Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Marzec 2010

KALENDARIUM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO
UL. PLAC TEATRALNY 2; 87 – 100 TORUŃ

1 marca – radny Marian Krzysztof Gołębiewski uczestniczył w spotkaniu z członkiem zarządu województwa Bartoszem Nowackim oraz wójtem gminy Aleksandrów Kujawski Andrzejem Olszewskim w sprawie drogi nr 252.
 
1 marca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w naradzie sołtysów i przewodniczących rad osiedli Miasta i Gminy Kcynia, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Kcyni.
 
2 marca – radna Regina Ostrowska uczestniczyła w spotkaniu okolicznościowym z okazji Dnia Kobiet, zorganizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich w Wiązownie.
 
2 marca – radny Marian Krzysztof Gołębiewski spotkał się z interesantami podczas stałego dyżuru radnego w Urzędzie Miasta w Aleksandrowie Kujawskim, w Urzędzie Miasta w Ciechocinku oraz w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim.
 
3 marca – przewodniczący sejmiku Krzysztof Sikora oraz radni Marian Krzysztof Gołębiewski, Wojciech Jaranowski, Sławomir Kopyść oraz Stanisław Pawlak uczestniczyli w spotkaniu podsumowującym współpracę samorządów gmin, powiatów i miast z samorządem województwa we Włocławku.
 
3 marca – radna Regina Ostrowska uczestniczyła w spotkaniu z dyrektorem Gabinetu Marszałka Łukaszem Walkuszem, burmistrzem Koronowa Stanisławem Gliszczyńskim oraz zarządem stowarzyszenia „Szczęśliwa Dolina” w sprawie współorganizacji inscenizacji Bitwy pod Koronowem
z okazji 600. rocznicy bitwy oraz przyjęciu patronatu marszałka województwa nad inscenizacją.
 
3 marca – radny  Marian Krzysztof Gołębiewski uczestniczył w uroczystości otwarcia Przedszkola w Zbrachlinie, gmina Waganiec.
 
4 marca – przewodniczący sejmiku Krzysztof Sikora oraz radni Lucyna Andrysiak, Silvana Oczkowska, Regina Ostrowska, Stanisław Drozdowski oraz Jan Szopiński uczestniczyli w spotkaniu podsumowującym współpracę samorządów gmin, powiatów i miast z samorządem województwa w Świeciu.
 
5 marca – radny Marian Krzysztof Gołębiewski uczestniczył w Udział w uroczystym wręczeniu nagród w konkursie Urzędu Marszałkowskiego dla gimnazjalistów na najlepszy plakat.
 
6 marca – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w walnym zebraniu sprawozdawczym jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubominie, gmina Boniewo.
 
6 marca – radne Regina Ostrowska oraz Silvana Oczkowska uczestniczyły w uroczystości rozstrzygnięcia  Konkursu „Agricola – Syn Ziemi” oraz gali wręczenia statuetek dla najbardziej przedsiębiorczych rolników województwa kujawsko-pomorskiego w Operze Nova w Bydgoszczy.
 
8 marca – radny Stanisław Drozdowski uczestniczył w kongresie 20-lecia Samorządu Terytorialnego w Poznaniu.
 
9 marca – radna Iwona Kozłowska uczestniczyła w szkoleniu „Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi w świetle nowej ustawy
o organizacjach pożytku publicznego i o wolontariacie” w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
 
9 marca – radna Regina Ostrowska uczestniczyła w spotkaniu w stacji doświadczalnej Mochełek z prof. dr hab. inż. Wojciechem Kapelańskim, prorektorem ds. organizacji i rozwoju UTP w Bydgoszczy.
 
9 marca – radny Marian Krzysztof Gołębiewski spotkał się z interesantami podczas dyżuru radnego w Starostwie Powiatowym we Włocławku, w gminie Lipno, gminie Skępe oraz gminie Kikół.
 
10 marca – przewodniczący sejmiku Krzysztof Sikora, wiceprzewodniczący Ryszard Bober oraz radni Paweł Jankiewicz i Bogdan Lewandowski uczestniczyli w spotkaniu podsumowującym współpracę samorządów gmin, powiatów i miast z samorządem województwa w Grudziądzu.
 
10 marca – radna Regina Ostrowska uczestniczyła w spotkaniu z wójtem Kęsowa dotyczącym możliwości umiejscowienia farm wiatrowych na terenie gminy Kęsowo.
 
10 marca – radny Wojciech Jaranowski uczestniczył w spotkaniu w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, podczas którego wręczono stypendia artystyczne na rok 2010 twórcom i artystom z województwa kujawsko-pomorskiego.
 
