Rok 2015

Numer: Z dnia: W sprawie: Treść Załączniki
III sesja z dnia 26 stycznia 2015 roku:
 
III/62/15 26.01.2015 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Świekatowo zobacz [1] [2] [3] [4] [5]
III/63/15 26.01.2015 w sprawie likwidacji aglomeracji Topólka zobacz  
III/64/15 26.01.2015 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowe zobacz [1] [2] [3] [4] [5]
III/65/15 26.01.2015 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łasin zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
III/66/15 26.01.2015 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Strzelno zobacz [1] [2]
III/67/15 26.01.2015 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szubin zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
III/68/15 26.01.2015 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zławieś Wielka zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6]
III/69/15 26.01.2015 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lipno zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
III/70/15 26.01.2015 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chodecz zobacz [1]
III/71/15 26.01.2015 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Grudziądz zobacz [1]
III/72/15 26.01.2015 w sprawie likwidacji aglomeracji Wielgie zobacz  
III/73/15 26.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczebności komisji stałych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
III/74/15 26.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
III/75/15 26.01.2015 w sprawie zmian w Statucie Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
III/76/15 26.01.2015 w sprawie powołania doraźnej Komisji Wyróżnień Honorowych zobacz  
IV sesja z dnia 2 marca 2015 roku:
 
IV/77/15 2.03.2015 w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Zdolni na start – IV edycja” na rok 2015 zobacz [1]
IV/78/15 2.03.2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2015-2027 zobacz  
IV/79/15 2.03.2015 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2015 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]
IV/80/15 2.03.2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żnin zobacz  
IV/81/15 2.03.2015 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie zobacz  
IV/82/15 2.03.2015 w sprawie powierzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zobacz [1]
IV/83/15 2.03.2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie zobacz [1] [2]
IV/84/15 2.03.2015 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rypin zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]
IV/85/15 2.03.2015 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czernikowo zobacz [1]
IV/86/15 2.03.2015 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Izbica Kujawska zobacz [1] [2] [3]
IV/87/15 2.03.2015 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Potulice zobacz [1]
IV/88/15 2.03.2015 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubanie zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
IV/89/15 2.03.2015 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Waganiec zobacz [1]
IV/90/15 2.03.2015 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wąbrzeźno zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]
IV/91/15 2.03.2015 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kcynia zobacz [1]
IV/92/15 2.03.2015 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubicz zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]
IV/93/15 2.03.2015 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Papowo Biskupie zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]
IV/94/15 2.03.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
IV/95/15 2.03.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
IV/96/15 2.03.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania wiceprzewodniczących Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
IV/97/15 2.03.2015 w sprawie ustalenia liczebności komisji stałych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
IV/98/15 2.03.2015 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
IV/99/15 2.03.2015 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
IV/100/15 2.03.2015 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
IV/101/15 2.03.2015 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
IV/102/15 2.03.2015 w sprawie powołania wiceprzewodniczących Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
IV/103/15 2.03.2015 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
IV/104/15 2.03.2015 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Sejmiku w 2015 roku zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
IV/105/15 2.03.2015 w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  

V sesja z dnia 30 marca 2015 roku:

V/106/15

30.03.2015

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2014 r.

zobacz

[1] [2] [3]

V/107/15

30.03.2015

w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2015

zobacz

 

V/108/15

30.03.2015

w sprawie odwołania i powołania przewodniczącego Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

zobacz

 

V/109/15

30.03.2015

w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu

zobacz

[1]

V/110/15

30.03.2015

zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023”

zobacz

 

V/111/15

30.03.2015

w sprawie utworzenia Regionalnego Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu i połączenia jednostek budżetowych.

zobacz

[1] [2]

V/112/15

30.03.2015

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Unisław

zobacz

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

V/113/15

30.03.2015

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Inowrocław

zobacz

 

V/114/15

30.03.2015

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jabłonowo Pomorskie

zobacz

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

V/115/15

30.03.2015

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nakło n/Notecią

zobacz

[1] [2] [3] [4] [5]

V/116/15

30.03.2015

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz

 

