O bezpieczeństwie i pomocy społecznej

Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2014 było jednym z głównych tematów posiedzenia Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa, które odbyło się 21 stycznia 2015 r.

Z informacji przedstawionej radnym przez komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy,  inspektora Krzysztofa Zgłobickiego wynika, że w 2014 r. na terenie województw kujawsko-pomorskiego stwierdzono 43 839 przestępstw (jest to o ponad 8 tysięcy mniej niż w 2013 r.) Na uwagę zasługuje fakt wzrastającego wskaźnika wykrywalności przestępstw kryminalnych, który sięga niemal 60%. Wzrasta również wykrywalność rozbojów, kradzieży rozbójniczych oraz wymuszeń, która w 2014 r. wyniosła ponad 80%.

Kolejnym tematem było zapoznanie się z informacją o stanie organizacji Państwowej Straży Pożarnej i działalności systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2014, którą przedstawił Artur Przybylski, zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. W 2014 r. na terenie województwa zanotowano ogółem 22 378 zdarzeń. W stosunku do roku ubiegłego liczba interwencji zwiększyła się o 819. Podstawowymi zadaniami realizowanymi przez Państwową Straż Pożarną województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie prewencji przeciwpożarowej były kontrole stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów i terenów, kontrole w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń oraz nadzór nad działalnością rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

W dalszej części posiedzenia przyjęty został plan pracy na 2015 rok. Komisja zamierza m.in. analizować Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Strategię Rozwoju Województwa, zapoznać się z założeniami wojewódzkiego programu polityki społecznej, a także z realizacją programu wojewódzkiego pn. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r.”. Radni podejmą też temat sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim, oraz przeanalizują efekty wdrażania Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”  w ramach podsumowania całego komponentu regionalnego POKL.

Komisja wypracowała również projekt stanowiska w sprawie zapewnienia bezpiecznych warunków pracy pracownikom socjalnym oraz ich zatrudniania zgodnie z potrzebami społecznymi.

W posiedzeniu, które prowadziła wiceprzewodnicząca Komisji Katarzyna Lubańska, uczestniczyli m.in. Przemysław Przybylski, radny województwa kujawsko-pomorskiego,  Krzysztof Zgłobicki, komendant wojewódzki policji w Bydgoszczy, Artur Przybylski, zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, Dorota Wróblewska, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, Krystyna Żejmo-Wysocka, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia, Beata Piskorska, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, Piotr Kryn, zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia.

Kancelaria Sejmiku

2 lutego 2015 roku

<maj 2020>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Honorowi Obywatele Województwa Kujawsko-PomorskiegoStowarzyszenie Radnych Województwa Kujawsko-PomorskiegoDokumentyWyróżnienia Samorządu WojewództwaRegionalny konkurs wiedzy  o samorządznie terytorialnym20 lat Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Ilość wyświetleń: 4637518
Data: 2020-05-31