Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Sytuacja finansowa SPZOZ

Bezpieczeństwo sanitarne województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku to temat przewodni sierpniowego posiedzenia Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia, które odbyło się 25 sierpnia br. Z raportu Kujawsko-Pomorskiego Inspektora Sanitarnego wynika, że sytuację epidemiologiczną w naszym regionie w minionym roku uznano za dobrą.

W 2015 roku zarejestrowano 28 548 chorób zakaźnych i zakażeń podlegających obowiązkowi rejestracji. W zakresie chorób niebezpiecznych odnotowano jeden przypadek duru brzusznego, dwa zachorowania na czerwonkę bakteryjną i jeden przypadek zatrucia toksyną botulinową. Przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy Tomasz Kulesza przedstawił dane liczbowe dotyczące zachorowań na AIDS, gruźlicę, grypę, choroby inwazyjne i choroby przenoszone przez kleszcze. Zwrócił także uwagę na rosnącą z roku na rok liczbę osób uchylających się od obowiązku szczepień a także liczbę zgłaszanych zatruć substancjami psychoaktywnymi i środkami zastępczymi (tzw. dopalaczami). Pod koniec wystąpienia omówiony został problem przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego w podmiotach prowadzących działalność leczniczą – w szpitalach, sanatoriach czy przychodniach.

Dodatkowo Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia zapoznała się z obecną sytuacją finansową SPZOZ, dla których podmiotem założycielskim jest samorząd województwa. Zestawienie danych w tym przedmiocie przedstawił skarbnik województwa kujawsko-pomorskiego Paweł Adamczyk. Radni przeanalizowali kwestię wykonania budżetu za 2015 rok oraz wykonania za pierwsze półrocze 2016 roku. Szczegółowej analizie zostały poddane informacje dotyczące trzech samorządowych jednostek ochrony zdrowia:

  1. Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy,
  2. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku,
  3. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku.

Członkowie komisji rozmawiali także na temat finansowania szkoleń lekarzy w kontekście przeciwdziałania zjawisku polipragmazji (tj. przyjmowania przez pacjentów więcej niż kilka leków jednocześnie). Zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Małgorzata Wiśniewska wskazała na istnienie możliwości pozyskania na ten cel środków z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (oś V, działanie 5.4.) i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 (oś VIII, działanie 8.5., poddziałanie 8.5.1.).

W ostatnim punkcie posiedzenia, Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela wojewody do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (dot. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, druk nr 80/16).

 

Kancelaria Sejmiku

26 sierpnia 2016 r.

<maj 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

Ilość wyświetleń: 26554903
Data: 2024-05-27