V/117/15

30.03.2015

w sprawie wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Regionalnej Rady Ochrony Przyrody

zobacz

 

V/118/15

30.03.2015

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sanatorium Uzdrowiskowemu „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z.

zobacz

 

V/119/15

30.03.2015

w sprawie powołania przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz

 

VI sesja z dnia 24 kwietnia 2015 roku:
 
VI/120/15 24.04.2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2015-2027 zobacz [1] [2] [3]
VI/121/15 24.04.2015 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2015 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]
VI/122/15 24.04.2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tucholskiemu zobacz  
VI/123/15 24.04.2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brodnickiemu zobacz  
VI/124/15 24.04.2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Nieszawa zobacz  
VI/125/15 24.04.2015 w sprawie udzielenia Gminie Topólka pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
VI/126/15 24.04.2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raciążek zobacz  
VI/127/15 24.04.2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brześć Kujawski zobacz  
VI/128/15 24.04.2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubień Kujawski zobacz  
VI/129/15 24.04.2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Włocławek zobacz  
VI/130/15 24.04.2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowal zobacz  
VI/131/15 24.04.2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Waganiec zobacz  
VI/132/15 24.04.2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubanie zobacz  
VI/133/15 24.04.2015 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kruszwica zobacz [1]
VI/134/15 24.04.2015 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą zobacz [1]
VI/135/15 24.04.2015 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łubianka zobacz [1]
VI/136/15 24.04.2015 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Śliwice zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
VI/137/15 24.04.2015 w sprawie zmiany wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2016 r. zobacz [1]
VI/138/15 24.04.2015 w sprawie powierzenia Województwu Pomorskiemu prowadzenia zadania Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego zobacz [1]
VI/139/15 24.04.2015 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
VII sesja z dnia 25 maja 2015 roku:
VII/140/15 25.05.2015 w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy zobacz [1]
VII/141/15 25.05.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie zobacz [1] [2] [3]
VII/142/15 25.05.2015 w sprawie odwołania i powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zobacz  
VII/143/15 25.05.2015 w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem zobacz [1]
VII/144/15 25.05.2015 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu zobacz [1] [2]
VII/145/15 25.05.2015 w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa zobacz  
IX sesja z dnia 22 czerwca 2015 roku:
IX/146/15 22.06.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok zobacz [1] [2]
IX/147/15 22.06.2015 w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
IX/148/15 22.06.2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2015-2027 zobacz [1] [2]
IX/149/15 22.06.2015 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2015 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]
IX/150/15 22.06.2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń zobacz  
IX/151/15 22.06.2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz zobacz  
IX/152/15 22.06.2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski zobacz  
IX/153/15 22.06.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2014 r. zobacz [1]
IX/154/15 22.06.2015 w sprawie określenia sposobu i terminu ubiegania się przez doktorantów o stypendia naukowe, określenia maksymalnej wysokości przyznawanego wsparcia oraz sposobu wyłaniania stypendystów w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów V edycja” w roku akademickim 2015/2016 zobacz [1]
IX/155/15 22.06.2015 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej zobacz  
IX/156/15 22.06.2015 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzoza zobacz [1]
IX/157/15 22.06.2015 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chełmno zobacz [1]
IX/158/15 22.06.2015 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mrocza zobacz [1]
IX/159/15 22.06.2015 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Świecie – Bukowiec zobacz [1]
IX/160/15 22.06.2015 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Radziejów zobacz [1]
IX/161/15 22.06.2015 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gniewkowo zobacz [1]
IX/162/15 22.06.2015 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Żnin zobacz [1]
IX/163/15 22.06.2015 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Janowiec Wielkopolski zobacz [1]
IX/164/15 22.06.2015 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rogowo zobacz [1]
IX/165/15 22.06.2015 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Skępe zobacz [1]
IX/166/15 22.06.2015 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Barcin zobacz [1]
IX/167/15 22.06.2015 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dobre zobacz [1]