10 marca – radny Marian Krzysztof Gołębiewski uczestniczył w szkoleniu „Współpraca Samorządów z Organizacjami Pozarządowymi” w Toruniu.
 
11 marca – radni Iwona Kozłowska oraz Józef Rogacki uczestniczyli w uroczystości podpisania umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy.
 
11 marca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w konferencji „Rzepak po mroźnej zimie”,  która odbyła się w ODR w Przysieku. Podczas Konferencji radna przedstawiła wykład „Stan  i perspektywy rozwoju produkcji rzepaku i biopaliw w Polsce i Unii Europejskiej”.
 
11 marca – radny Marian Krzysztof Gołębiewski uczestniczył w spotkaniu w sprawie odcinka drogi powiatowej w gminie Koneck.
 
16 marca – radny Marian Krzysztof Gołębiewski spotkał się z interesantami podczas dyżuru radnego w gminie Zakrzewo, Bądkowo oraz w Konecku.
 
15 marca – radni Iwona Kozłowska, Wojciech Jaranowski i Bogdan Lewandowski uczestniczyli w konferencji „Realizacja Strategii Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
 
15 marca –  radny Wojciech Jaranowski uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku.
 
16 marca – radni Wojciech Jaranowski oraz Bogdan Lewandowski uczestniczyli w pracach komisji konkursowej Finału VII Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas III gimnazjum, który odbył się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
 
16 marca – radny Stanisław Pawlak przyjmował interesantów podczas dyżuru radnego w gminach Raciążek, Nieszawa i Waganiec.
 
17 marca – przewodniczący sejmiku Krzysztof Sikora oraz radni Waldemar Achramowicz, Bogdan Lewandowski, Leszek Pluciński i Lech Zdrojewski uczestniczyli w spotkaniu podsumowującym współpracę samorządów gmin, powiatów i miast z samorządem województwa w
Toruniu.
 
17 marca – radny Marian Krzysztof Gołębiewski uczestniczył w spotkaniu z komendantem policji w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie bezpieczeństwa na terenie powiatu Aleksandrów Kujawski.
 
18 marca – radna Regina Ostrowska uczestniczyła w podsumowaniu i wręczeniu nagród laureatom  wojewódzkiego konkursu „Usuwamy Azbest” w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
 
18 marca – radny Marian Krzysztof Gołębiewski uczestniczył w posiedzeniu zespołu do spraw opracowania Programu Polityki Społecznej na lata 2011-2015.
 
19 marca – radna Iwona Kozłowska uczestniczyła w spotkaniu z rektorem Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi w sprawie informatyzacji województwa kujawsko-pomorskiego.
 
19 marca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w spotkaniu Zarządu Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku, które odbyło się w Warszawie.
 
21 marca – radna Regina Ostrowska uczestniczyła w uroczystych obchodach 29. rocznicy wydarzeń marcowych i strajków chłopskich, połączonych z mszą świętą w Bydgoszczy i złożeniem kwiatów pod tablicą upamiętniającą tamte wydarzenia.
 
21 marca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła we mszy św. dziękczynnej za udany pierwszy etap remontu kościoła p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach. Środki finansowe na rewitalizację tej Kaplicy Potulickich przekazał także samorząd województwa.
 
22 marca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w walnym zebraniu ZPDiWR w Bydgoszczy, które odbyło się w pałacu w Kobylnikach. Radna uczestniczyła także w zebraniu wiejskim w Zalesiu.
 
23 marca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w zebraniu wiejskim w Karnowie.
 
23 marca – radna Iwona Kozłowska uczestniczyła w regionalnej konferencji „W poszukiwaniu godnej starości” oraz kiermaszu wielkanocnym w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
 
23 marca – radna Regina Ostrowska uczestniczyła w spotkaniu z marszałkiem województwa Piotrem Całbeckim oraz zastępcą burmistrza Koronowa Leszkiem Czerkawskim w sprawie planowanych w gminie Koronowo inwestycji.
 
23 marca – radny Marian Krzysztof Gołębiewski spotkał się z interesantami podczas dyżuru radnego w gminie Raciążek, Nieszawa oraz w Wagańcu.
 
24 marca – przewodniczący sejmiku Krzysztof Sikora oraz radni Adam Banaszak, Marek Kazimierski, Paweł Kiszka i Jan Szopiński uczestniczyli w spotkaniu podsumowującym współpracę samorządów gmin, powiatów i miast z samorządem województwa w Inowrocławiu.
 
24 marca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w sesji Rady Powiatu w Nakle nad Notecią, która odbyła się w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią.
 
