Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Radni o Państwowej Straży Pożarnej i systemie ratowniczo-gaśniczym w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.

Lutowe posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa zdominowała tematyka związana z funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej i działaniem systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Za stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego odpowiadają w województwie: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, 4 komendy miejskie w miastach na prawach powiatu, 15 komend powiatowych, 30 jednostek ratowniczo-gaśniczych, funkcjonujących w ramach komend. W 2015 roku w regionie zanotowano ogółem 25 767 zdarzeń. W stosunku do roku ubiegłego liczba interwencji zwiększyła się o 3 389, tj. o 15, 14%.

W 2015 roku na terenie województwa w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego   funkcjonowały 203 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. 200 OSP przyznano dotację budżetową na zapewnienie gotowości operacyjno-technicznej w wysokości 3 808 038 zł.

W dalszej części posiedzenia, radni zapoznali się z informacja na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którą przedstawiła Kamila Radziecka dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na 2016 rok przewidziano 57 konkursów na kwotę 342.106.454 Euro. W latach 2017-2018 zaplanowano 66 konkursów na kwotę 405.459.548 Euro. W ramach RPO występuje m.in. Działanie 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, Oś Priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku, w ramach której mogą zostać zrealizowane zadania z małej retencji wodnej, inwestycje przeciwpowodziowe, zakup sprzętu dla OSP. Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. W tej osi zrealizowane zostaną inwestycje w zakresie mieszkań socjalnych, chronionych i wspomaganych. Ponadto mogą być z tych środków wspierane inwestycje związane z adaptacją, modernizacją i dostosowaniem budynków do potrzeb opieki nad dziećmi do lat 3.

Założenia i realizacja Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 przedstawił Adam Szponka dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Głównym założeniem leżącym u podstaw priorytetów polityki społecznej jest tworzenie warunków dla rozwoju samodzielności i aktywności w życiu społecznym mieszkańców województwa. Wyzwaniem dla polityki społecznej jest zwiększanie obszarów włączenia społecznego, ograniczenie skali występowania i skutków negatywnych zjawisk życia społecznego, wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców regionu, przeciwdziałanie negatywnym skutkom przemian demograficznych, rozwój i wzmacnianie współpracy podmiotów mających wpływ na regionalną politykę społeczną.

Andrzej Potoczek naczelnik Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego przedstawił Strategię Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego omówił problemy znajdujące się w zakresie działalności komisji.

Ostatnim punktem posiedzenia Komisji była informacja na temat wdrażania programów operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie polityki społecznej, którą przedstawił Łukasz Jaworski, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kancelaria Sejmiku

15 lutego 2016 r.

<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 44208460
Data: 2024-06-12