Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020

Sierpniowe posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w całości zostało poświęcone środkom i sposobem ich wykorzystania, jakie znajdują się do dyspozycji województwa w Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w nowym okresie programowania czyli w latach 2014-2020.

Najogólniej rzecz ujmując misją KSOW jest stworzenie podmiotom zaangażowanym w rozwój obszarów wiejskich przyjaznej platformy współpracy i wymiany doświadczeń. Ma przyczyniać się to do ożywienia tej współpracy, popularyzacji i upowszechniania tzw. dobrych praktyk a zarazem  prowadzenia działań służących umiejętnemu i jak najbardziej skutecznemu korzystaniu ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych programów operacyjnych. Działania KSOW są oparte na zasadzie dwukierunkowego przepływu informacji i zmierzają do przyjmowania rozwiązań korzystnych dla wszystkich współpracujących stron. Zaangażowani są w nie przedstawiciele trzech sektorów - publicznego, prywatnego i pozarządowego.

W swej bieżącej działalności sekretariat KSOW koncentruje się na:

 • zwiększeniu udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu programów rozwoju obszarów wiejskich;
 • podniesieniu jakości wdrażania PROW;
 • informowaniu społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania;
 • wspieraniu innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich;
 • rozpowszechnianiu informacji na temat wyników monitoringu i oceny realizacji działań  na
  rzecz rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie 2014-2020 poprzez strony www, publikacje, konferencje, seminaria, spotkania, wizyty studyjne;
 • gromadzeniu przykładów projektów z zakresu wszystkich priorytetów PROW na stronach   www, w publikacjach, poprzez organizowane konkursy, konferencje, seminaria, festyny, 
        jarmarki, wizyty studyjne;
 • zapewnieniu szkoleń i tzw. sieciowania dla lokalnych grup działania oraz organizację warsztatów, wymianę ekspertów, wyjazdy studyjne, targi, konkursy, porozumienia o współpracy krajowej i międzynarodowej); 
 • ułatwianiu wymiany wiedzy pomiędzy interesariuszami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich;
 • opracowaniu planu komunikacyjny PROW 2014-2020 obejmującego działania informacyjne
  (organizowanie kampanii informacyjnych, szkoleń, spotkań, konferencji, warsztatów, konkursów, publikacji materiałów promocyjnych i informacyjnych).

Kancelaria Sejmiku

21 sierpnia 2015 r.

<maj 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

Ilość wyświetleń: 30163707
Data: 2024-05-30