IX/168/15 22.06.2015 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sicienko - Wojnowo zobacz [1]
IX/169/15 22.06.2015 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łabiszyn zobacz [1]
IX/170/15 22.06.2015 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Aleksandrów Kujawski zobacz [1] [2]
IX/171/15 22.06.2015 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Włocławek zobacz [1]
IX/172/15 22.06.2015 w sprawie wyboru przedstawicieli do rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz [1]
IX/173/15 22.06.2015 w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz [1]
IX/174/15 22.06.2015 w sprawie wyboru przedstawicieli do rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz [1]
IX/175/15 22.06.2015 w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz [1]
IX/176/15 22.06.2015 w sprawie wyboru przedstawicieli do rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz [1]
IX/177/15 22.06.2015 w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz [1]
IX/178/15 22.06.2015 w sprawie wyboru przedstawicieli do rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz [1]
IX/179/15 22.06.2015 w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz [1]
IX/180/15 22.06.2015 w sprawie wyboru przedstawicieli do rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz [1]
IX/181/15 22.06.2015 w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz [1]
IX/182/15 22.06.2015 w sprawie wyboru przedstawicieli do rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz [1]
IX/183/15 22.06.2015 w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz [1]
IX/184/15 22.06.2015 w sprawie wyboru przedstawicieli do rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz [1]
IX/185/15 22.06.2015 w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz [1]
IX/186/15 22.06.2015 w sprawie wyboru przedstawicieli do rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz [1]
IX/187/15 22.06.2015 w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz [1]
IX/188/15 22.06.2015 w sprawie wyboru przedstawicieli do rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz [1]
IX/189/15 22.06.2015 w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz [1]
IX/190/15 22.06.2015 w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz [1]
IX/191/15 22.06.2015 w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz [1]
IX/192/15 22.06.2015 w sprawie wyboru przedstawicieli do rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz [1]
IX/193/15 22.06.2015 w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz [1]
IX/194/15 22.06.2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zobacz [1] [2] [3] [4]
IX/195/15 22.06.2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
IX/196/15 22.06.2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich zobacz [1] [2] [3] [4]
IX/197/15 22.06.2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zobacz [1] [2] [3] [4]
IX/198/15 22.06.2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Sępolenki zobacz [1] [2] [3] [4]
IX/199/15 22.06.2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Kamionki zobacz [1] [2] [3] [4]
IX/200/15 22.06.2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich zobacz [1] [2] [3] [4]
IX/201/15 22.06.2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich zobacz [1] [2] [3] [4]
IX/202/15 22.06.2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zobacz [1] [2] [3] [4]
IX/203/15 22.06.2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Balczewskich zobacz [1] [2] [3] [4]
IX/204/15 22.06.2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia zobacz [1] [2] [3] [4]
IX/205/15 22.06.2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi zobacz [1] [2] [3] [4]
IX/206/15 22.06.2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Torfowiskowo-Jeziorno-Leśnego „Zgniłka-Wieczno-Wronie” zobacz [1] [2] [3] [4]
IX/207/15 22.06.2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie zobacz [1] [2] [3] [4]
IX/208/15 22.06.2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie zobacz [1] [2] [3] [4]
IX/209/15 22.06.2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy zobacz [1] [2] [3] [4]
IX/210/15 22.06.2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie zobacz [1] [2] [3] [4]
IX/211/15 22.06.2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich zobacz [1] [2] [3] [4]
IX/212/15 22.06.2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich zobacz [1] [2] [3] [4] [5]
IX/213/15 22.06.2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich zobacz [1] [2] [3] [4]
IX/214/15 22.06.2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Miradzkich zobacz [1] [2] [3] [4] [5]
IX/215/15 22.06.2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej - część wschodnia i zachodnia zobacz [1] [2] [3] [4]
IX/216/15 22.06.2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie zobacz [1] [2] [3] [4]
IX/217/15 22.06.2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej zobacz [1] [2] [3] [4] [5]
IX/218/15 22.06.2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły zobacz [1] [2] [3] [4]
IX/219/15 22.06.2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej zobacz [1] [2] [3] [4]
IX/220/15 22.06.2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy zobacz [1] [2] [3] [4]
