Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

21.07.2003 - XII sesja Sejmiku

21 lipca odbyła się 12. Sesja Sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego.

Radni tradycyjnie, jak co roku, przyjęli sprawozdanie kolejnego wojewódzkiego inspektora – tym razem Barbary Gurzyńskiej, Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy.

Przyjęto również kolejną zmianę do wieloletniego programu rozwoju bazy sportowej województwa wynikającą z trwających do ostatnich godzin uzgodnień pomiędzy samorządami a Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu. Konieczność aktualizacji zapisów uchwały związana była z przesunięciami środków finansowych w ramach przyznanego limitu na 2003 rok, tak by w pełni je wykorzystać.

Radni jednomyślnie przyjęli uchwałę w sprawie wyboru przedstawiciela Sejmiku województwa do Rady Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, którym został dr hab. prof. UMK w Toruniu Wojciech Chudziak. Będzie on, wraz z sześcioma innymi przedstawicielami świata nauki i samorządu, sprawował nadzór nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa i oceniał (co najmniej raz do roku) działalność Muzeum. Rada będzie bowiem wspierać swoim autorytetem działania dyrekcji Muzeum, a jednocześnie służyć mu pomocą merytoryczną i naukową.

W kolejnych punktach porządku obrad radni zatwierdzali uchwały merytoryczne jednostek służby zdrowia przystosowujące statuty tych instytucji do wymogów prawnych.

Bez uwag przyjęto także uchwały w sprawie objęcia przez Samorząd województwa udziałów Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. w Toruniu oraz wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego tejże spółki. Tym samym Samorząd województwa objął 928 udziałów K-PSI po 1.000 zł każdy oraz przekaże aportem na majątek spółki pomieszczenia o łącznej powierzchni ponad 187 m2 na III piętrze nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 26-28. Uzyskanie tego lokalu pozwoli spółce na funkcjonalną organizację Regionalnego Centrum Zarządzania Siecią Informacyjną, podniesie warunki pracy, a także obniży koszty połączenia Centrum do sieci Torman.

Radni zgodzili się ponadto na zamianę nieruchomości pomiędzy Województwem a Gminą Toruń. Samorząd przekaże Miastu nieruchomość niezabudowaną położoną przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 i 38c, zaś Miasto Toruń przekaże Samorządowi województwa taką samą przy ul. Osiedlowej 55. Obie nieruchomości zostały poddane wycenie przez rzeczoznawców majątkowych, a różnica wartości tych działek wynosi zaledwie około 3%.

Jeszcze przed wakacyjną przerwą Sejmiku województwa, radni przyjęli uchwałę umożliwiającą podział środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych przez Prezesa Funduszu zgodnie z algorytmem na zadania związane z realizacją wojewódzkich programów wyrównywania szans oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, udzielania pomocy zakładom pracy chronionej, dofinansowania budowy i rozbudowy obiektów służących rehabilitacji, dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej oraz współpracy z tzw. III sektorem.

Na zakończenie zaś radni zaakceptowali zmiany do statutów Centrów Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku.

<maj 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

Ilość wyświetleń: 30197270
Data: 2024-05-30