Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Listopad 2009

KALENDARIUM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO
UL. PLAC TEATRALNY 2; 87 – 100 TORUŃ
 
 
3 listopada – radny Piotr Wolski uczestniczył w XXXV sesji Rady Gminy Golub-Dobrzyń, jednym z głównych punktów było sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji  ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
3 listopada  – wiceprzewodniczący sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w uroczystym apelu upamiętniającym 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej, zorganizowanym przez młodzież ze Świetlicy Środowiskowej w Mileszewach.
 
4 listopada – radna Silvana Oczkowska przewodniczyła posiedzeniu kapituły konkursu „Rolnik Pomorza i Kujaw”, które odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.
 
4 listopada  – wiceprzewodniczący sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w  posiedzeniu Rady Powiatu Grudziądzkiego. Wiceprzewodniczący Bober pełnił również dyżur w przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Grudziądzu oraz uczestniczył w  spotkaniu roboczym Lokalnej Grupy Rybackiej „Drwęca” w Grzmiący.
 
4 listopada – radny Piotr Wolski uczestniczył w spotkaniu ze Starostą Powiatu Grudziądzkiego Markiem Szczepanowskim, Przewodniczącym  Rady Powiatu Jerzym Wołoszynem, Radnym Włodzimierzem  Łączem, Burmistrzem Miasta Radzynia Chełmińskiego Krzysztofem Chodubskim oraz Wójtem Gminy Gruta Stanisławem Tarkowskim.
 
5 listopada – radna Regina Ostrowska uczestniczyła w konkursie kierowanym do rolników z terenu województwa kujawsko-pomorskiego „Ekologiczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej” zorganizowanym przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Celem konkursu jest wypromowanie mody na dbałość o środowisko oraz poprawa wizerunku wsi.
 
6 listopada – radna Iwona Kozłowska uczestniczyła w obchodach 5-lecia powstania szpitala „Novum-Med” w Więcborku.
 
7 listopada - radny Piotr Wolski uczestniczył w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu w eliminacjach  do Festiwalu MINI PLAYBACK SHOW.
 
8 listopada – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w wieczornicy muzyczno-poetyckiej „Jesienna zaduma. Wspomnienie Jana Kiepury. Prezentacje Poetyckie” zorganizowanym przez MGOKiR w Mroczy. Na prośbę organizatorów radna zaprezentowała również fragmenty własnej
twórczości. Radna uczestniczyła również w Uroczystościach Hubertowskich w Szaradowie.
 
10 listopada – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w patriotycznej wieczornicy „Wolność nie jest darem, ma krople potu na czole”, która odbyła się w Muzeum Ziemi Szubińskiej.
 
10 listopada  – wiceprzewodniczący sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w uroczystościach gminnych z okazji Dnia Niepodległości w Jabłonowie Pomorskim oraz w powiatowych uroczystościach z okazji Dnia Niepodległości w Brodnicy.
 
11 listopada – radna Silvana Oczkowska wzięła udział w festynie pod hasłem „Gęsina na Św. Marcina” w Ostromecku pod Bydgoszczą, który odbył się na dziedzińcu tamtejszego kompleksu pałacowego.
 
11 listopada  – wiceprzewodniczący sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w wojewódzkich uroczystościach z okazji Dnia Niepodległości w Toruniu. Wiceprzewodniczący Bober uczestniczył także w pikniku integracyjnym zorganizowanym przez samorząd województwa pod hasłem „Gęsina na Św. Marcina”  z okazji Dnia Niepodległości w Toruniu
 
11 listopada – radna Regina Ostrowska uczestniczyła w uroczystej mszy św. oraz składaniu wieńców pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza z okazji Dnia Niepodległości w Koronowie. Radna uczestniczyła też w uroczystej kolacji zorganizowanej przez samorząd województwa pod hasłem „Gęsina na Św. Marcina”  z okazji Dnia Niepodległości w Ostromecku.
 
11 listopada – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła we mszy św. w intencji Ojczyzny, odsłonięciu pamiątkowej tablicy z okazji 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej i 20–lecia Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego oraz w uroczystościach pod Pomnikiem Niepodległości na Placu Wolności w Szubinie.
 
11 listopada – radni Wojciech Jaranowski oraz Stanisław Pawlak uczestniczyli w uroczystościach we Włocławku z okazji 91. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (składanie wieńców pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego, udział we mszy św. za Ojczyznę i pikniku „Gęsina na Św. Marcina”).
 
11 listopada - radny Piotr Wolski uczestniczył w obchodach Dnia Odzyskania Niepodległości w Golubiu-Dobrzyniu.
 
11 listopada – radny Józef Rogacki uczestniczył w obchodach Dnia Niepodległości w Bydgoszczy.
 
12 listopada - radny Piotr Wolski uczestniczył w sesji Rady Gminy Radomin, jednym z głównych tematów były założenia do budżetu  na 2010 rok. Radny uczestniczył także w Sesji Rady Gminy Ciechocin jednym z tematów było wyrażenie zgody przez radnych na sprzedaż działki pod
budowę ośrodka wypoczynkowo-rehabilitacyjnego dla Polonii amerykańskiej. Przedstawiciele Polonii zapowiedzieli, że ośrodek miałby składać się z apartamentowca, domków mieszkalnych, pola golfowego, basenów, sal rehabilitacyjnych i gabinetów odnowy biologicznej.
 