IX/221/15 22.06.2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego zobacz [1] [2] [3] [4] [5]
IX/222/15 22.06.2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Stelchno zobacz [1] [2] [3] [4]
IX/223/15 22.06.2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Łąki Nadnoteckie zobacz [1] [2] [3] [4]
IX/224/15 22.06.2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zobacz [1] [2] [3] [4] [5]
IX/225/15 22.06.2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6]
IX/226/15 22.06.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023” zobacz  
IX/227/15 22.06.2015 w sprawie przejęcia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie prowadzenia zadania Województwa Pomorskiego w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego zobacz [1]
IX/228/15 22.06.2015 w sprawie projektu zmian Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
X sesja z dnia 24 sierpnia 2015 roku:
X/229/15 24.08.2015 w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
X/230/15 24.08.2015 w sprawie Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zobacz [1] [2] [3]
X/231/15 24.08.2015 w sprawie Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich zobacz [1] [2] [3]
X/232/15 24.08.2015 w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zobacz [1] [2] [3]
X/233/15 24.08.2015 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Kamionki zobacz [1] [2] [3]
X/234/15 24.08.2015 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Sępolenki zobacz [1] [2] [3]
X/235/15 24.08.2015 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich zobacz [1] [2] [3]
X/236/15 24.08.2015 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich zobacz [1] [2] [3]
X/237/15 24.08.2015 w sprawie Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zobacz [1] [2] [3]
X/238/15 24.08.2015 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Balczewskich zobacz [1] [2] [3]
X/239/15 24.08.2015 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia zobacz [1] [2] [3]
X/240/15 24.08.2015 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi zobacz [1] [2] [3]
X/241/15 24.08.2015 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Torfowiskowo-Jeziorno-Leśnego „Zgniłka-Wieczno-Wronie” zobacz [1] [2] [3]
X/242/15 24.08.2015 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie zobacz [1] [2] [3]
X/243/15 24.08.2015 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie zobacz [1] [2] [3]
X/244/15 24.08.2015 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy zobacz [1] [2] [3]
X/245/15 24.08.2015 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie zobacz [1] [2] [3]
X/246/15 24.08.2015 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich zobacz [1] [2] [3]
X/247/15 24.08.2015 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich zobacz [1] [2] [3] [4]
X/248/15 24.08.2015 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich zobacz [1] [2] [3]
X/249/15 24.08.2015 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Miradzkich zobacz [1] [2] [3] [4]
X/250/15 24.08.2015 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia zobacz [1] [2] [3]
X/251/15 24.08.2015 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie zobacz [1] [2] [3]
X/252/15 24.08.2015 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej zobacz [1] [2] [3] [4]
X/253/15 24.08.2015 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły zobacz [1] [2] [3]
X/254/15 24.08.2015 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej zobacz [1] [2] [3]
X/255/15 24.08.2015 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy zobacz [1] [2] [3]
X/256/15 24.08.2015 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego zobacz [1] [2] [3] [4]
X/257/15 24.08.2015 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Stelchno zobacz [1] [2] [3]
X/258/15 24.08.2015 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Łąki Nadnoteckie zobacz [1]
X/259/15 24.08.2015 w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zobacz [1] [2] [3] [4]
X/260/15 24.08.2015 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy zobacz [1] [2] [3] [4] [5]
X/261/15 24.08.2015 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Złotniki Kujawskie zobacz [1]
X/262/15 24.08.2015 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łysomice zobacz [1]
X/263/15 24.08.2015 w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu zobacz  
X/264/15 24.08.2015 w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu zobacz  
X/265/15 24.08.2015 w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji zobacz [1]
X/266/15 24.08.2015 w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu zobacz  
X/267/15 24.08.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków zobacz [1]
X/268/15 24.08.2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania zobacz  
X/269/15 24.08.2015 w sprawie zmian Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
X/270/15 24.08.2015 w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
X/271/15 24.08.2015 w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
X/272/15 24.08.2015 w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
X/273/15 24.08.2015 w sprawie skargi Pana Bogdana C. zobacz  
Nadzwyczajna sesja z dnia 7 września 2015 roku:
XI/274/15 7.09.2015 w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do komisji konkursowej na stanowisko Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty zobacz  
