Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Literatura

Literatura:

1. Wykaz aktów prawnych:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym.

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

EUROPEJSKA KARTA SAMORZĄDU LOKALNEGO sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985

 

2. Wykaz literatury:

H. Izdebski, Samorząd terytorialny Podstawy ustroju i działalności, LexisNexis 2014

Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, C.H. Beck 2006

Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2013

B. Rakoczy, B. Wierzbowski, Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe, LexisNexis 2012

B. Rakoczy, Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz, LexisNexis 2010

<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 53511442
Data: 2024-06-20