Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

O budżecie i wynikach badań ruchu turystycznego

Zaopiniowanie projektu budżetu na 2016 rok było głównym punktem obrad grudniowego posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Skarbik województwa Paweł Adamczyk przedstawił radnym informację na temat wysokości środków przeznaczonych na wydatki związane z turystyką i kulturą fizyczną w 2016 r. Po ożywionej dyskusji radni pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu na kolejny rok. Jednocześnie komisja postanowiła zawnioskować o zwiększenie wydatków związanych ze składką, jaką samorząd województwa przeznacza na Kujawsko-Pomorską Organizację Turystyczną.   

Radni przyjęli również plan pracy na 2016 rok oraz sprawozdanie  z pracy komisji za 2015 rok. Najciekawsze i najistotniejsze tematy, które komisja podejmie w 2016 roku to m.in.: kierunki rozwoju turystyki w województwie kujawsko-pomorskim, kontynuacja realizacji projektów sportowych z RPO WK-P, podsumowanie inauguracji sezonu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim czy informacja dotycząca wakacyjnej oferty turystycznej województwa.

W ostatniej części posiedzenia komisji dr Robert Brudnicki p.o. dziekana Wyższej Szkoły Gospodarki Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu, przedstawił wyniki monitoringu ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 roku. Badania w roku 2015 – w ocenie dra Brudnickiego – pozwoliły potwierdzić istnienie względnie stałej, ukształtowanej struktury obszarów generujących ruch turystyczny w i do regionu. Wiedza ta powinna zostać wykorzystana do kierunkowania działań promocyjnych na zdiagnozowane obszary popytu. Wyniki badań monitorujących ruch turystycznego w regionie kujawsko-pomorskim (2015) potwierdzają wysoki poziom atrakcyjności przestrzeni turystycznej regionu dla krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego (długie pobyty, powtarzalność wizyt). Jednak ,,stały konsument” produktów i usług turystycznych wśród istotnych elementów wpływających na odbiór jakości oferowanych usług i produktów dostrzega szereg mankamentów (m.in. infrastruktura turystyczna – braki w oznakowaniu turystycznym, niedoinwestowanie bazy noclegowej, mała różnorodności oferty gastronomicznej).

W warstwie metodologicznej – w kolejnej edycji badań monitorujących ruch turystyczny w regionie (badań ilościowych) rekomenduje się położenie większego nacisku na wprowadzenie założeń pozwalających w większym zakresie niż dotychczas na strukturyzację próby (zastosowanie doboru celowego: zmniejszenie liczby respondentów zamieszkujących na terenie województwa, zwiększenie udziału turystów zagranicznych, zmniejszenie udziału kuracjuszy, zwiększenie udziału młodzieży). Ponadto – szczególnie w rejonach badawczych zlokalizowanych na obszarach peryferyjnych – należy wziąć pod rozwagę zróżnicowanie pobytów wynikające z wykorzystywanych rodzajów bazy noclegowej.

Kancelaria Sejmiku

2 grudnia 2015 r.

<grudzień 2023>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ilość wyświetleń: 10246950
Data: 2023-12-07