Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Obrady Sejmiku Organizacji Pozarządowych

Pierwsze w tym roku kalendarzowym posiedzenie Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyło się 22 marca 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim.

Spotkanie rozpoczęło wystąpienie przewodniczącego sejmiku Ryszarda Bobera na temat współpracy Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w regionie. W swoim wystąpieniu Przewodniczący Sejmiku nawiązał do inicjatyw podejmowanych wspólnie ze środowiskami organizacji pozarządowych w tym  między innymi do Sesji Osób Niepełnosprawnych organizowanej wspólnie przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Ligę Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego, a także Departament Spraw Społecznych i Zdrowia. Ponadto przewodniczący sejmiku Ryszard Bober wspomniał o licznych przedsięwzięciach organizowanych przez organizacje pozarządowe z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, które odbywają się pod honorowym patronatem Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, podkreślając ich ogromne znaczenie dla budowania społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju województwa i budzenia aktywności mieszkańców regionu.

„Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego docenia zaangażowanie w często niełatwą działalność, jaką podejmują organizacje pozarządowe. Za pomocą dostępnych narzędzi staramy się wspierać inicjatywy podejmowane przez te podmioty, które w realny sposób przyczyniają się do szerzenia idei społeczeństwa obywatelskiego, która jest ściśle powiązana z ideą samorządności.” – powiedział między innymi przewodniczący sejmiku Ryszard Bober w wystąpieniu skierowanym do przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Podczas posiedzenia zostały omówione również zasady i efekty współpracy Sejmiku Organizacji Pozarządowych z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Informacje na ten temat przedstawiła Anna Leszczyńska, przewodnicząca RDPP.

Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego to organizacja, której głównym zadaniem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i konsolidacja sektora pozarządowego oraz zaangażowanie w życie publiczne wszystkich jego podmiotów. Ponadto jego celem jest wypracowywanie propozycji rozwiązań z zakresu wspierania społeczeństwa obywatelskiego, monitorowanie procesu ich wdrażania oraz tworzenie i utrzymywanie sprawnego systemu komunikacji pomiędzy organizacjami działającymi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Uchwałą z dnia 23 listopada 2015 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął „Wieloletni Program Współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2016-2020” przeznaczając na jego realizację środki budżetowe w wysokości co najmniej 27 250 000 zł. W 2016 r. zaplanowano wydatkowanie na ten cel 5 470 000 zł

 

Fot. Mikołaj Kuras

 

Kancelaria Sejmiku

22 marca 2016 r.

<listopad 2023>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

Ilość wyświetleń: 10217634
Data: 2023-11-30