Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Społeczno-Gospodarcza Rada ds. Modernizacji Regionu

Realizacja Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu Zbiorowego oraz Społeczno-Gospodarcza Rada ds. Modernizacji Regionu jako nowe ciało eksperckie w procesie wdrażania Strategii rozwoju województwa to zagadnienia, którymi zajęli się radni podczas majowego posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury.

Z pierwszym tematem zapoznał radnych Przemysław Mazur naczelnik Wydziału Transportu w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji. Realizacja wszystkich połączeń kolejowych ujętych w Planie Transportowym: strategicznych, podstawowych i uzupełniających, prowadzenie bieżącej kontroli realizacji umów, uzgadnianie zmian rozkładów jazdy pociągów to bieżące zadania z zakresu funkcjonowania sieci transportowo-kolejowej.

Naczelnik przedstawił również badania pokazujące oczekiwania mieszkańców, które stały się punktem wyjścia do  realizacji Planu.

Kolejne zagadnienie dotyczące Społeczno-Gospodarczej Rady ds. Modernizacji Regionu jako nowego ciała eksperckiego w procesie wdrażania Strategii rozwoju województwa omówiła Agnieszka Imiela kierownik Biura ds. Programowania Rozwoju w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego Departamentu Rozwoju Regionalnego.

Społeczno-Gospodarcza Rada ds. Modernizacji Regionu funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Instytucji Wdrażającej Strategię 2020+, będąc gremium opiniodawczo-doradczym Instytucji Wdrażającej Strategię 2020+. Liczy 34 członków z różnych środowisk, a członkostwo ma charakter społeczny. Funkcjonuje na podstawie regulaminu pracy, posiada przewodniczącego i zastępcę a jej obsługę organizacyjną zapewnia sekretarz (jako pracownik Urzędu Marszałkowskiego). Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku.

Skład Rady Modernizacji opierać się ma między innymi na przedstawicielach tematycznych zespołów społeczno-eksperckich, pracujących nad przygotowaniem Strategii 2020+. Rada pełni również funkcję Regionalnego Forum Terytorialnego. Członkowie Rady Modernizacji reprezentują środowiska: jednostek samorządu terytorialnego, NGO, administracji samorządowej, partnerów społeczno-gospodarczych, uczelni, instytucji badawczych i statystycznych.

Do zadań Rady należy:

  • wspieranie realizacji Strategii rozwoju województwa w środowisku społeczno-gospodarczym,
  • zapewnienie dyskusji strategicznej o kierunkach rozwoju regionu i formach realizacji polityki regionalnej,
  • wymiana wiedzy i doświadczeń między aktorami polityki regionalnej województwa,
  • proponowanie działań priorytetowych dla regionu,
  • dostarczanie informacji, materiałów nt. trendów rozwojowych, prognoz (lokalnych, regionalnych, krajowych, międzynarodowych),
  • zapewnienie stałej łączności ze środowiskiem społeczno-gospodarczym,
  • proponowanie rozwiązań w zakresie realizacji strategii rozwoju województwa,
  • rekomendowanie zmian Strategii rozwoju województwa,
  • współpraca z innymi Regionalnymi Forami Terytorialnymi, Krajowym Forum Terytorialnym, jednostką/podmiotem pełniącym rolę Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w województwie kujawsko-pomorskim.

 

Kancelaria Sejmiku

24 maja 2016 r.

<grudzień 2023>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ilość wyświetleń: 10247278
Data: 2023-12-07