Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Wrzesień 2009

KALENDARIUM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO
UL. PLAC TEATRALNY 2; 87 – 100 TORUŃ


1 września  – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w uroczystościach upamiętniających 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią oraz inauguracji roku szkolnego 2009/2010 w Paterku.

1 września  – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w obchodach 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej, które odbyły się przed pomnikiem ofiar hitlerowskich 1939-1945 na cmentarzu parafialnym w Szubinie.

1 września  – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w gminnych uroczystościach obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Kcynii.

1 września  – wiceprzewodniczący sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w uroczystościach upamiętniających 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej na terenie miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie.

1 września  – wiceprzewodniczący sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w  wojewódzkich uroczystościach upamiętniających 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej w Mełnie oraz Grudziądzu.

1 września - radny Piotr Wolski uczestniczył w wojewódzkich uroczystościach związanych z uczczeniem 70. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej na cmentarzu wojennym w Mełnie.

1 września  – radny Józef Rogacki uczestniczył w wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego w Szkole nr 38 w Bydgoszczy. Radny uczestniczył również w uroczystości obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Bydgoszczy.

1 września  – radna Lucyna Andrysiak uczestniczyła w wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 38 w Bydgoszczy. Radna uczestniczyła również w uroczystościach obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Białych Błotach.

1 września  – radny Marian Krzysztof Gołębiewski odbył dyżur w Urzędzie Miasta w Ciechocinku, Urzędzie Miasta w Aleksandrowie Kujawskim oraz w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski.

2 września – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w spotkaniu  Porozumienia Organizacji Rolniczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbyło się w ODR w Przysieku.

2 września – radna Iwona Kozłowska uczestniczyła w otwarciu kompleksu sportowego wybudowanego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Sępólnie Krajeńskim.

3 września – radna Silvana Oczkowska, na prośbę samorządowców powiatu nakielskiego, zorganizowała i uczestniczyła w spotkaniu w/w z Dyrektorem Departamentu Infrastruktury UM i Zarządu Dróg Wojewódzkich Januszem Czajkowskim, dotyczącym budowy ronda w Paterku, obwodnicy Nakła oraz uwag mieszkańców związanych z budową drogi wojewódzkiej nr 247.

3 września  – wiceprzewodniczący sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w uroczystościach jubileuszu 50-lecia Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłonowie Pomorskim.

3-4 września – radna Lucyna Andrysiak uczestniczyła w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Województw RP w Rynie.

4 września – radna Iwona Kozłowska uczestniczyła w uroczystości nadania sztandaru  oraz przekazania 3 samochodów pożarniczych Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim.

4-5 września – wiceprzewodniczący sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w otwarciu Tygodni Polskich w Greifswald w Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

5 września  – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w jubileuszu 15-lecia Zespołu Folklorystycznego Pieśni i Tańca w Osięcinach.

5 września  – wiceprzewodniczący sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w dożynkach gminnych w Kowalewie Pomorskim.

6 września – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w gmino-powiatowych uroczystościach Dożynkowych „Sadki 2009”.

6 września – radna Iwona Kozłowska uczestniczyła w dożynkach powiatowych w Więcborku.

6 września  – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w festynie archeologicznym „Wehikuł czasu” organizowanym w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w Parku Kulturowym w Wietrzychowicach, gmina Izbica Kujawska. Radny uczestniczył również w uroczystościach dożynkowych gminy Topólka oraz uroczystościach dożynkowych gminy Lubraniec.

6 września  – radny Marian Krzysztof Gołębiewski uczestniczył w Dożynkach Parafialnych w Zakrzewie oraz w Dożynkach Powiatowych w Brześciu Kujawskim.

6 września  – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w  Powiatowo-Gminnych Dożynkach w Górznie (powiat brodnicki). Radny uczestniczył także w wręczaniu nagród w konkursie zorganizowanym przez Zespół Szkół nr 3 w Rypinie im. Bogdana Chełmickiego „ Rypińskie Smaki”.

7 września  – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w Forum Ochrony Środowiska w Przysieku.

