Rok 2017

Numer:

Z dnia: W sprawie: Treść

Załączniki

XXXV sesja z dnia 28 sierpnia 2017 roku:

XXXV/571/17

28.08.2017

w sprawie nazwy Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy zobacz  
XXXV/572/17 28.08.2017 w sprawie nazwy Technikum Masażu dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy zobacz  
XXXV/573/17 28.08.2017 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2017/2018 zobacz  
XXXV/574/17 28.08.2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” zobacz 1
XXXV/575/17 28.08.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Izbica Kujawska zobacz  
XXXV/576/17 28.08.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy zobacz  
XXXV/577/17 28.08.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy zobacz  
XXXV/578/17 28.08.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sanatorium Uzdrowiskowemu „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. zobacz  
XXXV/579/17 28.08.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów zobacz 1
XXXV/580/17 28.08.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ulicy Seminaryjnej 3-5 zobacz  
XXXV/581/17 28.08.2017 w sprawie pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia ich do kategorii drogi powiatowej zobacz  
XXXV/582/17 28.08.2017 w sprawie zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu zobacz  
XXXV/583/17 28.08.2017 w sprawie zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej zobacz  
XXXV/584/17 28.08.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości zobacz  
XXXV/585/17 28.08.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości zobacz  
XXXV/586/17 28.08.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości zobacz

 

 

Numer:

Z dnia: W sprawie: Treść

Załączniki

XXXIV sesja z dnia 26 czerwca 2017 roku:

XXXIV/551/17

26.06.2017

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038

zobacz

uzasadnienie

1

2

XXXIV/552/17 26.06.2017 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017 zobacz  
XXXIV/553/17 26.06.2017 w sprawie wyboru banku wykonującego obsługę bankową budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz

 

XXXIV/554/17 26.06.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2016 r. zobacz załącznik
XXXIV/555/17 26.06.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski zobacz  
XXXIV/556/17 26.06.2017 w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi wojewódzkiej zobacz

 

XXXIV/557/17 26.06.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości zobacz  
XXXIV/558/17 26.06.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości zobacz  
XXXIV/559/17 26.06.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości zobacz  
XXXIV/560/17 26.06.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości zobacz  
XXXIV/561/17 26.06.2017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Włocławek zobacz

 

XXXIV/562/17 26.06.2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2017/2018 zobacz załącznik
XXXIV/563/17 26.06.2017

w sprawie nazwy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. generała Stanisława Maczka w Bydgoszczy

zobacz  
XXXIV/564/17 26.06.2017 w sprawie nazwy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu zobacz  
XXXIV/565/17 26.06.2017 w sprawie nazwy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy zobacz  
XXXIV/566/17 26.06.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Toruniu zobacz  
XXXIV/567/17 26.06.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku zobacz  
XXXIV/568/17 26.06.2017 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzoza zobacz

załącznik

załącznik 2

 

XXXIV/569/17 26.06.2017 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 213 „Zbytkowo” zobacz  
XXXIV/570/17 26.06.2017 w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie zobacz

 

 

Numer:

Z dnia: W sprawie: Treść

Załączniki

XXXII sesja z dnia 29 maja 2017 roku:

XXXII/540/17 29.05.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok

zobacz

uzasadnienie

[1]

[2]

XXXII/541/17 29.05.2017 w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXXII/542/17 29.05.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zobacz

 

XXXII/543/17 29.05.2017 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zobacz załącznik
XXXII/544/17 29.05.2017 w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zobacz  
XXXII/545/17 29.05.2017 w sprawie „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” zobacz

załącznik

[12]

[13]

XXXII/546/17 29.05.2017 w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” zobacz

[1]

[2]

XXXII/547/17 29.05.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Bydgoszczy zobacz  
XXXII/548/17 29.05.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Aleksandrów Kujawski zobacz  
XXXII/549/17 29.05.2017 w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXXII/550/17 29.05.2017 w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz

 

 

 

Numer:

