Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Dostępność do opieki długoterminowej i usług z zakresu geriatrii

Dostępność do usług z zakresu geriatrii ze wskazaniem możliwości finansowania z RPO to pierwszy temat czerwcowego posiedzenia Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia. Problematykę w tym zakresie przybliżyła prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska – konsultant wojewódzki w dziedzinie geriatrii, która przedstawiła obecną strukturę systemu opieki zdrowotnej dla osób starszych, ilość łóżek i poradni geriatrycznych w naszym regionie.

Omówiono wartość zakontraktowanych świadczeń w poradniach geriatrycznych w latach 2013-2015 oraz przeciętny czas oczekiwania na leczenie szpitalne - Klinika Geriatrii w Sz. U. nr 1 im. dr A. Jurasza – ok. 2-3 miesiące (planowany pobyt szpitalny), Poradnia Geriatryczna w Sz. U. nr 1 im. dr A.  Jurasza – ok. 1,5 miesiąca (pacjent stabilny),  20 dni (pacjent pilny). Zaprezentowane zostało funkcjonowanie zakładów stacjonarnej długoterminowej opieki zdrowotnej. W świetle danych z 2014 r. na terenie województwa działały 22 zakłady opiekuńczo-lecznicze (w tym 3 psychiatryczne) oraz 11 zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych. Z ich świadczeń skorzystały łącznie 3274 osoby. W 2014 r. w województwie działały 2 hospicja stacjonarne z 41 miejscami. Przebywało w nich 640 pacjentów. Ponadto, w ramach stacjonarnej długoterminowej opieki zdrowotnej, usługi świadczyły także oddziały medycyny paliatywnej (104 miejsca, 1167 pacjentów objętych opieką).

W dalszej części posiedzenia poświęconej opiece długoterminowej głos zabrała mgr Grażyna Śmiarowska – konsultant wojewódzki ds. pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Wskazała ona na podstawowe problemy leżące u podstaw braku koordynacji między sektorem służby zdrowia i pomocy społecznej w kontekście wzrastającej liczby osób niesamodzielnych (obecnie ponad 30 tys. osób). Liczba osób oczekujących na świadczenia w tej dziedzinie to 748 osób, w tym 518 kobiet. Najdłużej oczekuje się na pobyt w toruńskim ZOL Serafitki (730 dni), a najkrócej – w ZOL zlokalizowanym na terenie Wąbrzeźna. W tym punkcie porządku obrad przeanalizowane zostały główne problemy, z jakim zmaga się opieka długoterminowa:

  1. brak wystarczającej liczby placówek opieki długoterminowej świadczących usługi zdrowotne dla osób z przewlekłymi chorobami somatycznymi, psychicznymi oraz ze schorzeniami układu nerwowego,
  2. brak form organizacyjnych dostosowanych do rzeczywistego odbiorcy (np. oddziałów opieki dziennej i hospitalizacji domowej),
  3. brak  kryteriów kwalifikacyjnych do długoterminowej opieki psychiatrycznej,
  4. bardzo wysoki standard zatrudnienia i kwalifikacji w stosunku do stawki osobodnia proponowanej przez NFZ,
  5. brak możliwości pozyskania środków unijnych do tworzenia skutecznej opieki koordynowanej.

Zakłada się, że podstawowe propozycje zmian systemowych muszą uwzględniać zwiększenie liczby placówek świadczących opiekę długoterminową dla osób przewlekle chorych i niesamodzielnych. Istotne jest także wprowadzenie nowych form organizacyjnych w ramach deinstytucjonalizacji opieki, powołanie ośrodków koordynujących usługi opiekuńcze i zdrowotne na poziomie powiatów, a także lobbowanie na rzecz zmian legislacyjnych w zakresie ujednolicenia systemu przyjmowania do placówek oraz wprowadzenia w trybie pilnym wyceny świadczenia w stacjonarnej opiece długoterminowej.

 

Kancelaria Sejmiku

17 czerwca 2016 r.

<grudzień 2023>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ilość wyświetleń: 10246876
Data: 2023-12-07