7 września  – radna Regina Ostrowska uczestniczyła w Forum Ochrony Środowiska w Przysieku. Radna uczestniczyła także w posiedzeniu Rady Społecznej przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

9 września  – radny Marian Krzysztof Gołębiewski uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej przy Szpitalu Wojewódzkim w Toruniu.

10 września  – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w Dniach Kukurydzy, które odbyły się na poletkach doświadczalnych oraz na zamku w Grocholinie.

10-13 września  – radna Iwona Kozłowska uczestniczyła w konferencji „Lepiej starzeć się w Europie – wymiana poglądów społeczności lokalnych” w Lille we Francji.

11 września  – radna Lucyna Andrysiak uczestniczyła w seminarium przygotowującym wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w Górznie.

11 września  – wiceprzewodniczący sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w gminnych uroczystościach upamiętniających 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej w Szkole Podstawowej im. Królewny Anny Wazówny w Gorczenicy (gmina Brodnica).

11 września  – wiceprzewodniczący sejmiku Ryszard Bober  oraz radny Piotr Wolski uczestniczyli w uroczystym podpisaniu umów o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Radzyniu Chełmińskim.

12 września – radny Józef Rogacki uczestniczył w uroczystościach upamiętniających żołnierzy górników w Bydgoszczy.

12 września - radny Piotr Wolski na Golubskiej Starówce uczestniczył w Jarmarku Średniowiecznym – Mieszczański Turniej Rycerski Rodzin.

12 września  – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w obchodach jubileuszu 20-lecia działalności firmy Wiksbud w Lipnie.

12 września  – wiceprzewodniczący sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w Mistrzostwach Lekkiej Atletyki Kujawsko-Pomorskiego Ludowego Zespołu Sportowego w Jabłonowie Pomorskim.

12 września  – wiceprzewodniczący sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w uroczystościach 80-lecia Związku Harcerstwa Polskiego w Jabłonowie Pomorskim.

12 września  – wiceprzewodniczący sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w pikniku rodzinnym „Święto Pieczonego Ziemniaka" w Mileszewach (powiat brodnicki).

12 września  – radna Regina Ostrowska uczestniczyła w festynie połączonym z dożynkami ekologicznymi „Barwy Lata, Dary Jesieni”.

13 września  – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w  uroczystościach 10-lecia Powiatu Rypińskiego.

13 września  – radna Regina Ostrowska uczestniczyła w uroczystościach dożynkowych w gminie Kronowo.

14 września – radna Silvana Oczkowska spotkała się z wykonawcą robót drogowych na drodze powiatowej nr 1934. Podczas spotkania dokonano wizji lokalnej oraz omówiono harmonogram wykonywanych prac.

14 września  – radny Józef Rogacki uczestniczył w uroczystościach obchodów rocznicy masowych rozstrzeliwań ludności cywilnej w Bydgoszczy.

14 września  – radna Regina Ostrowska uczestniczyła w spotkaniu z mieszkańcami gminy Koronowo w ramach cyklu dyżuru samorządowego.

14 września – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w  Dożynkach Powiatowych Powiatu Rypińskiego.

15 września – radna Silvana Oczkowska na prośbę Burmistrza Nakła i Starosty Nakielskiego zorganizowała oraz uczestniczyła w spotkaniu samorządowców z dyrektorem Departamentu Polityki Regionalnej UM – Michałem Korolką, na którym omawiano problematykę priorytetowych inwestycji w powiecie.

15 września – radny Piotr Wolski uczestniczył w XLIII Sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, jednym z  głównych punktów było podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu ,,Przyszkolne obserwatorium astronomiczne Astro-Baza".

16 września  – radny Marian Krzysztof Gołębiewski uczestniczył jako współorganizator  Seminarium pt. „Źródła i zasady finansowania projektów aktywizujących społeczność lokalną” dla organizacji pozarządowych i instytucji z terenu powiatu Aleksandrów Kujawski.

16 września -  radny Piotr Wolski uczestniczył w otwarciu kompleksu sportowego ,,Moje Boisko - ORLIK 2012" w Golubiu-Dobrzyniu.

