Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Październik 2009

KALENDARIUM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO
UL. PLAC TEATRALNY 2; 87 – 100 TORUŃ

 

26 września–1 października  – radni Regina Ostrowska oraz Paweł Zgórzyński uczestniczyli w  wyjeździe studyjnym do Danii (Rolnictwo na  Bornholmie ) w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (działalność partnerstwa „Lider” produkcja żywności ekologicznej).
 
1 października – radny Marian Krzysztof Gołębiewski uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Toruniu.
 
2 października – radny Marian Krzysztof Gołębiewski uczestniczył w uroczystościach dni otwartych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku. Radny uczestniczył również w uroczystościach nadania odznaczenia „Zasłużony dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
 
2 października – radny Wojciech Jaranowski uczestniczył w uroczystości podsumowania jubileuszu 100-lecia Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej oraz otwarcia wystawy „Historia włocławskiego muzeum”. Podczas uroczystości radny wręczył przedstawicielom Muzeum Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
3 października – radna Regina Ostrowska uczestniczyła w święcie plonów jesieni pod nazwą „Święto Kapusty”, zorganizowanym przez KGW Witoldowo oraz Gminną Radę Kobiet w Koronowie.
 
3 października – radna Iwona Kozłowska uczestniczyła w uroczystości przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Sypniewie samochodu bojowego.
 
5 października – radna Regina Ostrowska uczestniczyła w konferencji dotyczącej doboru procedur do wyceny gruntów rolnych będących w zasobach Skarbu Państwa z udziałem dyrekcji OTANR Bydgoszcz, prezesów ANR Warszawa oraz rzeczoznawców majątkowych rolniczych związków branżowych i ZZRI „Solidarność”.
 
5-8 października – radna Iwona Kozłowska oraz radny Wojciech Jaranowski uczestniczyli w „Open Days” w Brukseli.
 
6 października – radna Silvana Oczkowska spotkała się z przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle oraz wykonawcą robót na drodze powiatowej nr 1941. Podczas spotkania omówiono harmonogram prac oraz zgłaszane w tym temacie uwagi.
 
6 października – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2009/2010 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
6 października – radny Marian Krzysztof Gołębiewski pełnił dyżur w Urzędzie Miasta w Ciechocinku, Aleksandrowie Kujawskim i Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim.  
 
7 października – radny Józef Rogacki uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami Bydgoszczy „podwórko literackie”.
 
8 października – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w spotkaniu z prezesem Klubu Sportowego „Tarpan Mrocza” Henrykiem Szynala, na którym omówiono stan przygotowań oraz udział zawodników województwa kujawsko-pomorskiego, w tym KS „Tarpan” w Drużynowych Mistrzostwach Polski w Podnoszeniu Ciężarów w dniu 24 października 2009 roku.
 
9 października – radny Józef Rogacki uczestniczył w „Światowych Dniach Turystyki” w Brodnicy.
 
9 października – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w przygotowaniach inscenizacji słowno-muzycznej „Różaniec z Janem Pawłem II”, które odbyły się w kościele farnym p.w. Św. Michała Archanioła w Kcyni.
 
10 października – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w  obchodach 70. rocznicy mordów Polaków w Lasku Rusinowskim.
 
10 października – radna Iwona Kozłowska uczestniczyła w uroczystości wręczenia nowego sztandaru dla Zespołu Szkół Centrum Edukacyjnego w Więcborku.
 
10 października – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w inscenizacji słowno-muzycznej „Różaniec z Janem Pawłem II” w kościele farnym p.w. Św. Michała Archanioła w Kcyni, przygotowanym przez Zespół Szkół Specjalnych w Kcyni, Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Kcyni oraz Duszpasterstwo Młodych.
 
11 października – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w obchodach „Dnia Papieskiego”, które zorganizowała Parafia Szaradowo.
 
12 października – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w seminarium informacyjnym dla przedsiębiorców we Włocławku w Centrum Inicjatyw Europejskich. Seminarium zorganizowała Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Urząd Marszałkowski.
 
12 października – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w uroczystych powiatowych obchodach Dnia Edukacji, które odbyły się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Chroboczka w Szubinie.
 
13 października – radny Wojciech Jaranowski uczestniczył w uroczystościach związanych z Dniem Edukacji Narodowej  zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie.
 
14 października – radna Iwona Kozłowska uczestniczyła w posiedzeniu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy. Radna uczestniczyła również w wizytacji kapituły konkursu „Rodzynki z Pozarządówki” w siedzibie Fundacji Przystań Nadziei oraz Stowarzyszenia Bezpieczeństwo Dziecka w Bydgoszczy.
 
14 października – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w spotkaniu z władzami gminy Nakło nad Notecią, na którym przedstawiono m.in. problemy związane z budową obwodnicy Nakła.
 
15 października – radny Wojciech Jaranowski uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku.
 
15 października – radny Józef Rogacki uczestniczył w spotkaniu ze Starostą Powiatu Tucholskiego Panem Piotrem Mówińskim.
 
15 października – radna Iwona Kozłowska oraz radny Marian Krzysztof Gołębiewski uczestniczyli w konferencji „Człowiek w obliczu starości” w Toruniu.
 
