Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Szkolnictwo medyczne i środki Regionalnego Programu Operacyjnego na szkolnictwo zawodowe

obradyInformacja o organizacji i funkcjonowaniu szkolnictwa medycznego w województwie kujawsko-pomorskim oraz informacja nt. możliwości dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego modernizacji, rozbudowy czy budowy w zakresie szkolnictwa zawodowego oraz jednostek organizacyjnych samorządu, były tematem listopadowego posiedzenia Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Informacje o organizacji i funkcjonowaniu szkolnictwa medycznego w województwie kujawsko-pomorskim przedstawiły Marianna Czarnecka dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu, Adrianna Szyperska-Śląska wicedyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu, Anna Urbanek kierownik szkolenia praktycznego Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu.

W skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu wchodzi:

- Szkoła Policealna Medyczna im. Mikołaja Kopernika,

- Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna dla Dorosłych w Toruniu.

Centrum oferuje naukę na następujących kierunkach: technik dentystyczny, terapeuta zajęciowy, technik masażysta, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny. Centrum oferuje również bezpłatną naukę, realizację zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w profesjonalnych placówkach. 

Sytuacja finansowa placówki nie pozwala na realizację wszystkich planów i zamierzeń, dlatego dyrekcja jednostki stara się pozyskać środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, między innymi na : rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, doposażenie w sprzęt niezbędny do realizacji kształcenia zawodowego, promocję, dokształcanie nauczycieli kształcenia zawodowego, dokształcanie instruktorów praktycznej nauki zawodu, współpracę z pracodawcami w celu rozwijania kompetencji uczniów niezbędnych na rynku pracy, pomoc dla młodzieży – programy stypendialne, doradztwo zawodowe. 

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu jest zespołem szkół, w skład którego wchodzi Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna dla młodzieży, Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna dla dorosłych. Centrum kształci kadry średniego personelu w zawodach medycznych i społecznych dostosowane do aktualnych wymogów rynku pracy, wdrażając działania innowacyjne oparte na dobrej, systematycznie unowocześnianej bazie dydaktycznej oraz wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej.

Możliwości w zakresie dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego modernizacji, rozbudowy czy budowy w placówkach szkolnictwa zawodowego oraz jednostek organizacyjnych samorządu przedstawił Michał Heller naczelnik Wydziału Programowania Europejskiego Departamentu Rozwoju Regionalnego.

Wsparcie finansowe jest przewidziane w osi 6 - solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry oraz osi 10 – innowacyjna edukacja.

W osi 6 zostały przewidziane środki na działania związane z infrastrukturą edukacyjną w zakresie kształcenia zawodowego. W ramach tej osi zostały wydzielone dwa poddziałania:

- 6.3.2 inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego - 27 120 870 mln euro. Ogłoszenie konkursów przewiduje się w I kwartale 2016 roku.

- 6.4.3  inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT - 6 937 818 mln euro. Ze środków tych realizowane mogą być wyłącznie projekty wynikające ze strategii ZIT. Ogłoszenie konkursów przewiduje się w II kwartale 2016 roku.

Działania przewidziane dofinansowaniem:

  1. Działania z zakresu e-edukacji, w tym m.in. wyposażenie w narzędzia informatyczne poprawiające efektywność procesu kształcenia (zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego, oprogramowania)
  2. Budowa, rozbudowa, nadbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną nowych obiektów; przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont  istniejących obiektów, ukierunkowane na tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy, w tym z inteligentnymi specjalizacjami określonymi w Regionalnych Inteligentnych Specjalizacjach.

Potencjalnymi beneficjentami mogą być:

  • JST, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne;
  • państwowe jednostki organizacyjne;
  • osoby fizyczne i prawne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe i ustawiczne;
  • zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli;
  • organizacje pozarządowe;
  • uczelnie (wyłącznie w ramach poddziałania 6.3.2 – dotyczy wyższych szkół zawodowych

W ramach osi 10 zostały wydzielone poddziałania:

- Poddziałanie 10.1.3 kształcenie zawodowe w ramach ZIT - 5 838 012 mln euro,

- Poddziałanie 10.2.3 kształcenie zawodowe - 34 673 566 mln euro (w tym polityka terytorialna

  OSI/ORSG).

Potencjalni beneficjenci: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na zakończenie członkowie komisji dyskutowali nt. konieczności reklamy szkolnictwa medycznego w obliczu ekspansji szkół niepublicznych.

Kancelaria Sejmiku

26 listopada 2015 r.

<grudzień 2023>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ilość wyświetleń: 10247370
Data: 2023-12-07