Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Grudzień 2009

KALENDARIUM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO
UL. PLAC TEATRALNY 2; 87 – 100 TORUŃ
1 grudnia – radny Piotr Wolski wraz z delegacją ze Styrii (Austria), uczestniczył w spotkaniu z Martą  Kowaliszyn Przewodniczącą Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski oraz Wiceburmistrzem Wąbrzeźna Zbigniewem Ceglarskim. Delegacji została przedstawiona prezentacja działalności organizacji pozarządowej i współpracy z samorządem województwa. Radny wraz z austriacką delegacją uczestniczył w wizycie w Warsztacie Terapii Zajęciowej oraz w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie.
 
1 grudnia – radny Marian Krzysztof Gołębiewski przyjmował interesantów w mieście Ciechocinek, Aleksandrów Kujawski oraz w gminie Aleksandrów Kujawski.
 
1 grudnia  – wiceprzewodniczący sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w spotkaniu z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej w Płowężu (gmina Jabłonowo Pomorskie) w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
 
2 grudnia – radni Piotr Wolski oraz Marian Krzysztof Gołębiewski uczestniczyli w III Sesji Osób Niepełnosprawnych organizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych oraz w gali wręczenia nagród III edycji konkursu ,,Województwo Kujawsko-Pomorskie Bez
Barier”.
 
3 grudnia – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w Konferencji „Wspólna polityka rolna po 2013 roku” zorganizowanej przez Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą. Konferencja odbyła się w sali konferencyjnej Stadionu „Zawisza” w Bydgoszczy.
 
3 grudnia – radna Regina Ostrowska uczestniczyła w konferencji dotyczącej przyszłości polskiego rolnictwa oraz Wspólnej Polityki Rolnej w Bydgoszczy.

4 grudnia – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w posiedzeniu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu. 

4 grudnia – radna Regina Ostrowska uczestniczyła w spotkaniu roboczym poświęconym finansowaniu zadań realizowanych przez Gminne Spółki Wodne w Kujawsko-Pomorskiem. W spotkaniu uczestniczył Piotr Całbecki Marszałek Województwa, Franciszek Złotnikiewicz Członek Zarządu Województwa, Paweł Adamczyk Skarbnik Województwa oraz przedstawiciele WZGSW w Bydgoszczy i Toruniu.

6 grudnia – radny Wojciech Jaranowski uczestniczył w Koncercie Galowym XXV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Mikrofon dla najmłodszych” w Izbicy Kujawskiej.
 
6 grudnia – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w uroczystościach 60-tej rocznicy powstania Wojskowych Górniczych Batalionów Pracy zorganizowanych przez Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników, Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy.
 
7 grudnia – radny Piotr Wolski uczestniczył w uroczystościach Święta Szkoły w Szkole Podstawowej  im. Dziewanowskich w Płonnem.
 
7 grudnia – radna Regina Ostrowska przyjmowała interesantów podczas dyżuru w biurze samorządowym Koronowo w ramach cyklu spotkań z mieszkańcami gminy Koronowo.
 
7 grudnia – radny Marian Krzysztof Gołębiewski uczestniczył w uroczystym otwarciu kompleksu sportowego w ramach programu ,,Moje Boisko – Orlik 2012" w Ostrowitem, Skrwilnie oraz w spotkaniu w sprawie przekazania pozostałego majątku gminie Brzuze po byłej cukrowni Ostrowite.
 
7 grudnia  – wiceprzewodniczący sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w uroczystości przekazania do użytkowania kompleksu sportowego zrealizowanego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Wielkiej Łące (gmina Kowalewo Pomorskie). 

8 grudnia – radny Stanisław Pawlak przyjmował interesantów w siedzibie Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku.

8 grudnia – radny Piotr Wolski uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu.

8 grudnia – radny Marian Krzysztof Gołębiewski uczestniczył w otwarciu kompleksu sportowego w ramach programu ,,Moje Boisko – Orlik 2012" w Ciechocinku. Radny uczestniczył również w posiedzeniu Rady Społecznej W.O.T.U. w Toruniu.

9 grudnia – wiceprzewodniczący sejmiku Ryszard Bober oraz radni Silvana Oczkowska, Regina Ostrowska i Józef Rogacki uczestniczyli w uroczystej gali wręczenia Nagród Marszałka w Dworze Artusa w Toruniu.

