Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Stan środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 roku

Informacja Kujawsko-Pomorskiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego to główny temat majowego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii. Dzięki uprzejmości Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dr Elwiry Jutrowskiej posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie inspektoratu. Po części merytorycznej członkowie Komisji mieli okazje zwiedzić laboratoria i zapoznać się z praktyczną stroną działalności tej instytucji.

Według klasyfikacji jakości powietrza dokonanej w 2014 rok wszystkie 4 strefy w województwie znalazły się w niekorzystnej klasie C. O takiej ocenie zadecydowało, podobnie jak w poprzednich latach, przede wszystkim zanieczyszczenie pyłem zawieszonym PM10 i benzo(α)pirenem. Poziomy zanieczyszczeń dla ozonu zostały również przekroczone dla wszystkich czterech stref.

Pod względem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego dwutlenkiem siarki na terenie województwa utrzymuje się osiągnięty w ostatnich latach niski poziom. Nigdzie nie został przekroczony żaden z poziomów dopuszczalnych. Stężenie średnie roczne osiągnęło wynik prawie identycznym z rokiem 2013. W najbardziej zanieczyszczonych punktach pomiarowych widoczny jest wpływ niskiej emisji.

Niestety nadal obserwuje się utrzymujący się od kilku lat stały poziom stężeń dwutlenku azotu. Duży wpływ na poziom imisji tego związku mają spaliny pochodzenia komunikacyjnego. W przypadku tego zanieczyszczenia w 2014 r. normowana wartość średnioroczna nie została przekroczona.

Jeśli chodzi o monitoring wód to ocena wód płynących w 2014 r. wykazała, że jedynie 10 z 54 ocenionych punktów spełniała wymogi dobrego stanu ekologicznego odpowiadającego II klasie czystości. Najczystszymi wodami charakteryzowała się: Wisła poniżej Zbiornika Włocławek, Wda oraz ujściowe odcinki niewielkich rzek: Zuzanki, Ruźca, Brynicy, Lubianki, Kujawki. Najgorszą jakością wód wskazującą na zły stan ekologiczny odpowiadający V klasie czystości charakteryzowała się Noteć w Kobylnikach.

Z 22 jezior monitorowanych w 2014 roku, wody jezior Stelchno, Gwiazda i Wąsosz odpowiadały bardzo dobremu stanowi ekologicznemu. Dobry stan ekologiczny odnotowano w przypadku wód jezior: Strzyżyny, Bysław, Żędowskie i Wikaryjskie. Stan ekologiczny pozostałych jezior nie spełniał wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej. W wodach jeziora Suskiego Wielkiego odnotowano zły stan ekologiczny, jednak spowodowany on został przede wszystkim procesami naturalnymi.

W dalszej części posiedzenia Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2014 rok w zakresie zadań, związanych z tematyką ochrony środowiska oraz trzy projekty uchwał:

- projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie - druk nr 31/15.

- projekt uchwały w sprawie odwołania i powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – druk nr 33/15.

- projekt uchwały w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem – druk nr 34/15.

Kancelaria Sejmiku

21 maja 2015 r.

<kwiecień 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Ilość wyświetleń: 11309621
Data: 2024-04-20