Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Komisja Edukacji i Nauki we Włocławku

W marcu Komisja Edukacji i Nauki odbyła posiedzenie w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku – publicznej, wojewódzkiej placówce doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, której integralną częścią jest Biblioteka Pedagogiczna.

Komisja zapoznała się z informacją  nt. działań w zakresie podniesienia jakości i atrakcyjności  kujawsko-pomorskiego kształcenia zawodowego, którą przedstawiła pani Domicela Kopaczewska dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Poinformowała o działaniach, jakie będą podejmowane na rzecz kształcenia zawodowego w nowej perspektywie finansowej z poziomu centralnego. Najistotniejsze działania w programie operacyjnym „Wiedza i rozwój” to m.in. włączenie pracodawców poprzez aktualizowanie listy zawodów szkolnictwa zawodowego i przygotowanie przykładowych programów nauczania szczególnie
w zakresie kształcenia praktycznego, przygotowywania zadań egzaminacyjnych oraz włączenie pracodawców w egzaminy zawodowe jako egzaminatorów.  

Informację nt. współpracy samorządu województwa z uczelniami wyższymi regionu na przykładzie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku przedstawiła Małgorzata Labiedź-Gałuszka rektor PWSZ. Uczelnia funkcjonuje od 2002 roku. Kształci na kierunkach licencjackich: pedagogika, administracja, filologia angielska oraz na kierunkach inżynierskich: informatyka, mechanika i budowa maszyn. Nowo otwarte kierunki to pielęgniarstwo i inżynieria zarządzania. Od 2012 roku uczelnia wdrożyła profil praktyczny na wszystkich kierunkach studiów, co oznacza, że ponad połowa programu studiów obejmuje zajęcia praktyczne kształtujące umiejętności i kompetencje, uzyskiwane również na zajęciach warsztatowych, prowadzonych przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią. 

Informację nt. możliwości wsparcia dla uczelni wyższych w ramach RPO WK-P 2014-2020 przedstawił pan Bartosz Wojtaczka p.o. kierownika Biura Programowania RPO WKP 2014-2020. Główne źródło finansowania to programy krajowe. Jeśli chodzi o programy krajowe, to istnieje możliwość dofinansowania z osi priorytetowej nr 1 czyli Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Zarząd Województwa postanowił wesprzeć publiczną infrastrukturę jednostek naukowych w celu stworzenia zaplecza dla przedsiębiorstw z województwa. Projekty muszą być ujęte w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Prace badawczo-rozwojowe planowane do prowadzenia w celu rozwoju infrastruktury wpisują się w regionalną strategię inteligentnej specjalizacji. Warunkiem jest, by nowa lub unowocześniona infrastruktura, która zostanie sfinansowana, wpłynęła na rozwój gospodarki.

 

Kancelaria Sejmiku

14 marca 2016 r.

<grudzień 2023>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ilość wyświetleń: 10247248
Data: 2023-12-07