Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Wysłuchanie strony społecznej

obrady komisjiDnia 23 października 2015 roku odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Głównym tematem obrad było wysłuchanie strony społecznej w kwestii organizacji transportu kolejowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Swoje stanowiska zaprezentowali kolejno przedstawiciele związków zawodowych dwóch operatorów świadczących usługi przewozowe w województwie. Byli nimi przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy Arriva RP Dariusz Szczesny oraz prezydent Związku Zawodowego Maszynistów kolejowych w Polsce Leszek Mietek. Głos w sprawie zabrał również przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy Przewozach Regionalnych Sp. z. o. o. oddział w Bydgoszczy Waldemar Bogatkowski. Przedstawiciele poszczególnych organizacji związkowych starali się przedstawić różnego typu uwarunkowania, które należałoby wziąć pod uwagę przy jakichkolwiek decyzjach związanych z organizacją transportu publicznego w naszym regionie mogących skutkować koniecznością restrukturyzacji zatrudnienia w ich firmach. Zwracali uwagę na konieczność zapewnienia skutecznych działań osłonowych.

Zgodnie z planowanym porządkiem obrad posiedzenia komisji został również zaprezentowany stan prac nad identyfikacją inteligentnych specjalizacji w ramach RIS, przygotowany przez Departament Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji. Dowiadujemy się z niego m.in., że Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RSI WK-P, Strategia) stanowi dokument wyznaczający kierunki interwencji, których celem jest zapewnienie dynamicznego, radykalnego wzrostu innowacyjności regionu. Punkt wyjścia stanowiły kluczowe problemy, wymagające reakcji systemowej, koniecznej do osiągnięcia przyjętej wizji rozwojowej regionu czyli wzmocnienia konkurencyjności województwa kujawsko-pomorskiego w kraju poprzez zbliżenie się do wyników osiąganych przez najbardziej innowacyjne polskie regiony, czyli województwa: mazowieckie, dolnośląskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie, co pozwoli na dołączenie do grona regionów europejskich określanych mianem umiarkowanych innowatorów. Ważny element Strategii stanowi promocja postaw kreatywnych i innowacyjnych wśród wszystkich mieszkańców województwa, oparta na kapitale intelektualnym i służąca jego rozwojowi. W tym celu przewidywane jest wspieranie różnorodnych, niestandardowych działań i projektów, związanych m.in. z kulturą, sztuką, edukacją, kształtujących kreatywność i rozpowszechniających postawy proinnowacyjne.

Kancelaria Sejmiku

26 października2015 r.

<maj 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

Ilość wyświetleń: 30224710
Data: 2024-05-30