17 września  – radny Józef Rogacki uczestniczył w uroczystościach obchodów 70. rocznicy napaści sowieckiej na Polskę.

17 września  – wiceprzewodniczący sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w  wojewódzkich obchodach Dnia Sybiraka w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

17 września  – wiceprzewodniczący sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w   spotkaniu dotyczącym gazyfikacji gmin Dębowa Łąka, Książki, Jabłonowo Pomorskie w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

17 września - radny Piotr Wolski uczestniczył w uroczystości przygotowanej przez młodzież z Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w  Golubiu-Dobrzyniu – żywa lekcja historii ,,Wrzesień 1939".

17-18 września  – radna Lucyna Andrysiak uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Kultury i Edukacji CLARE "Różnorodne miasta, kreatywne miasta" w Bydgoszczy.

22 września – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w posiedzeniu Kapituły Konkursu „Rolnik Pomorza i Kujaw”, które odbyło się w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

22 września -  radny Piotr Wolski uczestniczył w posiedzeniu Społecznej Rady Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu.

23 września  – radny Józef Rogacki uczestniczył w uroczystej sesji Rady Miasta Bydgoszczy.

23 września  – radna Regina Ostrowska uczestniczyła w sesji Rady Miasta w Koronowie.

24 września – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w posiedzeniu Rady Miejskiej Szubina.

25 września – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w otwarciu nowej siedziby Banku Gospodarki Żywnościowej w Bydgoszczy. Radna uczestniczyła również w otwarciu wyremontowanej ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz gminy Szubin Sali Domu Polskiego w Muzeum Ziemi Szubińskiej, połączonego z wystawą poświęconą II wojnie światowej na Ziemi Szubińskiej oraz projekcją filmu lokalnych twórców „W cieniu swastyki”.

26 września – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w uroczystym oddaniu do użytkowania drogi Mrocza-Wiele, dofinansowanej praz samorząd województwa.

26 września  – radna Lucyna Andrysiak uczestniczyła w wojewódzkich obchodach 65. rocznicy powstania LOK w Olszewce k/ Nakła.
26 września -  radny Piotr Wolski uczestniczył w promocyjnym przejeździe pociągu kolei turystycznej linii kolejowej nr 209 na trasie Toruń - Kowalewo Pomorskie - Golub-Dobrzyń .

26 września  – radny Marian Krzysztof Gołębiewski uczestniczył w uroczystym otwarciu i przekazaniu Remizy OSP w Konecku.

27 września  – radna Lucyna Andrysiak uczestniczyła w koncercie III Krajeńskiej Jesieni Muzycznej w Mroczy.

27 września – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w Koncercie Galowym wieńczącym III Krajeńską Jesień, który odbył się w sali MGOKiR w Mroczy.

29 września – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w spotkaniu władz Gminy Inowrocław oraz Dyrektora Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego Ryszarda Jagodzińskiego z mieszkańcami gminy Inowrocław w sprawie uwag dotyczących budowy obwodnicy Inowrocławia, które odbyło się w remizie OSP w Jacewie.

29 września - radny Piotr Wolski uczestniczył w XXX sesji Rady Gminy Radomin.

29 września  – radny Marian Krzysztof Gołębiewski odbył dyżur radnego w Urzędzie Miasta w Brześciu Kujawskim, Urzędzie Gminy i Miasta Lubraiec oraz w Urzędzie Gminy w Boniewie.

30 września – radna Iwona Kozłowska uczestniczyła w pracach kapituły konkursowej „Rodzynki z pozarządówki”.

30 września  – radny Stanisław Pawlak przyjmował interesantów w Urzędzie Gminy w Baruchowie.

30 września - radny Piotr Wolski uczestniczył w XLIV sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, jednym z głównych punktów było opieka społeczna i aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy.
 


Kalendarium powstaje na podstawie informacji przekazanych przez Radnych Województwa.

<kwiecień 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Ilość wyświetleń: 11310124
Data: 2024-04-20