Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

XVIII sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dobiegła końca XVIII sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Obrady zdominowała problematyka związana z sytuacją na rynku pracy w naszym regionie oraz zagadnienia dotyczące nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, w szczególności przepisów oraz zasad regulujących problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy.

Część sprawozdawcza sesji rozpoczęła się od informacji o działalności Państwowej Inspekcji Pracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, którą przedstawiła okręgowy inspektor pracy Małgorzata Porażyńska. Prezentacja pani inspektor zawierała przede wszystkim informacje dotyczące kontroli przeprowadzonych przez PIP oraz głównych problemów, z jakimi spotykają się pracobiorcy w naszym regionie związanych z sytuacjami łamania kodeksu pracy przez pracodawców, bezpieczeństwem i legalnością zatrudnienia. Mowa była również o wypadkach przy pracy między innymi na budowach, przy robotach wykonywanych na wysokości oraz przeciwdziałaniu mobbingowi. PIP oprócz działań kontrolnych prowadzi również szkolenia i kampanie społeczne mające na celu uświadamianie różnego typu zagrożeń, ale też praw i obowiązków ważnych z punktu widzenia zarówno pracodawców, jak i pracobiorców.

 Zaprezentowana została również informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie w roku 2015 i 2016 przez dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Artura Janasa, który skoncentrował się w swym wystąpieniu na problemie bezrobocia; odpowiadał także na pytania o sposoby oraz efektywność wykorzystywania środków pomocowych skierowanych na poprawę sytuacji na rynku pracy.

Radni wysłuchali również raportu z wykonania w 2015 r. Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

W drugiej części obrad procedowano szereg uchwał, w tym między innymi w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w otoczeniu dróg wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego…” oraz w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Podczas sesji sejmiku radni przyjęli także stanowisko w sprawie zmiany podległości ośrodków doradztwa rolniczego. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził w nim swoje zaniepokojenie zapowiadanymi zmianami w systemie doradztwa rolniczego w Polsce, polegającymi na ponownym włączeniu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w struktury administracji rządowej.

Treść stanowiska

 

 

Fot. Mikołaj Kuras

 

Kancelaria Sejmiku

21 marca 2016 r.

<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 57619276
Data: 2024-06-23