwinowo-Kruszyn-Dębice, rewitalizacja jeziora Cmentowa w gminie Brześć Kujawski, wymiana dachu i docieplenie na budynku Urzędu Gminy w Lubaniu, budowa przydomowych oczyszczali ścieków na terenie gminy Waganiec, budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Kłóbce, budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Bagnie oraz zaprojektowanie i wybudowanie ujęcia wody w Kaliskach. Pomoc finansową z budżetu województwa otrzyma także gmina Fabianki na zadanie dotyczące przebudowy drogi gminnej Skórzno-Chełmica Duża.

Sejmik rozpatrzy uchwałę dotyczącą planowanej drogi wodnej E70 na terenie Polski w sprawie powierzenia przez województwo kujawsko-pomorskie, a przyjęcia przez województwo pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany.

Pozostałe uchwały, które zostaną rozpatrzone 24 kwietnia mają charakter porządkujący. Zostanie zmieniony Statut Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy, w którym termin „przedsiębiorstwo” zostanie zastąpiony terminem „zakład leczniczy”. W SOSW nr 1 i 2 w Bydgoszczy zostaną zlikwidowane niektóre szkoły wchodzące w ich skład, w celu uporządkowania istniejących struktur zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. W likwidowanych szkołach obecnie żaden uczeń nie pobiera nauki. Sejmik podejmie także uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do rady społecznej i powołania rady społecznej w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu i w sprawie odwołania, a także wyboru i powołania przedstawiciela Województwa w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Bydgoszczy.

Dodatkowo radni podejmą uchwałę w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu z okazji przypadającej w 2017 r. 70-tej rocznicy działalności szkoły.

Pełny porządek obrad XXXI sesji sejmiku

 

Fot. Szymon Zdziebło, www.tarantoga.pl

 

Kancelaria Sejmiku

21 kwietnia 2017 r.

 

<kwiecień 2017>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
2017 Rok Władysława RaczkiewiczaDokumentyWyróżnienia Samorządu WojewództwaRegionalny konkurs wiedzy  o samorządznie terytorialnymGaleria zdjęć

Ilość wyświetleń: 2137991
Data: 2017-04-23