Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

20.09.2004 - XXVI sesja Sejmiku

Toruń, 20 września 2004 r.


Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyła się 26. sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Radni przyjęli rokrocznie składaną bieżącą informację o realizacji „Priorytetów Współpracy Międzynarodowej” (dokument jest dostępny w Biurze Sejmiku), którą zreferował Wiesław Czarnecki, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Promocji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (26 głosów „za”, 0 „przeciw” i  1 „wstrzymujący się”).

Jednogłośnie (28 głosów „za”) przyjęto Stanowisko Sejmiku Województwa w sprawie zmian w ustawie Prawo ochrony środowiska dotyczących funkcjonowania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Tekst tego wystąpienia lada dzień otrzymają Prezydent RP, Marszałkowie Senatu i Sejmu RP, Przewodniczący Sejmowej i Senackiej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Prezes Rady Ministrów, Minister Środowiska, Minister Finansów, parlamentarzyści naszego regionu, marszałkowie województw, przewodniczący Sejmików oraz Związek Województw RP.

Radni Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyrażają głębokie zaniepokojenie planowanymi zmianami w ustawie Prawo ochrony środowiska, które zmierzają do centralizacji wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej i podporządkowania ich organom rządowym.

Polska jest członkiem Unii Europejskiej, w której jako pierwszoplanowe uznaje się prowadzenie rozwoju gospodarczego w obszarach regionów stawiając jednocześnie regionom zadania prowadzenia zrównoważonego rozwoju, który ma w konsekwencji doprowadzić do poprawy jakości życia mieszkańców.

W dziedzinie ochrony środowiska Województwo Kujawsko-Pomorskiego znacznie przybliżyło się do europejskich standardów. Osiągnięto to dzięki działaniom władz samorządowych, gdzie wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej pełnił istotną rolę w dofinansowaniu przedsięwzięć proekologicznych.

Proponowane w projekcie zmiany ustawy dotyczące m.in. zmiany w składzie rad nadzorczych, ich powoływanie przez wojewodę oraz wyznaczanie jej przewodniczącego przez ministra właściwego do spraw środowiska są działaniami zmierzającymi do zmniejszenia roli przedstawicieli regionów w zarządzaniu wojewódzkimi funduszami.

Nadawanie statutu określającego szczegółowe zasady, organizację i tryb działania wojewódzkiego funduszu przez ministra właściwego do spraw środowiska, a nie jak do tej pory przez samorząd wojewódzki, jest działaniem w kierunku ograniczenia samorządności.

Dotychczasowe działania i funkcjonowanie funduszy wojewódzkich były i są ważnym instrumentem kształtowania przez samorząd polityki w zakresie ochrony środowiska i jej realizacji poprzez wspomaganie finansowe przedsięwzięć proekologicznych na terenie województw. Wprowadzenie planowanych zmian ograniczy w tym zakresie swobodę działania funduszy wojewódzkich, a w konsekwencji zakwestionuje i uniemożliwi realizację decyzji podejmowanych na szczeblu regionalnym.

Radni Województwa Kujawsko-Pomorskiego są przeciwni proponowanym zmianom.

 

Radni przyjęli też informację z wykonania budżetu za I półrocze 2004 r. (materiał jest dostępny w Biurze Sejmiku), który zreferowała Barbara Frőhlich Skarbnik Województwa (29 głosów „za” przy 1 „wstrzymującym się”). Ona też przedstawiła zmiany do uchwały budżetowej na 2004 r. (24 głosy „za” przy 3 „wstrzymujących się”).

Zdecydowali również o wyrażeniu zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Świeciu (29 głosów „za” przy 1 „wstrzymującym się”) oraz w sprawie objęcia akcji Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (26 głosów „za” przy 3 „wstrzymujących się”).

Ponadto radni przyjęli pakiet skierowanych pod obrady projektów uchwał, które przeszły w zdecydowanej większości jednomyślnie:
 

 • zmieniającą w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2004;
 • zmieniającą w sprawie utworzenia środków specjalnych przy jednostkach oświatowych;
 • w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu;
 • w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku;
 • w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Zespołu Przychodni Lekarskich Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Toruniu;
 • w sprawie wynagradzania pracowników Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku;
 • w sprawie wynagradzania pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Bydgoszczy;
 • w sprawie wynagradzania pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu;
 • w sprawie wynagradzania pracowników Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy;
 • w sprawie wynagradzania pracowników Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu;
 • w spawie wynagradzania pracowników Zespołu Kolegiów Nauczycielskich we Włocławku;
 • w sprawie wynagradzania pracowników Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;
 • w sprawie wynagradzania pracowników Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu;
 • w sprawie wynagradzania pracowników Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;
 • w sprawie wynagradzania pracowników Medycznego Studium Zawodowego w Toruniu;
 • w sprawie wynagradzania pracowników Medycznego Studium Zawodowego w Ciechocinku;
 • w sprawie wynagradzania pracowników Zespołu Szkół Medycznych w Inowrocławiu
 • w sprawie wynagradzania pracowników Medycznego Studium Zawodowego w Świeciu n/Wisłą;
 • w sprawie wynagradzania pracowników Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Toruniu;
 • w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu;


 
Uchwała zmieniająca w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie przyniosła spodziewanej dyskusji. Radni przyznali na okres kolejnego roku dodatek specjalny Marszałkowi głosami 22 „za” przy 9 „wstrzymujących się”.
 

Na zakończenie obrad Lucyna Andrysiak Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedstawiła informację z zakresu realizacji postanowień art. 27c ust. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  w sprawie oświadczeń majątkowych radnych województwa.

<maj 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

Ilość wyświetleń: 30154521
Data: 2024-05-30