24 marca – radny Stanisław Pawlak spotkał się w przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku z dyrektorem Departamentu Infrastruktury Januszem Czajkowskim oraz dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich Mirosławem Kielnikiem. Tematem spotkania było omówienie stanu dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku i nakreślenie planu ich odbudowy, a także możliwości budowy obwodnic miast leżących w ciągu dróg wojewódzkich.
 
24 marca – radny Marian Krzysztof Gołębiewski uczestniczył w konferencji „W trosce o życie ludzkie” w Toruniu.
 
25 marca – radny Marian Krzysztof Gołębiewski uczestniczył w spotkaniu z dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Straszewie w sprawie uczestniczenia w dalszych programach.
 
25 marca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w Konferencji w ramach Kolegium Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego na temat „Polityka miejska w województwie kujawsko-pomorskim”.
 
25 marca – przewodniczący sejmiku Krzysztof Sikora, wiceprzewodniczący sejmiku Ryszard Bober i Grzegorz Schreiber oraz radni Silvana Oczkowska, Waldemar Achramowicz, Adam Banaszak, Stanisław Drozdowski, Włodzisław Giziński, Marian Krzysztof Gołębiewski, Paweł Jankiewicz, Wojciech Jaranowski, Leszek Kawski, Bogdan Lewandowski, Józef Rogacki i Jan Szopiński uczestniczyli w debacie na temat: „Zasady funkcjonowania rynku lotniczego w Polsce oraz sytuacja Portu Lotniczego w Bydgoszczy”. W spotkaniu wzięli udział również wicemarszałek Edward Hartwich oraz członkowie zarządu Bartosz Nowacki i Franciszek Złotnikiewicz, a także prezes Portu Lotniczego w Bydgoszczy Krzysztof Wojtkowiak oraz członek rady nadzorczej PLB z ramienia województwa kujawsko-pomorskiego Tomasz Stybaniewicz.
 
26 marca – radna Iwona Kozłowska uczestniczyła w posiedzeniu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.
 
26 marca – radna Regina Ostrowska uczestniczyła w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym delegatów Gminnych Spółek Wodnych w Koronowie.
 
26 marca – radny Marian Krzysztof Gołębiewski uczestniczył w spotkaniu z burmistrzem Ciechocinka Leszkiem Dzierżewiczem w sprawie organizacji wyścigu kolarskiego.
 
26 marca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w uroczystości wręczenia certyfikatów Systemu Zarządzania Jakością zgodnych z normą PN-EN ISO 9001-2009, które odbyło się w Centrum  Konferencyjno-Biurowym „BIZNES PARK”  w Toruniu.
 
28 marca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w  Śniadaniu Wielkanocnym po Pałucku, które odbyło się w Wiejskim Domu Kultury w Witosławiu. Podczas śniadania można było posłuchać o tradycjach i zwyczajach związanych ze Świętami Wielkanocy oraz skosztować tradycyjnych świątecznych potraw.
 
27 marca – radna Iwona Kozłowska uczestniczyła w powiatowej prezentacji stołów wielkanocnych w Sypniewie.
 
27 marca – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w walnym zebraniu sprawozdawczym jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Lubraniec-Miasto.
 
27 marca – radna Regina Ostrowska uczestniczyła w II Impresjach Kulturalno-Kulinarnych w Koronowie, połączonych z rozstrzygnięciem konkursu na najpiękniejsze ozdoby wielkanocne, wypieki wielkanocne oraz wyroby mięsno garmażeryjne.
 
30 marca – radny Marian Krzysztof Gołębiewski uczestniczył w sesji rady gminy w Konecku.
 
30 marca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w spotkaniu podsumowującym wyniki oceny krów mlecznych za rok 2009, które odbyło się w sali konferencyjnej ODR Przysiek. Podczas spotkania wręczono nagrody i wyróżnienia dla najlepszych hodowców z województwa kujawsko-pomorskiego.
 
31 marca – przewodniczący sejmiku Krzysztof Sikora oraz radni Lucyna Andrysiak, Iwona Kozłowska, Silvana Oczkowska oraz Jan Szopiński uczestniczyli w spotkaniu podsumowującym współpracę samorządów gmin, powiatów i miast z samorządem województwa w Bydgoszczy.
 

31 marca – radny Marian Krzysztof Gołębiewski uczestniczył w sesji rady gminy w Wagańcu. Radny uczestniczył również w spotkaniu z członkiem zarządu województwa Bartoszem Nowackim oraz przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, starosty lipnowskiego, burmistrza Lipna, wójta gminy Kikół oraz wójta gminy Waganiec w sprawie zjazdów z dróg krajowych.


Kalendarium powstaje na podstawie informacji przekazanych przez Radnych Województwa.

<grudzień 2023>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ilość wyświetleń: 10252659
Data: 2023-12-08