10 grudnia – radny Wojciech Jaranowski uczestniczył w posiedzeniu Rady Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

10 grudnia – radny Piotr Wolski uczestniczył w spotkaniu z Edwardem Dębcem Wójtem Gminy Golub-Dobrzyń.

11 grudnia – radny Marian Krzysztof Gołębiewski uczestniczył w rozmowach z Burmistrzem Ciechocinka, Burmistrzem Aleksandrowa Kujawskiego, Wójtem Konecka, Wójtem Bądkowa, Wójtem Aleksandrowa Kujawskiego oraz Starostą Aleksandrowskim w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie dla organizacji pozarządowych.

11 grudnia – radna Silvana Oczkowska przewodniczyła posiedzeniu Kapituły VII edycji Konkursu „Rolnik Pomorza i Kujaw”. Radna uczestniczyła również w uroczystym otwarciu kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”  przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie.

12 grudnia – radna Regina Ostrowska uczestniczyła w spotkaniu opłatkowym organizowanym przez Gminną Radę Kobiet w Koronowie oraz Koło Gospodyń Wiejskich Gogolin i Więzowno.

12 grudnia – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w uroczystym otwarciu Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Wyścigach Psich Zaprzęgów, które odbyły się na terenie leśnictwa Tupadły, powiat nakielski. Radna uczestniczyła również w „Wieczorze Maszera”, który odbył się w świetlicy wiejskiej w Łankowicach.

13 grudnia – radny Wojciech Jaranowski uczestniczył w spotkaniu opłatkowym w Starostwie Powiatowym we Włocławku. Radny uczestniczył również w uroczystościach we Włocławku upamiętniających 28. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

13 grudnia – radny Józef Rogacki uczestniczył w uroczystościach upamiętniających rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Bydgoszczy.

13 grudnia – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w uroczystym zakończeniu Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Wyścigach Psich Zaprzęgów oraz wręczeniu nagród.

14 grudnia – radni Regina Ostrowska, Silvana Oczkowska oraz Stanisław Pawlak uczestniczyli w konferencji podsumowującej „Mój region w Europie – RPO w Kujawsko-Pomorskiem”. Konferencja odbyła się w Operze NOVA w Bydgoszczy.

15 grudnia – radny Wojciech Jaranowski uczestniczył w spotkaniu Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego ze związkowcami PKS Włocławek w przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku. Radny uczestniczył również w otwarciu  placu zabaw przez Marszałka Piotra Całbeckiego w ogrodzie delegatury Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku oraz  uroczystym podpisaniu umów o dofinansowanie z RPO dla dwóch włocławskich firm.

15 grudnia – radna Regina Ostrowska uczestniczyła w nadzwyczajnym zjeździe Delegatów RZRKiOR.

15 grudnia – radny Piotr Wolski uczestniczył w otwarciu kompleksu sportowego w ramach programu ,,Moje Boisko – Orlik 2012" w Łasinie.

15 grudnia – radny Marian Krzysztof Gołębiewski dyżurował w gminie Bobrowniki, w mieście Lipno oraz w Starostwie Powiatu Lipnowskiego.

15 grudnia – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w uroczystym spotkaniu opłatkowym z samorządowcami oraz przedstawicielami lokalnej społeczności gminy Inowrocław, które odbyło się w siedzibie OSP w Gnojnie. Radna uczestniczyła również w inauguracji „Klubu Polskiego Tańca Narodowego” w ramach programu „Odrodzenie Dziedzictwa Narodowego Krajny” oraz w spotkaniu bożonarodzeniowym, które odbyło się w sali widowiskowej WDK w Witosławiu zrealizowanym w ramach Programu Wsparcie Aktywności Lokalnej Na Terenach Wiejskich ze środków Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskich”.

16 grudnia – radny Wojciech Jaranowski uczestniczył w spotkaniu opłatkowym Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Toruniu.

17 grudnia – wiceprzewodniczący sejmiku Ryszard Bober oraz radni Regina Ostrowska, Silvana Oczkowska, Stanisław Pawlak i Piotr Wolski uczestniczyli w Kujawsko-Pomorskim Spotkaniu Opłatkowym, które odbyło się w Toruniu w Dworze Artusa.