16 października – radny Marian Krzysztof Gołębiewski uczestniczył w uroczystościach upamiętniających „25. rocznicę zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki”.
 
17 października – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2009/2010 w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.
 
17 października – radna Iwona Kozłowska uczestniczyła w IV Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych w Kamieniu Krajeńskim.
 
18 października – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w ceremonii wręczenia nagród uczestnikom „Zawodów Polskich Zaprzęgów o Puchar Polski i Europy”, które odbyły się na terenach Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
 
18 października – radny Wojciech Jaranowski uczestniczył w uroczystościach na tamie włocławskiej z okazji 25. rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.
 
19 października – radna Regina Ostrowska uczestniczyła w debacie dotyczącej szkód spowodowanych nadmierną populacją bobra oraz wypracowania strategii wspólnych działań zmniejszenia ich populacji. Konferencję zorganizowała Izba Rolnicza w Bydgoszczy.
 
19 października – radna Iwona Kozłowska, radna Silvana Oczkowska oraz radny Józef Rogacki uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających 25. rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki w Bydgoszczy oraz w uroczystym koncercie „Dobro Nieskończone”, który odbył się w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku.
 
19 października - radny Piotr Wolski uczestniczył w pracach Komisji Kwalifikacyjnej do oceny wniosków o przyznanie nagród dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej spotkanie odbyło się w siedzibie Departamentu Spraw Społecznych w Toruniu.
 
20 października – radna Regina Ostrowska uczestniczyła w posiedzeniu kapituły konkursowej „Agricola syn ziemi”. Radna uczestniczyła również w wyjazdowym posiedzeniu zespołu doradczego Programu Poakcesyjnego Wspierania Obszarów Wiejskich, które odbyło się w Służewie.
 
20 października – radny Marian Krzysztof Gołębiewski pełnił dyżur w gminie Kowal, Fabianki i Lubanie.
 
21 października – radna Iwona Kozłowska uczestniczyła w posiedzeniu kapituły konkursu „Rodzynki z Pozarządówki”.
 
22 października – radny Marian Krzysztof Gołębiewski brał udział w przygotowaniu seminarium w Odolinie, wspólnie z Departamentem Polityki Regionalnej, Departamentem Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Pełnomocnikiem ds. Osób Niepełnosprawnych.
 
23 października – radna Regina Ostrowska uczestniczyła w konferencji „Wspólna Polityka Rolna wobec przyszłych wyzwań – przyszłość europejskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. Konferencję zorganizowała Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza.
 
24 października – radna Regina Ostrowska uczestniczyła w otwarciu nowo wyremontowanej siedziby Banku Spółdzielczego w Koronowie.
 
24 października – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w ceremonii wręczenia medali i nagród zawodnikom Drużynowych Mistrzostw Polski w Podnoszeniu Ciężarów, które odbyły się w Bydgoszczy.
 
24 października –  radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w  obchodach 70. rocznicy zbrodni hitlerowskiej w lasach Skrwileńskich. W pierwszych miesiącach okupacji hitlerowcy zamordowali tam około dwóch tysięcy Polaków, mieszkańców powiatu rypińskiego.
 
26 października – radna Regina Ostrowska oraz radna Silvana Oczkowska uczestniczyły w Festiwalu Twórczości Niezapomnianych Artystów Polskich „Pejzaż bez Ciebie – Czesław Niemen”. Koncert odbył się w Operze Nova w Bydgoszczy.
 
27 października –  radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w  uroczystości otwarcia nowego skrzydła budynku  połączonej z piątą rocznicą nadania imienia w Zespole Szkół nr 3 w Rypinie imienia Bogdana Chełmickiego.
 
27 października – radny Stanisław Pawlak przyjmował interesantów w siedzibie przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku.
 
28 października – radna Silvana Oczkowska, radny Wojciech Jaranowski, radny Marian Krzysztof Gołębiewski oraz radny Stanisław Pawlak uczestniczyli w konferencji opiniującej Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Konferencja odbyła się w Toruniu.
 
28 października – radny Marian Krzysztof Gołębiewski uczestniczył w Konferencji Regionalnej „Krajowa Strategia Rozwoju Regionów 2010-2020” w Toruniu.
 
29 października - radny Piotr Wolski uczestniczył w otwarciu kompleksu sportowego w ramach programu ,,Moje Boisko – Orlik 2012" w Radominie.
 
30 października – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w spotkaniu władz gminy Nakło z członkiem zarządu województwa Bartoszem Nowackim, na którym omawiano problemy związane z budową obwodnicy Nakła.
 
30 października – radny Marian Krzysztof Gołębiewski uczestniczył w spotkaniu w sprawie dalszego funkcjonowania Zakładów Aktywności Zawodowej w Brodnicy.
 
30 października - radny Piotr Wolski uczestniczył w konsultacjach w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Brodnicy w związku z propozycją wprowadzenia nowych rozwiązań  prawnych w zakresie zadań województwa w zakładach aktywności zawodowej.
 


Kalendarium powstaje na podstawie informacji przekazanych przez Radnych Województwa

<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 44209002
Data: 2024-06-12