12 listopada – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w spotkaniu, które odbyło się w Zespole Szkół im. „Dzieci Potulic” w Potulicach, zorganizowanym w celu omówienia i podjęcia decyzji co do budowy, remontu i dalszych losów Sali  hr. Anieli Potulickiej, izby pamięci i biblioteki oraz pozostałych pomieszczeń znajdujących się w tej części budynku.
 
12 listopada – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w spotkaniu burmistrza Nakła z marszałkiem województwa Piotrem Całbeckim, na którym omówiono problematykę budowy obwodnicy Nakła.
 
12 listopada – radny Wojciech Jaranowski uczestniczył w konferencji pt. „Wspólna Polityka Rolna” zorganizowanej we Włocławku przez Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą pod patronatem marszałka województwa.
 
13 listopada – radna Regina Ostrowska uczestniczyła w spotkaniu roboczym GRK gminy Koronowo dotyczący planu działalności KGW na 2010 rok.
 
14 listopada – radny Józef Rogacki uczestniczył w obchodach jubileuszu polskich zespołów folklorystycznych w Bystrice/Bystrzycy na Zaolziu w Czechach - wyjazd na koszt własny.
 
16 listopada – radna Iwona Kozłowska uczestniczyła w konferencji „Rehabilitacja i sport drogą do niezależnego życia osób niepełnosprawnych”, która odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.
 
18 listopada – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w spotkaniu poświęconym promocji wydawnictwa okolicznościowego w ramach realizacji zadania publicznego „Pojednanie i pamięć”, które odbyło się w czytelni głównej Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie.
 
18 listopada – radni Silvana Oczkowska, Stanisław Pawlak oraz Wojciech Jaranowski uczestniczyli w konferencji „II stopień wodny na Wiśle  –  szansa, zagrożenie czy konieczność?”, która odbyła się we Włocławku.
 
18 listopada – radny Wojciech Jaranowski uczestniczył w sesji Rady Miasta Włocławka w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji.
 
18 listopada – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w uroczystości otwarcia hali sportowej, trybun i kącika rekreacyjnego w Baruchowie, powiat włocławski.
 
19 listopada – radna Regina Ostrowska uczestniczyła w konferencji dotyczącej odnawialnych źródeł energii w Koronowie.
 
19 listopada - radny Piotr Wolski uczestniczył w gali wręczenia nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  dla osób wyróżniających się   w działalności pomocy społecznej.
 
19 listopada – radna Iwona Kozłowska uczestniczyła w wojewódzkich uroczystościach z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w Toruniu.
 
20 listopada – radna Iwona Kozłowska uczestniczyła w powiatowych uroczystościach z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w Kamieniu Krajeńskim.
 
20 listopada – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w posiedzeniu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu.
 
20 listopada – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w uroczystym otwarciu obiektu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku.
 
21 listopada – radna Iwona Kozłowska uczestniczyła w Festiwalu Osób Niepełnosprawnych w Sępólnie Krajeńskim.
 
22 listopada – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w uroczystościach 10-lecia istnienia parafialnego oddziału Akcji Katolickiej przy parafii św. Andrzeja Boboli w Szubinie, które odbyły się w Szubińskim Domu Kultury.
 
24 listopada – radna Regina Ostrowska uczestniczyła w zjeździe członków kółka rolniczego w Gogolinie.
 
25 listopada – radny Józef Rogacki uczestniczył w sesji Rady Miasta Bydgoszczy.
 
25 listopada – radna Iwona Kozłowska uczestniczyła w gali wręczenia nagród laureatom konkursu „Rodzynki z Pozarządówki”, która odbyła się w Baju Pomorskim w Toruniu.
 
25 listopada – radna Regina Ostrowska uczestniczyła w sesji Rady Gminy Koronowo.
 
26 listopada – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w otwarciu boiska wielofunkcyjnego zrealizowanego w ramach projektu „My tu mieszkamy, więc my o to dbamy” przy świetlicy wiejskiej w Drzewianowie.
 
26 listopada – radna Regina Ostrowska uczestniczyła w spotkaniu z rolnikami dotyczącym problemów polskiej wsi w Tryszczynie.
 
27 listopada – radna Regina Ostrowska uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielami KGW Gminy Koronowo w miejscowości Salmo.
 
27 listopada – radna Iwona Kozłowska uczestniczyła w wizycie marszałka województwa w powiecie sępoleńskim oraz gminach powiatu sępoleńskiego.
 
27 listopada – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w uroczystościach z okazji „Dnia Seniora” oraz „60-lecia Biblioteki” w Królikowie.
 
27 listopada  – wiceprzewodniczący sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w konferencji „Wspólna Polityka Rolna wobec przyszłych wyzwań – przyszłość europejskiego rolnictwa i obszarów wiejskich” w Brodnicy.
 

28 listopada – radny Józef Rogacki uczestniczył w spotkaniu z Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego prof. Jerzym Buzkiem, które odbyło się w miejscowości Konstancin-Jeziorna.
 
 
Kalendarium powstaje na podstawie informacji przekazanych przez Radnych Województwa.

<maj 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

Ilość wyświetleń: 26556257
Data: 2024-05-27