17 grudnia  – wiceprzewodniczący sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w Wojewódzkiej Wystawie  Stołów Wigilijnych w toruńskim Dworze Artusa.

17 grudnia – radna Regina Ostrowska uczestniczyła w Konferencji Trzodziarskiej dotyczącej wprowadzenia Systemu Jakości Wieprzowiny PQS oraz roli nowoczesnej genetyki w uzyskiwaniu wysokich efektów ekonomicznych.

17 grudnia – radny Wojciech Jaranowski uczestniczył w spotkaniu opłatkowym Oddziału Zarządu Regionu NSZZ „S” we Włocławku.

17 grudnia – radny Piotr Wolski uczestniczył w spotkaniu wigilijnym połączonym  z obchodami 10-lecia istnienia Świetlicy Socjoterapeutycznej i Środowiskowej w Golubiu-Dobrzyniu.

17 grudnia – – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w spotkaniu opłatkowym, połączonym z podsumowaniem kończącego się roku, sołectwa Chrząstowo, które odbyło się w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie. Radna uczestniczyła również w uroczystościach związanych z 25. rocznicą poświęcenia Kościoła p.w. Św. Mikołaja w Szaradowie oraz mszy koncelebrowanej przez kardynała Józefa Glempa.

18 grudnia  – wiceprzewodniczący sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w spotkaniu opłatkowym w Bursie Akademickiej Caritas Diecezji Toruńskiej w Przysieku. Wiceprzewodniczący Bober uczestniczył również w spotkaniu, na którym przekazano skuter elektryczny Kamilowi Celińskiemu - niepełnosprawnemu studentowi Politechniki Warszawskiej, pochodzącemu z gminy Świedziebnia.

18 grudnia – radny Wojciech Jaranowski uczestniczył w uroczystości jubileuszu 50-lecia Muzeum Etnograficznego w Toruniu.

18 grudnia – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w otwarciu sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Nakle nad Notecią. Radna uczestniczyła również w spotkaniu opłatkowym podsumowującym rok strażaków-weteranów OSP z powiatu nakielskiego.

20 grudnia  – wiceprzewodniczący sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w koncercie świątecznym Caritas Diecezji Toruńskiej w kościele garnizonowym w Toruniu. Wiceprzewodniczący Bober uczestniczył również w koncercie świątecznym Chóru Męskiego Copernicus w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu.

22 grudnia – radna Silvana Oczkowska przewodniczyła posiedzeniu Kapituły Konkursu „Rolnik Pomorza i Kujaw”. Radna uczestniczyła również w tradycyjnym gmino-powiatowym spotkaniu opłatkowym, które odbyło się w Nakielskim Ośrodku Kultury w Nakle nad Notecią.

22 grudnia – radna Regina Ostrowska uczestniczyła w posiedzeniu zarządu WZSW w Bydgoszczy. Spotkanie dotyczyło problematyki spółek wodnych oraz planów na 2010 rok.

23 grudnia – radna Regina Ostrowska uczestniczyła w uroczystości otwarcia kompleksu sportowego wybudowanego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Mękowarsku, gmina Koronowo.

28 grudnia – radny Piotr Wolski uczestniczył w sesji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.

29 grudnia  – wiceprzewodniczący sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w Toaście Noworocznym w Brodnicy.

29 grudnia – radna Regina Ostrowska uczestniczyła w posiedzeniu Rady Społecznej przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy. Radna uczestniczyła również w XXXVII sesji Rady Powiatu Bydgoskiego.

29 grudnia – radny Piotr Wolski uczestniczył w sesji Rady Gminy Radomin. Radny uczestniczył również w sesji Rady Miasta Golub-Dobrzyń.

29 grudnia – radny Marian Krzysztof Gołębiewski uczestniczył w sesji Rady Gminy w Konecku.

30 grudnia – radny Piotr Wolski uczestniczył w sesji Rady Powiatu Golub-Dobrzyń.Kalendarium powstaje na podstawie informacji przekazanych przez Radnych Województwa.

<grudzień 2023>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ilość wyświetleń: 10252272
Data: 2023-12-08