Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Radni o sytuacji niepełnosprawnych, pomocy dla rodzin, tendencjach na rynku pracy i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Kwietniowe posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa zdominowała tematyka związana z sytuacją osób niepełnosprawnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, możliwościami w zakresie wspierania rodzin, szczególnie wielodzietnych, w kontekście aktualnych tendencji na rynku pracy w regionie. Podjęto również temat współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi.

Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Krystyna Żejmo-Wysocka przedstawiła radnym sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego programu pn. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r.”. Mówiła między innymi o sposobach finansowana inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków PFRON oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, kampaniach informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, wsparciu organizacji pozarządowych w zakresie prawidłowego przygotowania projektów dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej, promowaniu aktywności osób niepełnosprawnych, likwidacji barier architektonicznych oraz wyposażeniu obiektów służących rehabilitacji.

Przedstawiła również sprawozdanie z realizacji w roku 2014 Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2020. Jednym z najważniejszych celów programu jest poprawa funkcjonowania rodziny w środowisku lokalnym poprzez tworzenie społecznej sieci wsparcia. Do realizacji tego celu zaplanowano utworzenie Regionalnego Centrum Wspierania Rodziny, które zajmować się będzie między innymi wspieraniem rodzin w pełnieniu opieki nad osobami niesamodzielnymi a także współpracą z organizacjami pożytku publicznego w tym zakresie. Mówiła również o planach opracowania i wdrożenia Kujawsko-Pomorskiej Karty Dużej Rodziny, dzięki której ułatwiony będzie dostęp do różnego typu usług dla rodzin wielodzietnych. Poinformowała również o zainicjowaniu prac nad wprowadzeniem Kujawsko-Pomorskiego Bonu Wsparcia Rodziny poprzez projekty pilotażowe.

Informację o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim  w 2014 i 2015 przedstawił Artur Janas, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

W województwie kujawsko-pomorskim na dzień 31 grudnia 2014 roku zarejestrowanych pozostawało 127 111 bezrobotnych. W porównaniu z końcem roku 2013 liczba osób bezrobotnych spadła o 23 034 osoby. Pomimo spadku liczby osób bezrobotnych, utrwala się niekorzystna struktura społeczno-demograficzna osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Długotrwale bezrobotni stanowią ponad 61% ogółu bezrobotnych. W 2014 roku do powiatowych urzędów pracy w naszym województwie pracodawcy zgłosili 80 126 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Było to o 27,9% propozycji więcej niż w roku poprzednim.  

Ponadto komisja zapoznała się z informacją o działalności Państwowej Inspekcji Pracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 roku, którą przedstawiła Małgorzata Porażyńska Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy.

Radni wysłuchali też sprawozdania z realizacji rocznego i wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2014, które przedstawił Piotr Niedziałkowski, kierownik Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Kancelaria Sejmiku

 

15 marca 2015 r.

<luty 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123

Ilość wyświetleń: 10762217
Data: 2024-02-23