Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Współpraca samorządu województwa z uczelniami wyższymi

Komisja Edukacji i Nauki na czerwcowym  posiedzeniu po raz kolejny w tej kadencji podjęła temat współpracy samorządu województwa z uczelniami wyższymi z regionu. Podczas poniedziałkowego posiedzenia radni zajęli się omówieniem dotychczasowej współpracy z  Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyskutowano o jej kontynuacji i perspektywach jej rozwijania. Prezentacji działań uczelni dokonał rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr hab. Andrzej Tretyn, który poinformował, że uniwersytet posiada 17 wydziałów, w tym 3 wydziały Collegium Medicum w Bydgoszczy. UMK jest organem prowadzącym dla trzech jednostek:

  • Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dra  A. Jurasza w Bydgoszczy,
  • Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dra  J. Biziela w Bydgoszczy,
  • Zespołu Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum I Liceum Akademickie w Toruniu.

Zatrudniając łącznie 6737 osób na etatach, jest największym pracodawcą w województwie. Szeroki wachlarz kierunków studiów sprawia, że liczba studentów pobierająca naukę na UMK jest porównywalna do liczby studentów na Uniwersytecie Gdańskim.

Rektor opowiedział o zamierzeniach związanych ze zwiększeniem umiędzynarodowienia uczelni poprzez rozwój połączeń międzynarodowych z lotniska w Bydgoszczy, rozwój kierunków technicznych, kierunków medycznych w Collegium Medicum, rozwój oferty kształcenia podyplomowego i kursów, stworzenie Centrum Konserwacji Zabytków.

W czasie dyskusji radny Maciej Świątkowski zwrócił uwagę na problem pojawiający się w bieżącej współpracy między UMK i Collegium Medicum w zakresie finansowego zaangażowania środków i wyposażenia w odpowiednią aparaturę.  Jako jedną z podstawowych bolączek CM radny wymienił również błąd w naliczaniu dotacji podstawowej. Zdaniem radnego te dwa czynniki mogły przyczynić się do obniżenia potencjału badawczego i naukowego CM. Ponadto zaakcentował mogące pojawić się w przyszłości trudności z kadrą medyczną i zaproponował wykorzystanie potencjału szpitali w Toruniu, w Grudziądzu, we Włocławku, Ciechocinku, które mogą stać się szpitalami uniwersyteckimi. Zasugerował, aby zmienić kryteria projektów badawczych pod kątem oddzielenia uczelni od szpitala, który byłby traktowany jako oddzielny podmiot, z uwagi na problem z ulokowaniem sprzętu.    

W drugiej części posiedzenia radni rozmawiali o korelacji szkolnictwa zawodowego i rynku pracy. Informację w tym zakresie omówili przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu: Mariola Wilmanowicz kierownik Wydziału Badań i Analiz oraz Janusz Bokser kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Poinformowano, że w ramach realizacji funkcji informacyjnej Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu współpracuje z partnerami społecznymi i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju zasobów ludzkich. Na bieżąco utrzymywane są kontakty z instytucjami działającymi w sferze edukacji – organami administracji samorządowej, szkołami ponadgimnazjalnymi i wyższymi oraz biurami karier. W dalszej części posiedzenia omówili m.in. działania realizowane przez WUP w Toruniu w aspekcie korelacji szkolnictwa zawodowego i rynku pracy,  a w szczególności takie jak:

  1. prowadzenie badań i analiz dotyczących sytuacji na rynku pracy w określonych zawodach,
  2. przygotowanie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę może być dokonywana refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne,
  3. świadczenie usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,
  4. przygotowywanie lokalnych informacji o zawodach,
  5. przygotowywanie opinii dotyczących planowanych kierunków kształcenia w szkołach zawodowych,
  6. organizacja konkursów dotyczących problematyki rynku pracy.

Na zakończenie posiedzenia komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał dotyczących zamiaru likwidacji Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy w Koronowie, Szubinie, Sępólnie Krajeńskim, Nakle nad Notecią, Tucholi, Inowrocławiu, Mogilnie, zamiaru likwidacji Filii w Brodnicy Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, oraz w sprawie przyjęcia Kujawsko-Pomorskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży,  a także Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, i przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”, założenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego i włączenia go w skład Zespołu Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych Nr 1 w Ciechocinku.

Ponadto komisja zaopiniowała pozytywnie, złożony przez Grupę Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, projekt Stanowiska Sejmiku „w sprawie rozważenia możliwości rozwoju wyższego szkolnictwa medycznego w regionie”.

 

Kancelaria Sejmiku

20 czerwca 2016 r.

<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 56581691
Data: 2024-06-22