XII sesja z dnia 28 września 2015 roku:
XII/275/15 28.09.2015 w sprawie zaliczenia do kategorii drogi wojewódzkiej odcinków drogi powiatowej zobacz  
XII/276/15 28.09.2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2015-2027 zobacz [1] [2]
XII/277/15 28.09.2015 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2015 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
XII/278/15 28.09.2015 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kikół zobacz [1]
XII/279/15 28.09.2015 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kamień Krajeński zobacz [1]
XII/280/15 28.09.2015 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Drzycim zobacz [1]
XII/281/15 28.09.2015 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brześć Kujawski zobacz [1]
XII/282/15 28.09.2015 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mogilno zobacz [1]
XII/283/15 28.09.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminów zakończenia okresów zbioru roślin uprawnych w województwie kujawsko-pomorskim zobacz  
XII/284/15 28.09.2015 w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą utworzenia Regionalnego Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu zobacz  
XIII sesja z dnia 26 października 2015 roku:
XIII/285/15 26.10.2015 w sprawie przyjęcia „Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020” zobacz [1]
XIII/286/15 26.10.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023” zobacz  
XIII/287/15 26.10.2015 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu zobacz [1]
XIII/288/15 26.10.2015 w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa zobacz  
XIV sesja z dnia 23 listopada 2015 roku:
XIV/289/15 23.11.2015 w sprawie przystąpienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Stowarzyszenia Agencji Demokracji Lokalnej (ALDA) zobacz  
XIV/290/15 23.11.2015 w sprawie Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 zobacz [1]
XIV/291/15 23.11.2015 w sprawie Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 zobacz [1]
XIV/292/15 23.11.2015 w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2016 roku zobacz [1]
XIV/293/15 23.11.2015 w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku zobacz  
XIV/294/15 23.11.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz [1]
XIV/295/15 23.11.2015 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Brześć Kujawski zobacz  
XIV/296/15 23.11.2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania zobacz  
XIV/297/15 23.11.2015 w sprawie pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia ich do kategorii drogi powiatowej zobacz  
XIV/298/15 23.11.2015 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Choceń zobacz [1]
XIV/299/15 23.11.2015 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sośno zobacz [1]
XIV/300/15 23.11.2015 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Więcbork zobacz [1]
XIV/301/15 23.11.2015 w sprawie wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2017 r. zobacz [1]
XV sesja z dnia 21 grudnia 2015 roku:
XV/302/15 21.12.2015 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038 zobacz [1] [2] [3]
XV/303/15 21.12.2015 w sprawie budżetu województwa na rok 2016 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
XV/304/15 21.12.2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2015-2027 zobacz [1] [2]
XV/305/15 21.12.2015 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2015 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
XV/306/15 21.12.2015 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych zobacz [1]
XV/307/15 21.12.2015 w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zobacz  
XV/308/15 21.12.2015 w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa zobacz  
XV/309/15 21.12.2015 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Obrowo zobacz [1]
XV/310/15 21.12.2015 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego zobacz  
XV/311/15 21.12.2015 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym zobacz  
XV/312/15 21.12.2015 w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego zobacz  
XV/313/15 21.12.2015 w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą Obszaru Chronionego Krajobrazu Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy zobacz  
XV/314/15 21.12.2015 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Sejmiku w 2016 roku zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
XV/315/15 21.12.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczebności komisji stałych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XV/316/15 21.12.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XV/317/15 21.12.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XV/318/15 21.12.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XV/319/15 21.12.2015 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XV/320/15 21.12.2015 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
<czerwiec 2018>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
450. rocznica urodzin Anny WazównyHonorowi Obywatele Województwa Kujawsko-PomorskiegoStowarzyszenie Radnych Województwa Kujawsko-PomorskiegoDokumentyWyróżnienia Samorządu WojewództwaRegionalny konkurs wiedzy  o samorządznie terytorialnymGaleria zdjęć

Ilość wyświetleń: 3120897
Data: 2018-06-22