Z dnia: W sprawie: Treść

Załączniki

XXXI sesja z dnia 24 kwietnia 2017 roku:

XXXI/518/17 24.04.2017 w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2020 zobacz [1]
XXXI/519/17 24.04.2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038 zobacz

uzasadnienie

[1]

[2]

XXXI/520/17 24.04.2017 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017 zobacz

 

 

XXXI/521/17 24.04.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Włocławek zobacz  
XXXI/522/17 24.04.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubanie

zobacz

 
XXXI/523/17 24.04.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubień Kujawski zobacz  
XXXI/524/17 24.04.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Waganiec zobacz  
XXXI/525/17 24.04.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brześć Kujawski zobacz  
XXXI/526/17 24.04.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Fabianki zobacz  
XXXI/527/17 24.04.2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości za cenę niższą od wartości rynkowej zobacz  
XXXI/528/17 24.04.2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości za cenę niższą od wartości rynkowej zobacz  
XXXI/529/17 24.04.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów zobacz [1]
XXXI/530/17 24.04.2017 w sprawie powierzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana międzynarodowa droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2017-2019 zobacz [1]
XXXI/531/17 24.04.2017 w sprawie wyboru przedstawicieli do rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz [1]
XXXI/532/17 24.04.2017 w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz [1]
XXX/533/17 24.04.2017 w sprawie odwołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz  
XXXI/534/17 24.04.2017 w sprawie wyboru i powołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz  
XXXI/535/17 24.04.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy zobacz  
XXXI/536/17 24.04.2017 w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy zobacz  
XXXI/537/17 24.04.2017 w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy zobacz  
XXXI/538/17 24.04.2017 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tuchola zobacz [1]
XXX/539/17 24.04.2017 w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz

 

 

Numer:

Z dnia: W sprawie: Treść

Załączniki

XXX sesja z dnia 27 marca 2017 roku:

XXX/512/17 27.03.2017 w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2017-2020” zobacz [1]
XXX/513/17 27.03.2017 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2016 r. zobacz

[1]

[2]

XXX/514/17 27.03.2017 w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2017 zobacz  
XXX/515/17 27.03.2017 w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu

zobacz

[1]
XXX/516/17 27.03.2017 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu zobacz [1]
XXX/517/17 27.03.2017 w sprawie wskazania kandydatów Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy zobacz  

 

Numer: Z dnia: W sprawie: Treść Załączniki

XXIX sesja z dnia 20 lutego 2017 roku:

XXIX/496/17 20.02.2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038

 zobacz

uzasadnienie

[1] [2]
XXIX/497/17 20.02.2017 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017  zobacz  
XXIX/498/17 20.02.2017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanych na rzecz Gminy Miasto Wąbrzeźno zobacz  
XXIX/499/17 20.02.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mrocza zobacz  
XXIX/500/17 20.02.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz zobacz  
XXIX/501/17 20.02.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żnin zobacz  
XXIX/502/17 20.02.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego zobacz  
XXIX/503/17 20.02.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Świeckiego zobacz  
XXIX/504/17 20.02.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Mogilno zobacz  
XXIX/505/17 20.02.2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Brodnickiego zobacz  [1] [2]
XXIX/506/17 20.02.2017 w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy zobacz [1]
XXIX/507/17 20.02.2017 w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy zobacz [1]
XXIX/508/17 20.02.2017 w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy zobacz [1]
XXIX/509/17 20.02.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy zobacz  
XXIX/510/17 20.02.2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy

zobacz

załącznik

[1] [2] [3] [4] [5]

XXIX/511/17 20.02.2017 w sprawie wynagrodzenia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
<wrzesień 2017>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2017 Rok Władysława RaczkiewiczaHonorowi Obywatele Województwa Kujawsko-PomorskiegoStowarzyszenie Radnych Województwa Kujawsko-PomorskiegoDokumentyWyróżnienia Samorządu WojewództwaRegionalny konkurs wiedzy  o samorządznie terytorialnymGaleria zdjęć

Ilość wyświetleń: 2425367
Data: 2017-09-22